Open menu
21 | 05 | 2024

ΝΟΜΟΣ 2224/Α'112/1994


Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των  εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

 

   Ευρετήριο. Επιλέξτε μέσα από την λίστα κατευθείαν το άρθρο που σας ενδιαφέρει

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Άρθρο 1
Επιτροπές συνδικαλιστικών στελεχών


Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1915/1990 (ΦΕΚ 19 Α') και επαναφέρονται σε ισχύ τα εδάφια τρίτο και τέταρτο του άρθρου 15 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α').

 

 Άρθρο 2


1. Το άρθρο 21 του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 21
Προσωπικό Ασφαλείας


1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.

2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1  και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 των  οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.
3. Το διατιθέμενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.

4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης στην επιχείρηση και της διοίκησης της επιχείρησης.

Η πλέον αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως μέλη τους εργαζόμενους, που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης.
Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι μέλη της.
Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες.
5. Για τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέραν του προσωπικού της παρ. 2 με την ίδια συμφωνία είναι δυνατόν να καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις οποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι συνέπειες για την παραβίαση της συμφωνίας.

Κριτήρια για τα θέματα αυτά αποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισιμότητα των υπηρεσιών και αγαθών, που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας.
6. Η συμφωνία καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

Έως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο σε διαπραγμάτευση με εξώδικη κλήση, στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισμό του προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου.

Η κλήση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας.
7. Η συμφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της.

Η συμφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί.

8. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν η συμφωνία δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεμβρίου ή δεν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου αυτού τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της μεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α').
Η μεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβητή.
Εάν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 1545/1985.
9. Όλα τα ζητήματα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου μπορούν να ρυθμίζονται και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το δημόσιο ή μη χαρακτήρα τους και την υπαγωγή τους ή μη στην κοινή ωφέλεια."

2. Η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 7 αυτού του άρθρου για την κατάρτιση ειδικής συμφωνίας για το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 1994.

 

 

 

 

 

Άρθρο 3
Δημόσιος Διάλογος


1.

α) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ.2  του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1915/1990, πριν ασκήσουν το δικαίωμα της απεργίας υποχρεούνται να καλέσουν τον εργοδότη με έγγραφο, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή σε δημόσιο διάλογο για τα αιτήματα αυτής.

β) Στις λοιπές επιχειρήσεις η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία έχει την ευχέρεια να ζητήσει τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου πριν ή και κατά τη διάρκεια της απεργίας.
γ) Ευχέρεια να ζητήσει τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου έχει και ο εργοδότης, όταν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορηθεί τα αιτήματα της απεργίας, ή την κήρυξη απεργίας, ή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της εργασιακής ειρήνης στην επιχείρηση.

2. Ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης.
Τις συζητήσεις διευθύνει ένας μεσολαβητής που επιλέγεται με συμφωνία των μερών από τον κατάλογο μεσολαβητών - διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το πρόσωπο του μεσολαβητή, η πλευρά που ζήτησε τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου με αίτηση της προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ζητεί μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες τον ορισμό μεσολαβητή με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην οποία καλείται να παραστεί και η άλλη πλευρά.
Σε κάθε περίπτωση ο μεσολαβητής αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανάδειξή του και ο δημόσιος διάλογος αρχίζει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του μεσολαβητή.
3. Ο μεσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει προσέγγιση απόψεων κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 και 5 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α').
Εάν μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες δεν επιτευχθεί η προσέγγιση των απόψεων, ο μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλει στα μέρη έκθεση για τα αιτήματα της απεργίας με βάση τις απόψεις των μερών και τη σχετική τεκμηρίωση.
Η έκθεση του μεσολαβητή κοινοποιείται στα μέρη με δικαστικό επιμελητή μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη της μεσολάβησης. Η έκθεση είναι δυνατόν να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο από το μεσολαβητή έπειτα από συμφωνία των μερών που έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του δημόσιου διαλόγου ή από οποιοδήποτε μέρος χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συμφωνία.
4. Κατά τη διεξαγωγή του δημόσιου διαλόγου, πέραν των κοινών και κατ' ιδίαν διαβουλεύσεων του μεσολαβητή με τα μέρη, μπορούν να κληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, έπειτα από σχετική συμφωνία των μερών.
5. Η διεξαγωγή του δημόσιου διαλόγου δεν αναστέλλει την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.

6. Η προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 19 έως 22 του ν. 1264/1982, όπως τροποποιούνται από τις διατάξεις αυτού του νόμου, και σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου αυτού, δεν μπορεί να ασκηθεί κατά το χρόνο διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου.
7. Με συμφωνία των μερών μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου, περιλαμβανομένης της διάρκειας του δημόσιου διαλόγου, της ελεύθερης επιλογής μεσολαβητή και της αναστολής του δικαιώματος απεργίας.

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Επαναπρόσληψη απολυθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους.


1. Οι εργαζόμενοι, που απολύθηκαν για τους λόγους, που αναφέρονται στις καταργούμενες διατάξεις, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επαναπροσληψη τους.

2. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, απολυθέντες για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του ν. 1915/1990 (ΦΕΚ 186 Α'), έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για επαναπροσληψη προς τον εργοδότη μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν συμμετοχή του απολυθέντος σε αυτή τη συνδικαλιστική δραστηριότητα.
3. Ο εργοδότης υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης να απαντήσει εγγράφως και να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο.

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με δικαστικό επιμελητή. 

Εάν ο εργοδότης αρνηθεί την επαναπροσληψη, η άρνηση του έχει τις συνέπειες της μονομερούς και αδικαιολόγητης καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, που επέρχεται από την κοινοποίηση της απάντησής του προς τον ενδιαφερόμενο ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας απάντησης.

Το χρονικό διάστημα από την αρχική καταγγελία της σύμβασης εργασίας μέχρι την άρνηση του εργοδότη να δεχθεί την επαναπροσληψη, θεωρείται χρόνος εργασίας μόνον ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης.

Ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί την επαναπροσληψη μόνο με προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης για επαναπροσληψη.
4. Δεν αναγνωρίζεται στους απολυθέντες για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του ν. 1915/1990 (ΦΕΚ 186 Α'), δικαίωμα για την καταβολή μισθών υπερημερίας για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απόλυση μέχρι την κοινοποίηση της άρνησης του εργοδότη για πρόσληψη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

5. Οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτού του άρθρου μπορούν να επιλυθούν με προσφυγή στη διαδικασία της συμφιλίωσης του άρθρου 13 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α').
Ο συμφιλιωτής, πέραν του πρακτικού που καταρτίζει, έχει υποχρέωση να διατυπώσει και πρόταση για την επίλυση της διαφοράς.
Αξιώσεις εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου ασκούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων μέσα σε αποσβεστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημέρα ισχύος αυτού του νόμου.
6. Μέλη διοίκησης Πρωτοβάθμιων, Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Οργανώσεων, που απολύθηκαν για συνδικαλιστική δραστηριότητα, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση τους χωρίς την τήρηση της αναφερόμενης παραπάνω διαδικασίας.

 

 

 

Άρθρο 5
Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων


1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1915/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2091/1992 (ΦΕΚ 180 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, θα καταβάλλεται από 1.1.1994 ποσοστό κατώτατο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πόρων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), που προέρχονται από τις καταβαλλόμενες εισφορές, για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών τους σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και ιδίως για:

α. Λειτουργικές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως στέγη, θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μισθοδοσία προσωπικού, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, επίπλωση γραφείων, έξοδα αμοιβών δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.
β. Δαπάνες για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων - διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα.
γ. Δαπάνες για ταξίδια και διαμονή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς που προωθούν την πολιτική εργασιακών σχέσεων".

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1915/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

"5. Τα θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των δαπανών, που αναφέρονται στις παραγράφους α', β' και γ' ανωτέρω, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές, οργανώσεις, εφόσον έχουν τουλάχιστον 500 ψηφίσαντα μέλη, καθώς και οργανώσεις συνταξιούχων κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4, έπειτα από αίτηση τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.. Εάν η σχετική αίτηση δεν γίνει δεκτή από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3, η ενδιαφερόμενη οργάνωση απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εγκρίνει σχετική επιχορήγηση."

 

 

 

 

 

Άρθρο 6
Θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Συνδικαλιστικές άδειες


1. Είναι ανίσχυρη η καταγγελία συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει κυρωθεί με νόμο.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α') καταργείται από τότε που ίσχυσε.

3. Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες:

α) στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501-10000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό οργανώσεις έχουν άνω των 10000 ψηφισάντων μελών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Οι ημέρες αυτές είναι πληρωνομενες.
ε) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

4.

α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α). Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
β. Το άρθρο 18 του ν. 1264/1982 ισχύει τόσον επι των υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όσον και επί των μισθωτών των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση καταργείται.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7
Διοικητική και Λειτουργική Ανεξαρτησία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας


1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') προστίθενται τα εξής:

Ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων αυτού του νόμου και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του κατά παρέκκλιση των διατάξεων, που αφορούν το δημόσιο τομέα.
Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού.
Μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται ο αριθμός των θέσεων μεσολαβητών - διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού."
 

 

 

 

 

Άρθρο 8
Συμβούλια εργαζομένων


1. Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α') στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο ν. 1365/1983 (ΦΕΚ 80 Α'), εφόσον τα προβλεπόμενα από αυτόν Συμβούλια Εργαζομένων δεν έχουν συσταθεί.
2. Οι προθεσμίες της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1787/1988 είναι ενδεικτικές ως προς τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων.
3. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1767/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Αποφασίζουν από κοινού με τον εργοδότη για τα κατωτέρω θέματα:

α) Την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης.
β) Τον κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης.
γ) Την κατάρτιση ενημερωτικών προγραμμάτων για τις νέες μεθόδους
οργάνωσης της επιχείρησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
δ) Τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης της διαρκούς εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα μετά από κάθε μετατροπή της τεχνολογίας.
ε) Τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συμπεριφοράς του προσωπικού στα πλαίσια της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων ιδίως απέναντι στα οπτικοακουστικά μέσα.
στ) Τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών.
ζ) Την επανένταξη των αναπήρων από εργατικό ατύχημα που έγινε στην επιχείρηση σε κατάλληλες γι' αυτούς θέσεις απασχόλησης.

η) Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Για όλα τα παραπάνω θέματα καταρτίζεται γραπτή συμφωνία, η οποία ισχύει από την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και έχει κανονιστική ισχύ.

Η συμφωνία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συμβουλίου Εργαζομένων.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδότη και Συμβουλίου Εργαζομένων για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων, η διαφορά επιλύεται με τη διαδικασία της μεσολάβησης και παραπομπή στη διαιτησία, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α').
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Συμβούλιο εργαζομένων, εφόσον στην επιχείρηση δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση, και τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας."

 

 

 

Άρθρο 9
¶δεια μητρότητας


1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η διάταξη του άρθρου 7 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 9.6.1993 (πράξη κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας 37/11.6.1993), η οποία έχει ως εξής:

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαέξι (16) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) μετά τον τοκετό.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαέξι (16) εβδομάδων.

Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

2. Οι παροχές μητρότητας από ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως καταβάλλονται μέχρι σήμερα, επεκτείνονται και στη 16η εβδομάδα.

 

 

 

 

 

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις - κωδικοποίηση


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 6 του ν. 1915/1990, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α').

2. Οι δίκες που αφορούν αιτήματα αναγνώρισης δικαιώματος προαγωγής ή αξιώσεις από την παράλειψη προαγωγής, που άρχισαν κατά την περίοδο ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2085/1992 συνεχίζονται στρεφόμενες μόνον κατά του εργοδότη.

Για τη δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων αυτών ισχύει η συνήθης παραγραφή του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο "Συνδικαλιστικά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες" όλες οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Α' αυτού του νόμου, του ισχύοντος ν. 1264/1982, του ν. 1915/1990 και των συναφών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η συγχώνευση, ο χωρισμός και η δημιουργία νέων άρθρων, η φραστική διευκρίνιση, η διόρθωση και η προσαρμογή της ορολογίας, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων.
Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται από εννεαμελή επιτροπή που συνεδριάζει εκτός ωρών εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και μέλη προϊστάμενοι διευθύνσεων και ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας.

Στην επιτροπή μετέχουν και δύο επιστήμονες υποδεικνυόμενοι ένας από τους εργαζόμενους (Γ.Σ.Ε.Ε.) και ένας από τις εργοδοτικές οργανώσεις. Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο προϊστάμενος του γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εργασίας. Εισηγητής χωρίς ψήφο ορίζεται από τον πρόεδρο αρμόδιος τμηματάρχης ή διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)


Άρθρο 11


1. Καταργήθηκε με την παρ.16 άρθρ.20 Ν.2639/98 Α 205/2.9.1998.
2. Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 1836/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις ή να συμπράττουν με άλλους φορείς σε αυτές.
3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για παροχή τεχνογνωσίας που αφορά τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπές δραστηριότητές τους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι όροι σύναψης των παραπάνω συμβάσεων.
4. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ομογενείς και πολίτες με ιθαγένεια κράτους που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμευμένο από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που κυρώθηκε νομοθετικά με το ν. 1426/1984, εφόσον διαμένουν ή εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, όπως και οι αλλοδαποί που γεννήθηκαν και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στα κάθε είδους προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης του Ο.Α.Ε.Δ.".

5. Στις έδρες των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ. συνιστώνται περιφερειακές διοικητικές επιτροπές (Π.Δ.Ε.) και στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., εκπαιδευτικές διοικητικές επιτροπές (Ε.Δ.Ε.).

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία, ο τρόπος λειτουργίας, η αμοιβή των μελών της και όσων παρέχουν υπηρεσίες γραμματειακής στήριξης.

 

 

 

 

 

Άρθρο 12
Επιδόματα ανεργίας


1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

"Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) του ημερομισθίου ή προκειμένου για τους υπαλλήλους σε πενήντα τοις εκατό (50%) του μισθού, με τον περιορισμό ότι δεν θα είναι κατώτερο από τα δύο τρίτα (2/3) του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ούτε ανώτερο του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

Αν η σχέση εισφορών-παροχών του Λογαριασμού Ανεργίας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των παραπάνω ορίων, είναι δυνατόν ο Υπουργός Εργασίας, έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., να αναπροσαρμόζει αναλόγως τα ανωτέρω όρια".

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2961/1954, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 αυτού του άρθρου, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

"Το καταβαλλόμενο την 31.12.1993 βασικό ημερήσιο επίδομα αυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από 1.1.1994".

3. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') αντικαθίσταται από 1.1.1994 ως εξής:

"Η πραγματοποίηση από το δικαιούχο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 95 έως 210 ημερομισθίων σε οικοδομικές εργασίες".

 

 

 

 

 

Άρθρο 13
Προσλήψεις στον Ο.Α.Ε.Δ.


Απολυθέντες από την OLYMPIC CATERING κατά τα έτη 1990-1991 προσλαμβάνονται στον Ο.Α.Ε.Δ., έπειτα από αίτησή τους και εντάσσονται σε 200 υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις επιπλέον, σε αντιστοίχους υφιστάμενους κλάδους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον Ο.Α.Ε.Δ., των δια του άρθρου 25 παρ. 13 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), ως εξής:

α) 50 θέσεις για κατόχους τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και

β) 150 θέσεις της κατηγορίας ΥΕ, (προσωπικό καθαριότητας και επιμελητές κλητήρες).

Για το σκοπό αυτό συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας τριμελής επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ένας ανώτερος υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. και ένας εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Εφόσον η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν ορίσει εκπρόσωπό της μέσα, σε δέκα (10) ημέρες ορίζεται ως εκπρόσωπος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τη διαδικασία πρόσληψης και ένταξης στον Ο.Α.Ε.Δ. των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με το άρθρο αυτό και σύμφωνα με τη διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α').

 

 

 

 

 

Άρθρο 14
Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και  Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.)


1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 2 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1988, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.1766/1988, εργοδοτική εισφορά για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ορίζεται από την 1.1.1994 σε ποσοστό μηδέν κόμμα σαράντα πέντε τοις εκατό (0,45%), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1991-1992 (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 10/4.4.1991), ως και το άρθρο 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 37/11.6.1993).
Η εισφορά αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, που απασχολούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και συνεισπράττεται με την υπέρ του Ι.Κ.Α. καθοριζόμενη από το νόμο εργοδοτική εισφορά και υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών.

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται ο Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) στο οποίο θα περιέχεται η ανωτέρω εισφορά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.2336/1995 (Α 189) ορίζει ότι: "Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ., συνεισπράττεται με τις υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α.."


2. Τα ποσά που περιέχονται στον Ειδικό Λογαριασμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, διατίθενται για το σκοπό που ορίζεται στις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1991-1992 και του έτους 1993, δηλαδή την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για θέματα συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Το ποσό, που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις επιχειρήσεις, παρακρατουμένου ποσοστού 10% για τις διοικητικές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε ο Οργανισμός, εφόσον επιτελέσουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 4.

Εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν διέθεσαν χρήματα για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, ουδεμία υποχρέωση επιστροφής έχει ο Οργανισμός.
3. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 γίνεται από διαρκή εννεαμελή επιτροπή διαχείρισης, αποτελούμενη από το διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο, 4 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γ.Σ.Ε.Ε., 2 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από το Σ.Ε.Β., 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από την Ε.Ε.Σ.Ε. και 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οργανώσεις γνωστοποιούν τους εκπροσώπους τους στο διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος συγκροτεί την επιτροπή διαχείρισης.

Κάθε οργάνωση μπορεί να αντικαθιστά, όποτε κρίνει αναγκαίο, έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της, οπότε εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης της επιτροπής. Ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της.

4. Η επιτροπή διαχείρισης καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα, διαθέσεως και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού, σύμφωνα με τους σκοπούς της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1991-1992, και του έτους 1993 ή μεταγενέστερων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Πριν την οριστική έγκριση αυτού του προγράμματος, η επιτροπή διαχείρισης γνωστοποιεί το πρόγραμμα στις οργανώσεις που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Οι οργανώσεις οφείλουν να απαντούν εντός μηνός. 

Το πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης του λογαριασμού εκτελείται μέσω των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του.
Εφόσον παραμένουν αδιάθετα κονδύλια στο λογαριασμό, μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και η επιτροπή τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς.

Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκάμηνου λειτουργίας του λογαριασμού, η επιτροπή διαχείρισης υποβάλλει απολογισμό στις διοικήσεις των οργανώσεων που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
Οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση σκοπών και εισφορών, στη διαχείριση του λογαριασμού και στη μεταφορά κονδυλίων από χρήση, λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία έξι (6) ψήφων. Για τα υπόλοιπα θέματα αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων, εάν συγκεντρώνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ψήφους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 3, η οποία εκδίδεται σε εφαρμογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., είναι δυνατόν να τροποποιούνται τα ποσοστά εισφορών και ο σκοπός του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε., που αναφέρεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου.
6. Από τον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. επιχορηγείται το "Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας", το "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης", καθώς και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), σε ποσοστό που μπορεί να φθάνει το 10% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε..

7. Χρηματικά ποσά, που έχουν περιέλθει στον Ο.Α.Ε.Δ. από τη μέχρι 31.12.1993 εργοδοτική εισφορά του μηδέν κόμμα είκοσι τοις εκατό (0,20%) και που παραμένουν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των σχετικών με αυτήν εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, μέχρι 31.12.1993 παρακρατούνται υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ..

Έναντι της παρούσας ρύθμισης ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται σε εφάπαξ καταβολή ποσού 1 δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών στον ειδικό λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 15
Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)


1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 1993 (πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Εργασίας 37/11.6.1993) καθορίζεται πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 0,26% και πρόσθετη εργατική εισφορά 0,10%, οι οποίες συνεισπράττονται με τις υπέρ του Ι.Κ.Α. εισφορές από 1ης Ιανουαρίου 1994.
Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί υπάγονται σε έναν, τουλάχιστον, κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ..
Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί των αποδοχών που υπολογίζονται και οι εισφορές του Ι.Κ.Α.. Μετά 5ετία από την ισχύ της παρούσας διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των οργανώσεων που συνυπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δύναται να τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά και που θεωρούνται νεοασφαλισμένοι κατά το ν.2084/1992.
Για τις αναδρομικές εισφορές του λογαριασμού αυτού και μόνο, δεν έχει εφαρμογή η δίμηνη προθεσμία παρακράτησης εργατικής εισφοράς, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951.
Οι αναδρομικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης από 1.1.1994 έως και του μήνα της δημοσίευσης του νόμου αυτού, εργοδοτών και εργαζομένων, θα καταβληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες συνεχείς μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία επιβάρυνση. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.
Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), στον οποίο περιέρχονται οι παραπάνω εισφορές, οι οποίες και αποδίδονται το αργότερο μέσα στο μεθεπόμενο από την είσπραξη τους μήνα.
Για την είσπραξη των εισφορών αυτών καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. αποζημίωση το ποσοστό της οποίας ορίζεται σε 4% στα εισπραττόμενα έσοδα από εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
Η απόδοση της αποζημίωσης αυτής θα γίνεται με την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών από το Ι.Κ.Α. και με την ίδια σχετική διαδικασία που προβλέπεται για τον Ο.Α.Ε.Δ., τον Ο.Ε.Κ. και την Εργατική Εστία.
2. Η διαχείριση του λογαριασμού της παρ. 1 γίνεται από εννεαμελή διαρκή επιτροπή διαχείρισης, αποτελούμενη από το διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο, 4 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γ.Σ.Ε.Ε., 2 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από το Σ.Ε.Β., 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από την Ε.Ε.Σ.Ε. και 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου οι οργανώσεις που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. γνωστοποιούν τους εκπροσώπους τους στο διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος με πράξη του συγκροτεί την επιτροπή διαχείρισης.

Κάθε οργάνωση μπορεί να αντικαταστήσει, όποτε κρίνει αναγκαίο, έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της. Ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.
3. Η επιτροπή αυτη καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης λογαριασμού Ε.Κ.Λ.Α., σύμφωνα με το σκοπό του άρθρου 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, δηλαδή την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και ιδίως την ενίσχυση των μακροχρόνιων ανέργων, των άνεργων νέων, την ενίσχυση των ανέργων σε περιοχές υψηλού ποσοστού ανεργίας και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ανέργων στο παραγωγικό εργατικό δυναμικό.

Πριν την οριστική έγκριση αυτού του προγράμματος, η επιτροπή διαχείρισης το γνωστοποιεί στις οργανώσεις που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ζητεί τις παρατηρήσεις τους.

Οι οργανώσεις πρέπει να απαντούν εντός μηνός.
Το πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης λογαριασμού εκτελείται μέσω των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του.

Οι αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης, που αναφέρονται στην τροποποίηση σκοπών και εισφορών, στη διαχείριση του λογαριασμού και στη μεταφορά κονδυλίων από χρήση σε χρήση, απαιτούν ειδική πλειοψηφία έξι (6) ψήφων. Για τα υπόλοιπα θέματα αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων, εάν συγκεντρώνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ψήφους.
4. Εφόσον παραμένουν αδιάθετα κονδύλια στο λογαριασμό, μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και η επιτροπή τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς. Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκάμηνου λειτουργίας του λογαριασμού, η επιτροπή υποβάλλει απολογισμό στις διοικήσεις των παραπάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη της επιτροπής διαχείρισης, και σε εφαρμογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., είναι δυνατόν να τροποποιούνται ο σκοπός του Ε.Κ.Λ.Α. και τα ποσοστά των εισφορών των παραγράφων 1 και 3.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 16
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)


1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) με έδρα την Αθήνα, του οποίου σκοποί είναι:

α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Ο.Α.Ε.Δ. στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

β) Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγών και πληροφοριών.

γ) Η δημιουργία εθνικού δικτύου ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τον Ο.Α.Ε.Δ., τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.
ε) Η εκπαίδευση εκπαιδευτών και η συνεχής κατάρτιση συμβούλων και ειδικών στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού.
στ) Η επεξεργασία και εφαρμογή κριτηρίων και προτύπων μεθόδων αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για εκπαίδευση και κατάρτιση.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ρυθμίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι πόροι και θέσεις προσωπικού που απασχολούνται σε αυτό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Κ.Ε.Π. και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

α. Κανονισμοί οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Π..
β. Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Κανονισμός κατάστασης προσωπικού.
δ. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης προμηθειών και λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας.
ε. Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, προγραμμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά με την πραγματοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του.

 

 

 

 

Άρθρο 17


1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών, συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης" με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εργασίας.

Σκοπός του Κέντρου είναι:

α) Να συνεπικουρεί το Ε.Σ.Ε.Κ.Α., Π.Ε.Ε.Κ.Α. και Ν.Ε.Ε.Κ.Α. για την αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
β) Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, των εκπαιδευτικών δομών, ιδίως ως προς τα προγράμματα κατάρτισης και την επάρκεια των χρησιμοποιούμενων εκπαιδευτών και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.
γ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
δ) Η κατάρτιση μητρώου φορέων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ρυθμίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι πόροι, οι θέσεις του προσωπικού και τα περιφερειακά όργανα και παραρτήματα του Κέντρου.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

α) οργάνωσης και λειτουργίας,
β) διοικητικού συμβουλίου,
γ) κατάστασης προσωπικού,
δ) διαχείρισης προμηθειών και λοιπών θεμάτων,
ε) ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και προγραμμάτων κάθε είδους σε σχέση με τους σκοπούς του Κέντρου.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.9 άρθρ.22 Ν.2469/1997 ορίζεται ότι: "9. Καταργείται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α').


Ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του ως άνω καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχεται αυτοδίκαια στο συνιστώμενο, δυνάμει του παρόντος νόμου, νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών".

Επίσης, στο νέο αυτό νομικό πρόσωπο περιέρχονται αυτοδίκαια όλοι οι πόροι που έχουν θεσπισθεί υπέρ του καταργούμενου και εφεξής- εισπράττονται υπέρ του συνιστώμενου τούτου νομικού προσώπου.
Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το μεν προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο επανέρχεται στις θέσεις που ανήκει οργανικό, ανακαλούμενης αυτοδίκαια της απόσπασης του, το δε υπόλοιπο προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση ή οποιονδήποτε τρόπο απασχολείται στο νομικό αυτό πρόσωπο απολύεται αυτοδίκαια.
Τα πρόσωπα των οποίων λύεται αυτοδίκαια, δυνάμει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η υφιστάμενη σχέση τους με το ως άνω καταργούμενο νομικό πρόσωπο, δύναται να συνεχίσουν τη σχέση αυτή (σύμβαση έργου) σε εποπτευόμενα από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομικά πρόσωπα, εκτός του υπό σύσταση με τον  παρόντα νόμο νομικού προσώπου, εφόσον υποβληθεί προς τη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου αυτού σχετικό αίτημα εκ μέρους του  ενδιαφερομένου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος.
Με απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των ενδιαφερόμενων προσώπων σε ένα ή περισσότερα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και καθορίζονται το αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στα πρόσωπα αυτά, καθώς και οι όροι ανάθεσης του έργου αυτού, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, απαγορευμένης πάντως, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, οποιασδήποτε ευνοϊκότερης μεταχείρισης των προσώπων αυτών.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΘΕμΑΤΑ οργάνωσης ΥπουργεΙου ΕργασΙας κΑι εποπτευΟμενων οργανισμών


Άρθρο 18


1. Στη Γενική Διεύθυνση εργασίας του Υπουργείου Εργασίας υπάγονται και οι Διευθύνσεις Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται και οι Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η Διεύθυνση Εποπτείας Οργανισμών των παραγράφων 3 και 5 αυτού του άρθρου και η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
3. Η Γενική Γραμματεία Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
Στη Γενική Γραμματεία αυτή υπάγονται εφεξής οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων νέων διευθύνσεων:

α. διεύθυνση σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου,
β. διεύθυνση κοινοτικών πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτήσεων,
γ. διεύθυνση ελέγχου και αξιολόγησης.

4. Αρμοδιότητα των παραπάνω διευθύνσεων είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δραστηριοτήτων.
Η διάρθρωση των διευθύνσεων σε τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών θα καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου αυτού. Μέχρις ότου εκδοθούν τα προβλεπόμενα διατάγματα μπορεί να καθορισθούν οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των διευθύνσεων σε τμήματα με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.
Στις ανωτέρω διευθύνσεις και τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ διοικητικού.
5. Συνιστάται διεύθυνση εποπτείας οργανισμών, που αποτελείται από τα τμήματα προσωπικού και προϋπολογισμών, νομικών προσώπων και δημόσιων επενδύσεων:

α) Στο τμήμα προσωπικού εποπτευόμενων οργανισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η επιμέλεια των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευόμενων οργανισμών και ο έλεγχος της νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων αυτών.
- Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνδεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών προσώπων.
- Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών προσώπων και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες.
- Η μέριμνα για τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των ομάδων εργασίας των νομικών προσώπων και οργανισμών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο.

β) Στο τμήμα προϋπολογισμών νομικών, προσώπων και δημόσιων επενδύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η έγκριση και η τροποποίηση των υποβαλλόμενων προϋπολογισμών των εποπτευόμενων οργανισμών και ειδικών λογαριασμών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών αυτών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
- Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που σχετίζονται με τους πόρους των εποπτευόμενων οργανισμών και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 10 παρ, 2α (ββ) του π.δ. 368/1989.
- Η παρακολούθηση των εσόδων και δαπανών των οργανισμών και η συλλογή και επεξεργασία σχετικών στατιστικών στοιχείων.
- Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη λογιστική οργάνωση των οργανισμών, ως και ο οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης των κεφαλαίων εν γένει και της περιουσίας αυτών.
- Η διερεύνηση της εν γένει οικονομικής κατάστασης και η τήρηση αναλυτικών στοιχείων της περιουσίας των οργανισμών και η λήψη μέτρων για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων τους.
- Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση οικοδομικών έργων από τους εποπτευόμενους οργανισμούς και η τήρηση αναλυτικών στοιχείων περί τούτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2α (δδ) του π.δ. 368/1989.

- Η μέριμνα για την έγκριση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων των εποπτευόμενων οργανισμών και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.

- Η έκδοση αποφάσεων, έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των οργανισμών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο.

6. Το τμήμα νομοθετικού συντονισμού και κωδικοποίησης του Υπουργείου έχει και την αρμοδιότητα της σύνταξης των σχεδίων νόμων.
7. Στο Υπουργείο Εργασίας συνιστάται ειδικός λογαριασμός για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενεργειών.

Πόροι του ειδικού αυτού λογαριασμού είναι η τεχνική βοήθεια του αντίστοιχου λειτουργικού προγράμματος του β' Κοινοτικού πλαισίου στήριξης καθώς και ποσοστό έξι τοις χιλίοις (6%ο) επί της Κοινοτικής συνδρομής Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας.

Οι παραπάνω πόροι κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Κοινοτικού πλαισίου στήριξης Υπουργείου Εργασίας".
Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού ανατίθεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Παρεμβάσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κοινοτικού πλαισίου στήριξης που συνιστάται με το νόμο αυτόν, και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Θέματα σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
8. Στη διεύθυνση εποπτείας οργανισμών και τα τμήματά της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ διοικητικού.
9. Με προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιείται ο οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και να γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του.
10. Μπορεί το Υπουργείο Εργασίας για αρτιότερο σχεδιασμό - προγραμματισμό και χειρισμό προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε συμφωνία με τούτο να προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, ορισμένου χρόνου και με αμοιβή καταβαλλόμενη εξ ολοκλήρου από το Κοινωνικό αυτό Ταμείο και χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι συμβάσεις που λειτουργούν ήδη με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου είναι ισχυρές.

11. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις του άρθρου 33 παρ. 2 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), στο Υπουργείο Εργασίας αρκεί να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ιδίως οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί και κάτοχοι πτυχίου ξένων γλωσσών ή έχοντες προϋπηρεσία μεταφραστή ή πιστοποιητικό ινστιτούτου ξένων γλωσσών.

 

 

 Άρθρο 19
Θέματα εποπτευόμενων οργανισμών


1. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2116/1993 και επαναφέρεται η επωνυμία του οργανισμού ως "Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας".
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται η επωνυμία του Ο.Ε.Κ. "Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας" εκτός από το εθνόσημο με τον τίτλο "Ελληνική Δημοκρατία" να απεικονίζεται και με τη μορφή ειδικού λογότυπου ή σήματος (γραφικής παράστασης).

2. Στις απαλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α') περιλαμβάνονται και τα δικαστικά τέλη και παράβολα, καθώς και όλες οι ατέλειες και τα δικαστικά και διοικητικά και οικονομικά προνόμια, που ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο που επεκτείνονται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμό Εργατικής Εστίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
3. Με προεδρικά διατάγματα συνιστώνται έως τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα γραφεία διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και αντιπροέδρων των:

α) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

β) Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας,

γ) Οργανισμού Εργατικής Εστίας και

δ) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.

Η πρόσληψη στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως, ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά, σε περίπτωση απολύσεως, δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης.

 

 

 

 

 

Άρθρο 20
Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας


1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2091/1992 (ΦΕΚ 180 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1.Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από 12 μέλη ως εξής:

α. Ένα πρόσωπο με ευρύτερη μόρφωση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ως πρόεδρο.
β. Τρεις ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, ως εκπροσώπους του Δημοσίου, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές από τον Υπουργό Εργασίας.
γ. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων, που προτείνονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.
δ. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται με ισάριθμους αναπληρωτές, εκ των οποίων ένας από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και ένας από την 'Ενωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.).
ε. Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στον Ο.Ε.Ε. οι οποίοι εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία μεταξύ όλων των εργαζομένων στον Ο.Ε.Ε..

Αν δεν προταθούν εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, ο Υπουργός συγκροτεί το διοικητικό συμβούλιο και ορίζονται σε αντικατάσταση των μη προταθέντων εκπροσώπων, πρόσωπα με εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής.
Καθήκοντα γραμματέως του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. ασκεί υπάλληλος που προτείνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον οποίο μπορεί να συνεπικουρεί κατάλληλο άτομο για τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται νομικός σύμβουλος εκ των υπηρετούντων στον Οργανισμό."

2. Η επιλογή Πρόεδρου του Δ.Σ. γίνεται σε κοινή σύσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και  των εργοδοτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατά τη σύσκεψη  αυτή, η οποία συγκαλείται με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται προσπάθεια για την εξεύρεση προσώπου κοινής  αποδοχής του Υπουργού και των εκπροσώπων για το αξίωμα του Προέδρου.

Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων προτείνει προς τους εκπροσώπους των τριών μερών (Δημοσίου, Εργαζομένων και  Εργοδοτών) τρεις υποψηφίους της επιλογής του από τους οποίους θα γίνει η  εκλογή του Προέδρου.

Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με ομοφωνία και των εννέα εκπροσώπων των  τριών μερών, μέσα σε προθεσμία δέκα (1Ο) ημερών, η οποία αρχίζει από την  κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων.

Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω ομοφωνία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων διορίζει  Πρόεδρο του Δ.Σ. έναν εκ των τριών υποψηφίων που είχε  προτείνει

Οι δύο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. προέρχονται ο ένας από την εργοδοτική  πλευρά και ο άλλος από την εργατική πλευρά και εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.. Η σειρά των Αντιπροέδρων εναλλάσσεται στο ήμισυ της θητείας του Δ.Σ..
Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργοδοτικής πλευράς γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Δ.Σ. από τρεις τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Ε.Σ.Ε,).

Η εκλογή του Αντιπροέδρου της  εργατικής πλευράς γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Δ.Σ.  από την ανώ τατη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων (Γ.Σ.Ε.Ε.).
Η εκλογή του Αντιπροέδρου γίνεται την ίδια ημέρα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω για την εκλογή του Προέδρου. Εάν δεν επιτευχθεί  ομοφωνία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  προηγούμενη και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από τους εκπροσώπους των τριών  μερών με απόλυτη πλειοψηφία.
Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει τον έναν Αντιπρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των εργοδοτών στο Δ.Σ, και τον άλλο Αντιπρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ..
Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία συγκροτείται το Δ.Σ., ορίζονται κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ..
Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά σειρά  ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο δεύτερος.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο ήδη εκλεγμένος Αντιπρόεδρος  ορίζεται ως πρώτος Αντιπρόεδρος και παρατείνεται η θητεία του μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ..
Ο δεύτερος Αντιπρόεδρος εκλέγεται ή ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ..
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους του Ο.Ε.Ε. να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των  Αντιπροέδρων, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω ασκούν αρμοδιότητες του Προέδρου.
Το ύψος της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 των τακτικών αποδοχών του Προέδρου.
3. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται επτά (7) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε κάθε περίπτωση με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Όταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., απαιτείται η πλειοψηφία οκτώ (8) μελών.
4. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., που ανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, συνεχίζει να λειτουργεί για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι και την 31.12.1994, χωρίς μεταβολή των προσώπων προέδρου και αντιπροέδρων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Ο.Ε.Ε..
5. Στους σκοπούς του οργανισμού Εργατικής Εστίας περιλαμβάνεται επίσης και η ενίσχυση της έρευνας, μελέτης και προαγωγής του δικαίου της εργασίας και της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, ως και η ενίσχυση και ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγών με συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό, που έχουν συναφείς προς τον ο.Ε.Ε. σκοπούς.

Η υλοποίηση των άκοπων αυτών επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο.
6.Από την 1η Ιανουαρίου 1998 οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις του οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) προς όλους τους φορείς υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εξ εισφορών εσόδων του οργανισμού και όχι επί των συνολικών εσόδων.
Από την ίδια ημερομηνία οι επιχορηγήσεις του Ο.Ε.Ε. προς φορείς του δημόσιου τομέα υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εσόδων από εισφορές του Ο.Ε.Ε. ως εξής:

α. Υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως ποσοστό 0,5%.
β. Υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων ποσοστό 10 έως 15%.
γ. Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού της Εργατικής Εστίας ποσοστό 0,5 έως 1 %.
δ. Υπέρ του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 2 έως 3%.

7. Η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 678/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2150/1933, αντικαθίσταται ως εξής:

"Δικαιούμενοι παροχών

Οι παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας χορηγούνται σε μισθωτούς και συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών αυτών, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Επίσης χορηγούνται σε τυφλούς και το συνοδό τους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, στο προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και στο προσωπικό και τους συνταξιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας".

8. Το ποσοστό 1 % υπέρ του ελληνικού θεατρικού μουσείου, που ορίστηκε με το άρθρο 23 του ν. 15451 1991' (ΦΕΚ 91 Α'). αυξάνεται σε 4% από 1.1.1994.
9. Συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας περιφερειακές επιτροπές με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Στις επιτροπές συμμετέχουν μετά από υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων  εκπρόσωποί τους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Οργανισμού.

Ο αριθμός των μελών της περιφερειακής επιτροπής δεν  μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε.

Η θητεία των Περιφερειακών Επιτροπών  του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λήγει στο τέλος κάθε δεύτερου ημερολογιακού  έτους. Πριν από τη λήξη της θητείας των Επιτροπών, οι κοινωνικοί εταίροι  υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με  τους αναπληρωτές τους.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, ο  Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, κατά την κρίση  του το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Στην περίπτωση  αυτή παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή η θητεία των περιφερειακών  επιτροπών, με την προηγούμενη σύνθεσή τους.
Σκοπός των περιφερειακών επιτροπών είναι η εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και στους υπόλοιπους, εκτός της Αττικής, νομούς της Χώρας.
Τα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών, καθώς επίσης και τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα κίνησης των μελών αυτών καθορίζονται με κανονισμό, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε..
Η σύνθεση των περιφερειακών επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
10. Στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. συνιστώνται δύο θέσεις  μετακλητών ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου.

Η πρόσληψη στη θέση αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού.

Ο  ειδικός συνεργάτης αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για  οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τον προσέλαβε χωρίς να γεννάται  οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση από  την αποχώρηση.
Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση από το Δημόσιο ή από  τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

 

 

 

 

 

Άρθρο 21
Συλλογικά όργανα του ν. 1836/1989 και διεύρυνση των σκοπών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας


1. Τα συλλογικά όργανα: α) Εθνικό Συμβούλιο επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.), β) Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.) και γ) Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν.Ε.Ε.Κ.Α.). των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1836/1989 ανασυγκροτούνται ως εξής:

α) Στα τακτικά μέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α., όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1836/1989, προστίθενται:

ιβ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εργασίας και
ιγ. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.).
Επίσης αντί του εκπροσώπου της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.) της περίπτωσης ια', μετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.Ε.).

β) Στους κατά περίπτωση μετέχοντες στη σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α., όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1876/1989 προστίθεται:

ιβ) ένας εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

γ) Στην Π.Ε.Ε.Κ.Α. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.)
δ) Στην Ν.Ε.Ε.Κ.Α. ένας υπάλληλος της κατά τόπον υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας αντίστοιχα.

2. Η περίπτωση θ' του άρθρου 2 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"θ) Η μελέτη των εργασιακών σχέσεων και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους για τα θέματα αυτά στα πλαίσια του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών συγκριτικού χαρακτήρα".
3. Στους κατά το άρθρο 2 του ν. 2150/1993 σκοπούς του Ε.Ι.Ε. προστίθενται περιπτώσεις ιβ' και ιγ ως εξής:

"ιβ) Η μελέτη, έρευνα και παροχή συμβουλών για θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη λειτουργία των τεχνικών υποδομών.
ιγ) Η μελέτη και έρευνα θεμάτων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και λοιπά θέματα κοινωνικής πολιτικής σχετικά με την απασχόληση."

4. Στο άρθρο 11 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α') προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

"3. Για ένα χρόνο από σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Ε. μπορεί να προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών, τάσσοντας σύντομη προθεσμία υποβολής προσφορών, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

Η σύντμηση αυτή της προθεσμίας, πρέπει να αιτιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνεται προηγουμένως από τον Υπουργό Εργασίας δι' επισημειωματικής πράξεως".

 

 

 

 

 

Άρθρο 22
Θέματα προστασίας προσώπων του ν. 1648/1986


1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Προστατεύονται ανάπηρα άτομα επίσης, με αναγκαστική τοποθέτηση ηλικίας 15-65 ετών που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση από οποιαδήποτε χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα άνεργων αναπήρων του Οργανισμού (Ο.Α.Ε.Δ.), με ποσοστό αναπηρίας 40% τουλάχιστον.
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με βαριά ηθικά, ψυχοσωματικά προβλήματα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, καθώς και πολύτεκνοι γονείς με 5 τέκνα και άνω ή ένα από τα τέκνα και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας. Ομοίως προστατεύονται και πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα ή ένα από τα τέκνα τους και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι πολύτεκνοι γονείς ή τέκνα τους του προηγούμενου εδαφίου."

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου ν. 1648/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ελληνικές ή ξένες που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας, όπως προσδιορίζονται στις περιπτώσεις (γ) και (ε) της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες, εφόσον απασχολούν κατά την έκδοση της απόφασης, για την τοποθέτηση, προσωπικό πάνω από 50 άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πρόσωπα που προστατεύονται από το προηγούμενο άρθρο, σε ποσοστό συνολικά 8%, κατανεμόμενο από τις αποφάσεις τοποθέτησης κατά κατηγορία ως εξής:

α) από πολύτεκνους (γονείς και τέκνα) σε ποσοστό 2%,
β) από άτομα ειδικών αναγκών 2%,

γ) από παιδιά αναπήρων πολέμου, αναπήρων ειρηνικής περιόδου και αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού 1%,

δ) από αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους 1%,

ε) από άτομα έχοντα τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με βαριά ηθικά ψυχοσωματικά προβλήματα και αναπηρία τουλάχιστον 67% ποσοστό 1% και όλοι οι υπόλοιποι προστατευόμενοι του προηγούμενου άρθρου του νόμου αυτού σε ποσοστό 1 %.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καθόλου προστατευόμενοι καθεμιάς εκ των άνω κατηγοριών, όπως οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, το ποσοστό τους μεταφέρεται στην επόμενη κατηγορία".

3. Η παρ. 30 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') καταργείται από τότε που ίσχυσε και επαναφέρονται οι καταργηθείσες ρυθμίσεις.
Καταργούνται από την ισχύ του νόμου αυτού, η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986 και η παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου ν. 1648/1986 μετά της σε εκτέλεση αυτής εκδοθείσας υπ. αριθμ. 30965/14.5.91 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής ¶μυνας και Εργασίας "Τροποποίηση των ποσοστών των τοποθετουμένων σε εργασία προσώπων που προστατεύονται από το ν. 1648/1986" (ΦΕΚ 390 Α').
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ρυθμίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων για την μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1648/1986.

 

 

 

 

 

Άρθρο 23
Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων


1. Οι ώρες λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτών της παρ. 2, του άρθρου 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α') καθορίζονται ανά κατηγορία και περιοχή με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του συναρμόδιου κατά κατηγορία καταστημάτων υπουργού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τον καθορισμό ωρών λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων και εμπορικών καταστημάτων συναρμόδιος είναι και ο Υπουργός Εμπορίου. 

Για τα καταστήματα που λειτουργούν στις παραδοσιακές τουριστικές περιοχές συναρμόδιος είναι και ο Υπουργός Τουρισμού.

Σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις που από το ωράριο λειτουργίας οποιασδήποτε κατηγορίας καταστημάτων των αναφερομένων στο άρθρο αυτό επηρεάζεται ουσιωδώς η οικονομική ζωή της χώρας, συναρμόδιος είναι και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας τον οποίο μπορεί να αναπληρώνει ο Υπουργός Οικονομικών.
Για την έκδοση των αποφάσεων αυτών απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν γραπτώς τη γνώμη τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας μπορεί να εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις.
2. Με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, έπειτα από γνώμη των ενδιαφερόμενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν γνώμη γραπτώς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, μετά την πάροδο της οποίας μπορεί να εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της περιοχής ανά γεωγραφική περιοχή.

Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται στο πλαίσιο των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου και δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο.
3. Όσοι παραβιάζουν τις ρυθμίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, οι οποίες περιέχονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α').

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων

 

Άρθρο 24
Διοικητικές κυρώσεις

 

1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προμηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση της επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, με αιτιολογημένη πράξη του ελέγχοντα επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

α) Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ.
β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) ημερών.

Επίσης ο Υπουργός Εργασίας μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, να επιβάλλει στους παραπάνω προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών, ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.
2. Η πράξη επιβολής προστίμου, κατά τα ανωτέρω είναι απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί με απόδειξη στον παραβάτη ο οποίος εξοφλεί το πρόστιμο που του επιβλήθηκε με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο παραβάτης μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της πράξης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 ασκώντας προσφυγή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξεως, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου της έδρας της επιθεώρησης εργασίας.

Η προσφυγή αυτή είναι απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής ή μετά την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου, γίνεται διοικητική βεβαίωση του προστίμου από την επιθεώρηση εργασίας και εισπράττεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ως δημόσιο έσοδο, αποδιδόμενο στο λογαριασμό του Α.Σ.Ε. κάθε μήνα.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω διοικητικών ποινών λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) Η αμεσότητα, η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου.
β) Η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας.

4. Πριν από την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων μπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσμία μέχρι τριάντα (30) ημερών για συμμόρφωση ή να παραταθεί μία μόνο φορά η προθεσμία και έως δέκα (10) ημέρες, αν κριθεί ότι εκείνη που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν επαρκής.
5. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής
διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, μπορεί να αυξάνονται τα όρια των παραπάνω προστίμων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 25
Ποινικές κυρώσεις

 

1. Κάθε εργοδότης, κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται με εξουσιοδότηση της τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή.
2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.
3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις, της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το δικαστήριο με απόφαση του ορίζει ρητή δικάσιμο, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες.

 

 

 

 

 

Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, και προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ρυθμίζονται στις λεπτομέρειές τους τα θέματα προσόντων ειδικότερων καθηκόντων και όρων εργασίας του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, τα των αρμοδιοτήτων των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας και λοιπών εκπροσώπων των εργαζομένων, τα του τρόπου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του εργοδότη για τους σκοπούς και τα μέτρα εφαρμογής αυτού του νόμου, όπως κατάρτιση και περιεχόμενο ατομικού ιατρικού φακέλου του εργαζομένου, τήρηση βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου και υγείας των εργαζομένων τήρηση και περιεχόμενο βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας, θέματα που αφορούν την οργάνωση και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, καθώς και της άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από τον ίδιο τον εργοδότη και ο έλεγχος για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

 

 

 

 

Άρθρο 27
Καταργούμενες διατάξεις - Κωδικοποίηση


1. Οι διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α') καταργούνται.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο Κωδικοποίηση διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων όλες οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Δ' αυτού του νόμου, του ισχύοντος ν. 1568/1985 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" (ΦΕΚ 177 Α') και των συναφών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η συγχώνευση, ο χωρισμός και η δημιουργία νέων άρθρων, η φραστική διευκρίνιση, η διόρθωση και η προσαρμογή της ορολογίας χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων.
Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταμελή επιτροπή, που συνεδριάζει εκτός ωρών εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και έχει ως μέλη προϊστάμενους διευθύνσεων και ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας. Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο προϊστάμενος του γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο Εργασίας. Εισηγητής χωρίς ψήφο καλείται από τον πρόεδρο αρμόδιος τμηματάρχης ή διευθυντής του Υπουργείου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 

Άρθρο 28


1. Ρύθμιση εξοφλήσεως εν γένει οφειλών στεγαστικών παροχών απευθείας από τον Ο.Ε.Κ..

α. Οι κληρούχοι και δανειούχοι αποκλειστικά από στεγαστικά κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., που οφείλουν ληξιπρόθεσμες δόσεις μέχρι του τέλους του έτους 1994, δύνανται να τις εξοφλήσουν σε 48 μηνιαίες άτοκες και ισόποσες δόσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας, παράλληλα με την πληρωμή των τρεχουσών δόσεων των οφειλών τους.
Ειδικά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τον νόμο η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνει σε 24 μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων δόσεων, η παρά πάνω ρύθμιση παύει ισχύουσα και τα οφειλόμενα καθίστανται απαιτητά, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
β. Παρέχεται η ευχέρεια εφάπαξ εξοφλήσεως των άληκτων οφειλών κληρούχων και δικαιούχων αποκλειστικά από στεγαστικά κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., με έκπτωση 50%, επί του συνόλου των υπολειπόμενων οφειλών τούτων.
Η ευχέρεια του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται και στους δικαιούχους της παραγράφου 1 του παρόντος, και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας που ρυθμίζονται σε κάθε περίπτωση με τις διατάξεις της παραγράφου 1.
γ. Εάν το ύψος της ετήσιας επιβάρυνσης των δόσεων των ρυθμιζόμενων ως άνω οφειλών υπερβαίνει το 10% του οικογενειακού εισοδήματος και μέχρι ύψους δυόμισι εκατομμυρίων (2.500.000) δραχμών, μπορεί ο οφειλέτης να προσφύγει σε ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που καθορίζουν και τις λεπτομέρειες λειτουργίας της και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, που προτείνεται από αυτόν, έναν υπάλληλο του Ο.Ε.Κ. και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που προτείνεται από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική τους οργάνωση.

Η παραπάνω επιτροπή ορίζει τον αριθμό των παραπέρα δόσεων και το ποσό κάθε δόσης.
Στην επιτροπή μπορεί να προσφεύγει κάθε οφειλέτης, αφού έχει πληρώσει τουλάχιστον την πρώτη δόση από τις ρυθμιζόμενες οφειλές.
Για το ίδιο ετήσιο εισόδημα συγχωρείται μόνο μία προσφυγή, εκτός από τελείως ιδιάζουσες περιπτώσεις, όπως είναι η ανεργία, τις οποίες δέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση η επιτροπή.

Για ποσό οφειλής μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, δεν συγχωρείται προσφυγή.

Το ποσό τούτο, καθώς και το ποσοστό 10 % της παρούσας παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα του ετήσιου εισοδήματος του δικαιούχου, του ή της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, όπως αυτό προκύπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος ή σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, από τη βεβαίωση του Ι.Κ.Α., ή του μισθοδοτικού ή τυχόν επιδοτούντος φορέα στην οποία, προσδιορίζονται οι ετήσιες αποδοχές.
Λεπτομέρειες που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
δ. Δάνεια πάσης φύσεως που χορηγήθηκαν από τον Ο.Ε.Κ, μέχρι τη δημοσίευση του ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α'), καθώς και οφειλές από τίμημα κληρωθεισών κατοικιών μέχρι του χρόνου τούτου, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σε περίπτωση μη εξοφλήσεώς τους εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
ε. Ειδικά για τις οικογένειες που έχουν 4 ανήλικα παιδιά και πάνω, που έτυχαν στεγαστικής παροχής αποκλειστικά από τα κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων και των κατοικιών αντίστοιχα, έτσι ώστε η καταβαλλόμενη άτοκη μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.
Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος έχει μεν τύχει στεγαστικής παροχής ως πολύτεκνος, αλλά κάποια από τα παιδιά του έχουν ενηλικιωθεί, τότε οι δόσεις καθορίζονται από την επιτροπή της " περιπτώσεως γ'"

στ. Των ευεργετικών διατάξεων της παραγράφου 1γ εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2.

α. Το ποσό που διαθέτει κάθε χρόνο ο Ο.Ε.Κ. για την κάλυψη των κατασκευαστικών του δραστηριοτήτων, δηλαδή αγορά οικοπέδων, ανέγερση οικισμών και αγορά διαμερισμάτων, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 50% του προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των γενικών εξόδων (μισθοδοσία προσωπικού, εξοπλισμός κ.λπ.). Το ποσό για την αγορά έτοιμων διαμερισμάτων από ιδιώτες κατασκευαστές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το 15% του συνολικού ποσού που διατέθηκε τον προηγούμενο χρόνο, για το κατασκευαστικό πρόγραμμα.

Τα κονδύλια, που τυχόν δεν απορροφώνται κατά το περασμένο έτος, μεταφέρονται στο κατασκευαστικό πρόγραμμα του επόμενου έτους.
β. Φόροι πάσης φύσεως, ως και δημοτικά ή άλλα τέλη και εισφορές, που αφορούν σε κληρωθείσες κατοικίες μετά των κοινοχρήστων αυτών χώρων από τον Ο.Ε.Κ. σε δικαιούχους του, βαρύνουν αποκλειστικά τους κατόχους είτε προσωρινών παραχωρητηρίων χρήσεως, είτε οριστικών παραχωρητηρίων.
γ. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να δημιουργήσει Ειδικό Γραφείο, για την τακτική ενημέρωση των δικαιούχων του και γενικότερα της κοινής γνώμης, με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων πληροφόρησης, σχετικά με τα προγράμματά του. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ως άνω Γραφείου, ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να προσλάβει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι και δύο πρόσωπα, με τα απαραίτητα ειδικά προσόντα σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
δ. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να συστήσει Ειδικό Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, με σκοπό τη συνεργασία με ομολόγους οργανισμούς κοινωνικής κατοικίας άλλων χωρών, ιδίως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ως άνω Γραφείου, ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να προσλάβει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέχρι και τρία πρόσωπα με τα απαραίτητα ειδικά προσόντα σπουδών, τέλειας γνώσης τουλάχιστον δύο εκ των κυρίων ξένων (ευρωπαϊκών) γλωσσών και προηγούμενης εμπειρίας διεθνών σχέσεων.
ε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού ως εισηγητές ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας, ο νομικός σύμβουλος του Ο.Ε.Κ., καθώς και οι υπηρετούντες δικηγόροι σε αυτόν, κατά περίπτωση, για παροχή νομικών υπηρεσιών στους οποίους καταβάλλονται οι ισχύουσες αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους.

3. Διεύρυνση του πεδίου στεγαστικών δραστηριοτήτων - Κατασκευαστικά προγράμματα με συγχρηματοδοτήσεις τρίτων.
Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιεί και ειδικά προγράμματα κατασκευής οικισμών με συμμετοχή στη χρηματοδότησή τους τρίτων ενδιαφερόμενων φορέων του Δημοσίου ή του Εθνικού Ιδρύματος Παλιννοστούντων για τη στέγαση ειδικών κατηγοριών δικαιούχων, βάσει ειδικών κάθε φορά συμφωνιών με τους ως άνω ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι συμφωνίες αυτές, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
4. Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μελετών και την επίβλεψη κατασκευής οικιστικών συγκροτημάτων για λογαριασμό τρίτων φορέων του δημόσιου ή / και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή / και σε χώρες του εξωτερικού, βάσει σχετικών εργοληπτικών συμβάσεων που θα συνομολογούνται με όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..
5. Αγορά μικρών οικοπέδων στα αστικά κέντρα.
Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να αγοράζει σε αστικά κέντρα μικρά οικόπεδα εντός των σχεδίων πόλεων και μέχρι 1.000 τ.μ. στα οποία να δύναται να ανεγείρονται κατοικίες συνολικής δομημένης επιφάνειας τουλάχιστον 600 τ.μ..
Οι διαδικασίες απόκτησής τους θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..

 

 

 

 

 

Άρθρο 29
Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων και εξαίρεσης από κατεδάφιση οικισμών Ο.Ε.Κ.


1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

"Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος".

2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4Α/11.1.85) όπως αυτή συμηληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α/ 18.12.85) προστίθεται δ' παράγραφος έχουσα ως εξής:

"δ. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας εφόσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου".

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 30
Ανέγερση οικισμών Ο.Ε.Κ. σε εκτάσεις που εντάσσονται σε ζώνες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.


Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να υλοποιεί στεγαστικά του προγράμματα, σε εκτάσεις, που εντάσσονται σε ζώνες γεωργικής γης, υψηλής παραγωγικότητας, εφόσον όμως το Υπουργείο Γεωργίας και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμφωνεί με την οικιστική αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του έργου του Ο.Ε.Κ..

Τα στεγαστικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ. σε αυτές τις ζώνες είναι αναγκαίο να εναρμονίζονται με τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό της περιοχής.

 

 

 

 

 

Άρθρο 31
Μεταβίβαση της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. στον Ο.Ε.Κ.


1. Της τελούσας υπό εκκαθάριση ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. διακόπτεται η διαδικασία εκκαθάρισης και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, κυριότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας μεταβιβάζεται στον Ο.Ε.Κ..
Ο Ο.Ε.Κ. δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.). να επιχορηγεί την εταιρία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων και δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών των ενεργειακών συστημάτων του οικισμού ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Το ύψος κάθε επιχορήγησης θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού και θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.. μετά από υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού από την εταιρία ΗΛΙAKΟ ΧΩΡΙΟ A.Ε..

2. Ο Ο.Ε.Κ. δύναται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του και εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, να επιληφθεί και να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για:

α) την αποκατάσταση τεχνικών ελαττωμάτων ή φθορών στα κτίρια και τις τεχνικές εγκαταστάσεις του Ηλιακού Χωριού και για την εξασφάλιση θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης στις κατοικίας του οικισμού με την αυτονόμηση της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων για κάθε κτίριο.
β) την εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού στις κοινόχρηστες αίθουσες του οικισμού για εκπολιτιστικές δραστηριότητες και για την προβολή του οικολογικού χαρακτήρα του Ελληνογερμανικού Ερευνητικού και Επιδεικτικού Προγράμματος που εφαρμόσθηκε στο Ηλιακό Χωριό.

 

 

 

 

Άρθρο 32
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μικτών δανείων του ν.1641/1986


Το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.) ποσό το οποίο προκύπτει από ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής Κατοικίας, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 1641/1986, οι οποίες προέκυψαν από 1.1.1987 - 30.4.1994 και έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Ε.Κ.Τ.Ε.. Το καταβληθησόμενο ποσό θα ανέλθει σε 15,7 δισ. δρχ. και αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30.4.1994.
Σε αντιστάθμισμα της καταβολής αυτής περιέρχονται στο Δημόσιο οι αντίστοιχες εκ των ανωτέρω 15,7 δισ. δρχ. απαιτήσεις κατά των δανειοληπτών αυτών.
Η ρύθμιση των υποχρεώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν.1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

 

 

Άρθρο 33
Χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων σε κληρούχους κατοικιών και διαμερισμάτων Ο.Ε.Κ. και λοιπές διατάξεις


1.

α) Ο Ο.Ε.Κ. κατά την παραχώρηση των κληρούμενων κατοικιών, που κατασκευάζει ή αγοράζει με στεγαστικά προγράμματά του, εκδίδει ταυτόχρονα και παραδίδει στους κληρούχους οριστικά παραχωρητήρια.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ./Ο.Ε.Κ., ρυθμίζονται όλοι οι όροι εκδόσεως των παραχωρητηρίων, όπως ενδεικτικά η χρέωση του τιμήματος, ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο, η εγγραφή υποθήκης στο ακίνητο, η προστασία των προστατευόμενων μελών του δικαιούχου και λοιπές προϋποθέσεις.
γ) Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., που έχουν 5 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, η παρεχόμενη σε αυτούς έτοιμη κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα από τον Ο.Ε.Κ. θα εξοφλείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις, αλλά με υπολογισμό του ύψους του τιμήματος, που επιβαρύνει το δικαιούχο, μειωμένο κατά 50%.
δ) Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτές σχετική διάταξη.

2

α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ./Ο.Ε.Κ. ορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. στους οποίους χορηγείται η επιδότηση του ενοικίου της παρ.1 του ν.1849/1989.
β) Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

 

 

 

 

 

Άρθρο 34
Επίβλεψη έργων Ο.Ε.Κ.


1. Όσες φορές καθίσταται αδύνατη η από τεχνικό προσωπικό του Ο.Ε.Κ. επίβλεψη εργοταξίου του Ο.Ε.Κ. ανέγερσης κατοικιών, έργων υποδομής κ.λ.π. και σαν τέτοιο νοείται της μονάδας εκείνης όπου εκτελούνται εργασίες, που αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης έργου, μπορεί να προσλαμβάνεται για την επίβλεψη κάθε εργοταξίου ένας (1) διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός ή διπλωματούχος αρχιτέκτονας μηχανικός και ένας (1) τεχνολόγος μηχ/κός ή πολ. υπομηχ/κός ή εργοδηγός, ως βοηθός επιβλέποντα μηχανικού.
2. Για την επίβλεψη των ειδικών μηχανολογικών εργασιών και σε οικισμούς που έχουν πάνω από πενήντα (50) κατοικίες, ή όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν (1) οικισμοί στην αυτή περιοχή ή σε πλησίον περιοχές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κατοικιών, μπορεί να προσλαμβάνεται διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου.
3. Εφόσον το εργοτάξιο περιλαμβάνει αριθμό κατοικιών πάνω από διακόσιες (200), μπορεί κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. για τη διασφάλιση της πληρέστερης τεχνικής επίβλεψης, να προσλαμβάνονται ισάριθμοι προς τους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2 τεχνικοί, των αυτών ειδικοτήτων σαν βοηθοί επιβλέποντα.
4. Οι πιο πάνω προσλαμβάνονται απευθείας με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. χωρίς να τηρείται καμία άλλη διαδικασία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όσο χρόνο διαρκεί το έργο για το οποίο προσλαμβάνονται μετά το πέρας του οποίου απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία αποζημίωση.
5. Προσόντα πρόσληψης των τεχνικών των παραγράφων 1-3 ορίζονται αυτά που απαιτούνται για το διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις των μονίμων υπαλλήλων με εξαίρεση το ανώτατο όριο ηλικίας (το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εργοδηγοί που να συγκεντρώνουν τα παραπάνω οριζόμενα προσόντα, αρκεί η τριετής εμπειρία δεόντως αποδεικνυόμενη.
6. Η αμοιβή παραπάνω τεχνικού προσωπικού επίβλεψης ρυθμίζεται από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συλλογικές συμβάσεις ΠΟΕΔ κ.λπ. διαιτητικές αποφάσεις.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 35
Θέματα προσωπικού Ο.Ε.Κ. και λοιπές διατάξεις


Οι θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 249/1989/10.5.1989 (ΦΕΚ 11 Α'89) Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αυξάνονται κατά τέσσερις (4).

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στη Νομική Υπηρεσία στην Αθήνα.

 

 

 

 

 

Άρθρο 36
Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ. περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και λοιπές διατάξεις


1. Στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. που έλαβαν δάνειο από τον Οργανισμό για την αγορά διαμερίσματος σε πολυκατοικία της οδού Αριστείδου 28, στην Καλαμάτα, που κατέρρευσε από το σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986, διαγράφονται οι τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου που είχαν πάρει, εφόσον η υποχρέωση καταβολής άρχιζε μετά το σεισμό. Οι προηγούμενες του σεισμού δόσεις καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι ανωτέρω δικαιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μελλοντικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ., εφόσον πληρούν και τις τιθέμενες προϋπόθεσης από τον κανονισμό παροχής κατοικιών και δανείων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται  ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία  διαγραφής των οφειλών για δάνεια που προέρχονται από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. και  κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.
2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1849/1989 αναστολή οφειλών σεισμόπληκτων εργατοϋπαλλήλων νομού Μεσσηνίας, παρατείνεται μέχρι 31.12.1994 και δεν επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας, ο τρόπος δε εξοφλήσεως των οφειλών που αναστέλλονται θα ρυθμιστεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ίδιου άρθρου.
3. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 1849/1989 διαγράφεται η τελευταία φράση "το επιτόκιο αυτό δεν επιδοτείται".
4. Το έβδομο εδάφιο με φροντίδα της διαχειρίστριας τράπεζας εγγράφεται πρώτη υποθήκη στο ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο υπέρ του Ο.Ε.Κ..

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, διαγράφεται και σε συνέχεια του έκτου εδαφίου, όπως τροποποιείται παραπάνω, τίθεται: με εξαίρεση για τους δικαιούχους που με την υπουργική απόφαση 50130/7.2.91 έτυχαν δανείου με την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, για τους οποίους το επιτόκιο ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
5. Ως "εδάφιο έβδομο" του άρθρου 2 του ν.1849/1989 τίθεται:

Το επιτόκιο αυτό δεν επιδοτείται, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο, με δανειοδότησή του από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.), εισφέρει για το σχηματισμό του κεφαλαίου κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, διαφορετικά το επιτόκιο επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Η επιδότηση αυτή χορηγείται απευθείας στον Ο.Ε.Κ..

Με φροντίδα της διαχειρίστριας τράπεζας εγγράφεται πρώτη ή δεύτερη υποθήκη στο ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο υπέρ του Ο.Ε.Κ., με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ε.Κ..
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Η διάθεση του δανείου αυτού στους δικαιούχους μπορεί να γίνει και απευθείας από τον Ο.Ε.Κ..

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.
6. Στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν.1849/1989 προστίθεται μετά τη φράση του ν.1641/1986... "η φράση και η παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 1849/1989".

7. Η παρ.4 του άρθρου 4 του ν. 1849/1989 καταργείται.

 

 

 

 

 

Άρθρο 37
Στεγαστικά Προγράμματα Ο.Ε.Κ.


1. Το άρθρο 2 του ν. 2116/1993 αντικαθίσταται όπως παρακάτω.

"Στο άρθρο 10 του ν.δ. 2963/1954 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να συμβάλλεται με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες για την επιδότηση του επιτοκίου δανείου δικαιούχων των παροχών του.
Με τη σύμβαση αυτή καθορίζεται το συνολικό ποσό των δανείων του σχετικού προγράμματος, η διάρκεια των δανείων, το ποσό και η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου από τον Ο.Ε.Κ. και ο τρόπος καταβολής του επιδοτούμενου επιτοκίου, όπως η απευθείας χορήγηση του συνολικού ποσού ή άλλη μορφή επένδυσης κεφαλαίου, έντοκη κατάθεση κ.λπ.. "

2. Τα δάνεια των οποίων τα επιτόκια επιδοτούνται σύμφωνα με την  προηγούμενη παράγραφο προορίζονται:

α) για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας,
β) για αποπεράτωση υπό κατασκευή κατοικίας,
γ) για επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και
δ) για επισκευή υπάρχουσας κατοικίας.

Η επιδότηση των δανείων αυτών από τον Ο.Ε.Κ. για τις κατηγορίες α) έως γ) γίνεται παράλληλα και πέραν τυχόν άλλης χορήγησης δανείου με επιδοτούμενο επιτόκιο από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί με επιδοτούμενο επιτόκιο, το ποσοστό του επιδοτούμενου επιτοκίου, οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, ιδίως σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, προϋπηρεσία (αριθμό ενσήμων), την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό παιδιών κ.λπ.), η διάρκεια χορήγησης του δανείου, ιδίως σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, προϋπηρεσία (αριθμό ενσήμων), την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό παιδιών κ.λπ.), η διάρκεια χορήγησης του δανείου και του επιδοτούμενου επιτοκίου, η διαδικασία χορήγησης των σχετικών δανείων σχετικά με τη δημόσια ανακοίνωση των δανειακών προγραμμάτων, την κατάταξη των ενδιαφερόμενων σε πίνακα προτεραιότητας δικαιούχων δανείου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο χορήγησης των δανείων από τις Τράπεζες πού έχουν συμβληθεί με τον Ο.Ε.Κ..
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής διάρκειας του δανείου.
4. Η χορήγηση των στεγαστικών δανείων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται μετά από εξαγγελία σχετικού, προγράμματος που δημοσιοποιείται ευρέως, μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως και του Τύπου.
Προϋπόθεση για την εξαγγελία του προγράμματος αποτελεί η σύναψη, προηγουμένως, συμβάσεως με μια ή περισσότερες Τράπεζες και η έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραπάνω παραγράφου 3.
5. Για τα χορηγούμενα δάνεια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο τεχνικός έλεγχος δύναται να διενεργείται και από τις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ..
6. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να χορηγεί δάνεια στους δικαιούχους του για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, καθώς και αποπερατώσεως, επεκτάσεως και επισκευής υπάρχουσας κατοικίας από δικά του στεγαστικά κεφάλαια.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. και πριν από την εξαγγελία του προγράμματος, καθορίζεται το ύψος του ποσού των δανείων, το ύψος του επιτοκίου κατά κατηγορίες δικαιούχων, ο χρόνος εξόφλησης των δανείων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
7. Το επιτόκιο εξοφλήσεως των δανείων που χορηγούνται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6 επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον Ο.Ε.Κ..
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης κατά κατηγορία δικαιούχων, η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου, καθώς και οι ανάγκες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
8. Ο Ο.Ε.Κ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται πριν από την εξαγγελία κάθε προγράμματος, κατατάσσει τους δικαιούχους του ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα σε ένα από τα δύο προγράμματα δανειοδοτήσεως "του άρθρου αυτού" του παρόντος νόμου.

9. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8 παρ. 1, 9, 10 του ν. 2116/1993 καταργούνται.
10. Η αποπληρωμή της στεγαστικής συνδρομής που παρέχεται από τον Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του, υπό μορφή δανείου ή έτοιμης κατοικίας, δύναται να είναι έντοκη.
Το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τα αντίστοιχα ποσά, καθορίζεται για κάθε πρόγραμμα με υπουργική απόφαση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

 


Άρθρο 38


Στην παρ.1 του άρθρου 46 του ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Ως δεδοκιμασμένη αιτία θεωρείται ιδίως η ύπαρξη αυξημένης ανεργίας σε περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων λόγω παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων ή πτωχεύσεων ή όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι ανώτερα του μέσου όρου που ισχύει για την επικράτεια, σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, όπως προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας".

 

 

 

 

 

Άρθρο 39


Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α') επίδομα θέσης καταβάλλεται από 1.1.1994 και στους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ., έστω κι αν δεν έχει εκδοθεί ο νέος οργανισμός του.

 

 

 

 

Άρθρο 40

  
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που προσλήφθηκε για προγράμματα ή έργα του Ο.Α.Ε.Δ., που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς Οργανισμούς, το οποίο υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του ν.2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (ΦεΚ 28 Α') και η σύμβασή του έληξε σης 28.2.1994, παρατείνονται αυτοδίκαια, εφόσον εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες, μέχρι τη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ.8 της με αριθμ. 93956/29.5.1989 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 409 Β'), που κυρώθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 76 της 15.6.1989 (ΦΕΚ 174 Α') "Διορισμός σε μόνιμες θέσεις" και που αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2190/1994.

 

 

 

 

 

Άρθρο 41

 
Στο τέλος του εδαφίου ε' της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος να προστεθεί η εξής φράση:

"Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται νομικός σύμβουλος εκ των υπηρετούντων στον Οργανισμό".

Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται η εξής φράση:

"Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λαμβάνει ( τις αποδοχές που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 7 του ν.δ. 212/1969 (ΦΕΚ 112 Α')".

 

 

 

 

Άρθρο 42

 
1. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 56 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α').
2. Οι πρώην εργαζόμενοι στην πτωχή "ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε." δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α' ) και τις ειδικές ρυθμίσεις του π.δ. 1/1990 μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να καθορισθούν οι όροι και η διαδικασία καταβολής των ανεξόφλητων αποδοχών στους εργαζόμενους της προηγούμενης παραγράφου, κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/1990, εφόσον η σχέση εισφορών - παροχών του λογαριασμού αφερεγγυότητας το επιτρέπει.
4. Η χρονική διάρκεια επιδότησης ανεργίας για όλους τους μισθωτούς της επιχείρησης, που θεμελίωναν το δικαίωμα αυτό, μετά από καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον οριστικό σύνδικο της πτώχευσης καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Τυχόν διαφορά τακτικής επιδότησης καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 43

 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. που έχει τυπικά προσόντα και την κατά περίπτωση απαιτούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία, που αντιστοιχούν σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα από εκείνη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, είναι δυνατόν να μεταταγεί, χωρίς να συντρέχουν οι περιορισμοί της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α'), με αίτηση των ενδιαφερομένων μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε προσωρινές προσωπικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ανώτερης βαθμίδας, εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο κλάδο ανώτερης βαθμίδας.
Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν τις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν στην κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα όπου μετατάσσονται, οπότε και καταργούνται αυτοδικαίως οι προσωρινές θέσεις που κατέχουν.

Οι μετατασσόμενοι επανακατατάσσονται σύμφωνα με τα Έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 44

  
Το πτυχίο παιδαγωγικής και Τεχνικής Επιμόρφωσης μονοετούς φοίτησης του Προτύπου ΚΕ.ΚΑ.ΤΕ. Αθηνών είναι ισότιμο με το πτυχίο εκπαιδευτικών σπουδών μονοετούς φοίτησης της ΠΑ.ΤΕ.Σ.-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Ο.Α.Ε.Δ..

 

 

 

 

 

Άρθρο 45

  
Στο άρθρο 13 του ν. 709/1977 "Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής Κατάρτισης Εργατικού Δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 282 Α') προστίθεται η εξής παράγραφος:

"Τα παραγόμενα από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού προϊόντα είναι δυνατόν να εκποιούνται από τον Οργανισμό είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα καθορίζει και την αξία των προϊόντων αυτών προς κάλυψη τουλάχιστον της δαπάνης προμήθειας της πρώτης ύλης τους".

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης της αξίας και εκποίησης των παραγόμενων προϊόντων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 46


1. Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου α' του άρθρου 2 του π.δ. 327/1992 "Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων", αντικαθίσταται ως εξής:

"ιβ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 8, η περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 11, η περίπτ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 23 Α') και το άρθρο 8 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')".

Καταργείται η περίπτωση 2 της παρ. β' του άρθρου 2 του π.δ. 327/1992, καθώς και το π.δ. 376/1992 (ΦΕΚ 199 Α').
2. Η παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 327/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Η λειτουργία των, κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 1037/1971 "Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών, καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ' όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής και των ημερών αργίας.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, "μπαρ", καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.

Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, πλην της Κυριακής του Πάσχα, και κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00, άνευ απασχολήσεως προσωπικού, καταστημάτων πωλήσεως παντός είδους παλαιών αντικειμένων, εφόσον τα καταστήματα αυτά ευρίσκονται σε τόπους όπου εθιμικά γίνονται αγοραπωλησίες τέτοιων ειδών.

Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οικείου νομάρχη, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και των οικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του νομού.

Αν εντός δέκα (10) ημερών από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωμοδοτήσουν το Υπουργείο Τουρισμού και οι παραπάνω φορείς, οι αποφάσεις των νομαρχών εκδίδονται και χωρίς τη γνώμη τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Τουρισμού καθορίζεται η λειτουργία καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω φορέων και στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις αφορούν δύο ή περισσοτέρους νομούς.

Η παρ.3 του άρθρου 3 του π.δ. 327/1992 καταργείται.

 

 

 

 

 

Άρθρο 47


Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου που είναι ήδη αποσπασμένο στο Υπουργείο Εργασίας, περιλαμβανομένου και του κατ' άρθρο 30 του ν. 1558/1985 προσωπικού, μπορεί να μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου, εφόσον ζητήσει τούτο εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ισχύ του νόμου αυτού.

Κατά την άνω μετάταξη προσμετράται για κάθε συνέπεια η προηγούμενη υπηρεσία του μετατασσόμενου στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.14761 1984 (ΦΕΚ 136 Α ).

 

 

 

 

 

Άρθρο 48


Στην παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι δικηγόροι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση έμμισθης εντολής.

 

 

 Άρθρο 49


Τα μέχρι σήμερα φερόμενα ως πραχθέντα ποινικά αδικήματα εκ μέρους των μελών του Δ.Σ., του συνδικαλιστικού Σωματείου της πρώην "Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών" (Ε.Α.Σ.) και των εργαζομένων στην επιχείρηση αυτή κηρύσσονται παραγεγραμμένα, εφόσον αφορούν πράξεις ή παραλείψεις σχετιζόμενες με ενέργειές τους που είχαν πρόθεση και σκοπό να διαμαρτυρηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να διασφαλίσουν εργασιακά τους δικαιώματα και τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Επίσης, παραγράφονται και τα πραχθέντα ποινικά αδικήματα εκ μέρους των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών στελεχών των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Π.), πλην των αδικημάτων κλοπής, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας που αφορούν περιουσία της πρώην Ε.Α.Σ., όπως και των συμπαρασταθέντων στους εργαζόμενους της Ε.Α.Σ. και των Σ.Ε.Π..

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 50
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - άδεια σπουδών Εργαζόμενοι μαθητές


1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 21ης Μαρτίου 1994 με αριθμό καταθέσεως στο Υπουργείο Εργασίας 24/23.3.1994 που έχουν ως εξής:

"Άρθρο 4
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτων

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περ. α' του άρθρου 3 του β.δ. 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων του άρθρου 7 της από 10.3.1989 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καθορίζονται ως εξής:

α) με   τη συμπλήρωση 15 ετών, 78 ημερομίσθια και

β) με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας, 91 ημερομίσθια.


Άρθρο 5
¶δεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

Αυξάνεται σε 20 ημέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.


Άρθρο 6
Αμοιβή εργαζομένων μαθητών

Εργαζόμενοι, που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο απο έξι (6) ώρες την ημέρα.

2. Η άδεια της συμμετοχής στις εξετάσεις είναι αμειβόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 51


Η εισφορά υπέρ του ΤΕΑΠΟΚΑ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και της Γ.Γ.Κ.Α. ορίζεται ίση με την εκάστοτε καταβαλλόμενη εισφορά των διοικητικών υπαλλήλων του Ι.Κ.Α., όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 98Ο/1942 (ΦΕΚ 24 Α').

 

 

 

 

 

Άρθρο 52


Συνιστάται στη Νομαρχία Λέσβου Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, που συγκροτείται από δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο και λειτουργούν σύμφωνα με τη Διοικητική Οργάνωση του Υπουργείου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

 

Άρθρο 53


1. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 46α, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), στο άρθρο 46 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') προστίθεται παράγραφος 11α ως εξής:

"11α. Μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης ο εκκαθαριστής επαναλαμβάνει μια ακόμη φορά το διαγωνισμό, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τους πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) του συνόλου των κατά της επιχείρησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτήσεων.

Στην περίπτωση αυτή δημοσιεύεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντάσσεται νέο υπόμνημα προσφοράς που καταγράφει επακριβώς το ενεργητικό, όπως αυτό υπάρχει στη φάση αυτή και δημοσιεύεται νέα διακήρυξη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διενέργεια του τρίτου διαγωνισμού διέπεται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4, 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες δε που προβλέπουν αρχίζουν από την προαναφερόμενη παραγγελία των πιστωτών προς τον εκκαθαριστή για την επανάληψη του διαγωνισμού, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν, επίσης, από τον εκκαθαριστή στο νέο υπόμνημα προσφοράς να καταγράφεται το σύνολο του ενεργητικού της υπό εκποίηση επιχείρησης, κατά τις τυχόν αυτοτελείς λειτουργικές επιχειρηματικές του ενότητες, καθώς και τα τυχόν στοιχεία του ενεργητικού που δεν αφορούν στην εξυπηρέτηση επιχειρηματικών λειτουργιών, για τη μεταβίβαση των οποίων θα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αυτοτελών προσφορών.

Ως προς τη μεταβίβαση της ομάδας των μη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού δεν ισχύουν οι απαλλαγές της παραγράφου 4 του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση του τρίτου αυτού διαγωνισμού ή την κήρυξή του ως άγονη, κάθε διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1386/1983".

2. Μετά την παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του ν. 2000/1991 προστίθεται παρ. 7α ως εξής:

"7.α. Αν οι πιστωτές εντός ενός (1) μηνός από της υποβολής σε αυτούς της παραπάνω έκθεσης αξιολόγησης του εκκαθαριστή δεν υποβάλλουν προς αυτόν γραπτώς τη σχετική οριστική απόφασή τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους, η έγκριση τους τεκμαίρεται δεδομένη και ο εκκαθαριστής συνάπτει εγκύρως τη σύμβαση μεταβίβασης με τον πλειοδότη, σύμφωνα με τα παραπάνω".

3. Η παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του ν. 2000/1991αντικαθίσταται ως εξής:

"10. Ο εκκαθαριστής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβίβαση του ενεργητικού κατά τα προαναφερόμενα, υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μια Αθηναϊκή και μια της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της επιχείρησης, πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

Οι δανειστές, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 έως 979 και 1007 του Κ.Πολ.Δ., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας αναγγελίας".

4. Η παράγραφος 13 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του ν. 2000/1991αντικαθίσταται ως εξής:

"13. Η σύμβαση μεταβίβασης της παραγράφου 7, οι συνέπεια αυτής μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και του χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται του φόρου οι τόκοι του τυχόν πιστωθέντος τιμήματος.
Η απαλλαγή από φόρους, τέλη και δικαιώματα επέρχεται από την κατάθεση του σχεδίου της προαναφερόμενης σύμβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης.
Η υπό μεταβίβαση επιχείρηση απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, ενόσω αυτή τελεί υπό το καθεστώς της κατά το παρόν άρθρο ειδικής εκκαθάρισης και για κάθε άλλη συναλλαγή της με το Δημόσιο.
Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και επί των κατά το άρθρο 9 του ν. 1386/ 1983 πλειστηριασμών που διατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11."

5. Μετά την παράγραφο 16 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 προστίθενται παράγραφοι 17, 18, 19 και 20 ως εξής:

"17. Μετά την κήρυξη ως άκαρπων δύο τουλάχιστον από τους προβλεπόμενους παραπάνω διαγωνισμούς, οι πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, δύνανται να ζητήσουν από το Εφετείο της έδρας της επιχείρησης την ανάκληση της απόφασης με την οποία διατάχθηκε η κατά το παρόν άρθρο ειδική εκκαθάριση της επιχείρησης. Σε περίπτωση ανάκλησης οι πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές, η δε αμοιβή του προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη και του μέσου όρου των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς.
18. Η ανάληψη από το Δημόσιο των μέχρι 31.12.1992 πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 74 του ν. 2127/1993, καθώς και όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο κατά το παρόν άρθρο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης, παρατείνεται μέχρι 31.12.1994, με ανάλογη εφαρμογή και των υπόλόίπων διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου.
19. Το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, μετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή των πιστωτών του πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, δύναται να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του που διέτασσε την κατά το άρθρο 9 του ν. 1386/1983 τμηματική πώληση της επιχείρησης, τάσσοντας συγχρόνως ρητή προθεσμία προς διενέργεια του γ' διαγωνισμού. Οι μέχρι τότε πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές.
20. Αναφορικά με τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων του Ομίλου Πειραϊκής - Πατραϊκής, παρέχεται η δυνατότητα στον εκκαθαριστή, από το ενεργητικό της εταιρείας "ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε." να εξαιρέσει όλα τα σήματα που ανήκουν σε αυτήν, προκειμένου νά μεταβιβασθούν στις εταιρείες του ομίλου που τα χρησιμοποιούσαν επί σειράν ετών".

 

 


 

Άρθρο 54
Αμοιβή σερβιτόρων.


1. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των καφενείων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, κυλικείων γενικά και λοιπών παρόμοιων καταστημάτων καθορίζεται σε ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο λογαριασμό των πελατών.
2. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρείων, ταβερνών, πιτσαριών, κέντρων διασκέδασης γενικά, καθώς και γαλακτοπωλείων, που προσφέρουν και χορτοφαγία και των μικτών αυτών, ανεξάρτητα της κατηγορίας κατάταξής τους καθορίζεται σε ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%) στο λογαριασμό των πελατών, από το οποίο το μεν δέκα τοις εκατό (10%) δίνεται στους σερβιτόρους το δε τρία τοις εκατό (3%) στους βοηθούς τους, εφόσον υπάρχουν βοηθοί.

Αν δεν υπάρχουν βοηθοί, η αμοιβή καθορίζεται σε ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11 %) στους λογαριασμούς των πελατών.
3. Την κατά περίπτωση αμοιβή σερβιτόρου δικαιούται κάθε πρόσωπο, το οποίο σερβίρει πελάτες του καταστήματος.
4. Οι σερβιτόροι δικαιούνται αμοιβής μόνο για τα είδη που προσφέρουν σε καθήμενους πελάτες του καταστήματος.

5. Η αμοιβή σερβιτόρου υπολογίζεται στο λογαριασμό των πελατών για τα είδη που κατανάλωσαν, χωρίς τις επιβαρύνσεις από φόρους και τέλη, που αποδίδονται στο Δημόσιο ή Ο.Τ.Α..
6. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής που καθορίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κανονισμούς εργασίας, όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας, υπερισχύουν των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 55


Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 25 Μαΐου 1994 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 1994-1995 μεταξύ της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) και Τραπεζών, που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας (Πράξη Καταθέσεως 83/3.6.1994).

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 56


1. Η εκλογή των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων ναυτεργατικών οργανώσεων και των αναπληρωτών τους, στα Συνέδρια των Εργατικών Κέντρων, η εκλογή των συνέδρων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι θα εκλέξουν τους αντιπροσώπους στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών της Ελλάδος και η εκλογή των τελευταίων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στο αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από αυτούς που του ανήκουν, εκλέγει τόσους μόνο, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.

5. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμεται από μια θέση στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6. Ο αριθμός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από έναν αντιπρόσωπο.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
7. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω ναυτολογήσεως των κατά τα ανωτέρω εκλεχθέντων αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους να συμμετέχουν στα Συνέδρια, ορίζονται εκπρόσωποί τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις διοικήσεις, κατά σειρά σταυρών προτίμησης του ίδιου ψηφοδελτίου και, αν το ψηφοδέλτιο έχει εξαντληθεί, πρόσωπο προτεινόμενο από το συνδυασμό.
8. Οι ναυτεργατικές οργανώσεις υποχρεούνται με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή των Διοικήσεών τους να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 57


α. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') προστίθεται φράση ως ακολούθως:

"Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Τουρισμού προς τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. για ορισμό Αντιπροέδρου του Σ.τ.Ε. ως Προέδρου της Επιτροπής, ο Υπουργός Τουρισμού, με απόφασή του, ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής ανώτατο δικαστή των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων εν ενεργεία ή μη.

Για το διορισμό εν ενεργεία δικαστή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του οικείου κλάδου".

β. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') προστίθεται εδάφιο η ως ακολούθως:

"η. Η συγκρότηση της Επιτροπής πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των προσφορών".

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') συμπληρώνεται με την αναφορά του διαγράμματος του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου Αττικής, το οποίο εφεξής προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ν. 2160/1993.

δ. Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης καζίνο, κατά ης διατάξεις του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την Επιτροπή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 και τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν.2160/1993.

Η παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993".

 

 

 

 

Άρθρο 58


Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται ειδικά στις ανωτέρω διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm