Αθήνα 27/05/2024
 Αρ. πρωτ.: 1084
 

 

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2023.

 

 

{pdf=/docum/2024/odigies_E1_2024_2.pdf|100%|1020|native}