Αθήνα 29/04/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1061


ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής.

 

 

[slider Άρθρο 1 - Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων]


{article id="30435"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 2 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και συνυποβαλλόμενων εντύπων ]


{article id="30436"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 3 - Τύπος και περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου. ]


{article id="30437"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 4 - Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου. ]


{article id="30438"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 5 - Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. ]


{article id="30439"}{text}{/article}

 

{article id="30452"}{text}{/article}

 

{article id="30453"}{text}{/article}

 

{article id="30454"}{text}{/article}

 

{article id="30455"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 6 - Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο. ]


{article id="30440"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 7 ]


{article id="30441"}{text}{/article}

 

[slider Άρθρο 8 ]


{article id="30442"}{text}{/article}

 

[slider Παράρτημα]

 

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_E1.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_E2.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_E3.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_E16.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_KFA.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_PDP.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_SPDP.pdf|100%|1020|native}

 

 

{pdf=/docum/2024/a_1061_2024_E3_ypopinakes.pdf|100%|1020|native}

[/sliders]