Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2004

ΠΟΛ.:1021

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2004, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε


¶ρθρο 1

 

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2004, ο τύπος και το περιεχόμενο:

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) της απλουστευμένης δήλωσης εισοδηματικής κατάστασης (Ε1Α),
γ) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002) – (Ε2),
δ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3),
ε) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
στ) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2004 (Ε9),
ζ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ αντιστοίχως.

 

¶ρθρο 2

 

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
Ειδικά για το έντυπο Ε9, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους 2003 δεν έγινε καμιά μεταβολή στην περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου, η οποία να επιδρά σε οποιαδήποτε ένδειξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που είχε υποβληθεί κατά τα προηγούμενα Οίκον. έτη 1997 ως και 2003, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2004 και δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.
2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υποχρέους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν ης τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
3. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τα συμπληρωματικά έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3). καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), υποβάλλονται χωριστά από το κυρίως έντυπο (Ε1), ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, κατά το χρονικό διάστημα από 10.6.2004 ως 10.7.2004.

 

¶ρθρο 3

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με τις 1 0177011306/Α00121ΠΟΛ.1 040/19.2.2001, 1021302/390/Α0012/ΠΟΛ.1084/5.3.2002 και 1012349/291/Α0012/ΠΟΛ.1022/11.2.2003 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τις εξής τροποποιήσεις:
1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:

α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδή και Ζημίες» νόμιμα υπογεγραμμένο, καθώς και αντίγραφο του λογαριασμού «Εκμετάλλευσης».
β) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ. 4002/1959, Ν. 289/1976, Ν. 1262/1982, Ν. 1892/1990 και Ν. 2601/1998).
γ) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2003 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν. 2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989, που έχει σχηματισθεί από τα μη αναληφθέντα κέρδη των οικον. ετών 2001 και 2002.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτωσης γ΄ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.
ε) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.
στ) Κατάσταση επενδύσεων σε δύο αντίτυπα από τις επιχειρήσεις οι οποίες σχημάτισαν, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 αφορολόγητο αποθεματικό λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων μέσα στη χρήση 2003. Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζεται το είδος των καινούργιων επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις και το αντίστοιχο ύψος αυτών.
ζ) Αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει ειδικό. αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων λόγω αυξημένης κερδοφορίας έναντι της χρήσης 2002, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2003.
ββ) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2002.
γγ) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2. Βεβαίωση για τα ποσά επιχειρηματικής αμοιβής προς εταίρους - διαχειριστές ΕΠΕ των οποίων η διαχειριστική περίοδος είχε αρχίσει στο έτος 2002 και ο ισολογισμός εγκρίθηκε μέσα στο έτος 2003.
3. Για την απόδειξη της καταβολής των ασφαλίστρων, από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/2001 απόφασης Υπουργού Οικονομικών πρέπει να προκύπτει και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό συμβόλαιο συνδέεται με επένδυση αγοράς μεριδίων μετοχικών και μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που αγοράστηκαν μέχρι 31.12.2000 και διακρατήθηκαν από το φορολογούμενο για τρία χρόνια από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μέχρι 31.12.2003, υποβάλλεται ενιαία βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο για τη δαπάνη αγοράς των μεριδίων όσο και για τη δαπάνη καταβολής των ασφαλίστρων του έτους 2003.
4. Στη βεβαίωση καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που ορίζεται στο άρθρο 6 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ειδικά για συμβάσεις δανείων που έχουν ληφθεί από 1.1 .2000 και μετά, θα αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτιέται σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, προκειμένου για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1.1.2003 και μετά, πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση και το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί.
5. Για την αναγνώριση της δαπάνης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 5 του Ν. 2892/2001, απαιτείται βεβαίωση διακράτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχικών ή μικτών εσωτερικού της Εταιρίας Διαχείρισης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή των δικαιούχων, αν αγοράζουν από κοινού περισσότεροι του ενός, ο αριθμός του τίτλου αγοράς, η ημερομηνία αγοράς, η οποία πρέπει να είναι μέχρι 31.12.2000, το όνομα, η κατηγορία και το είδος του μετοχικού ή μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων το ποσό της δαπάνης αγοράς τους σε ευρώ και ότι τα μερίδια αυτά διακρατήθηκαν από το δικαιούχο για μία τριετία από τις 31.12.2000, δηλαδή μέχρι 31.12.2003.
Προκειμένου για δαπάνη αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, απαιτείται βεβαίωση διακράτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων συνδεδεμένων με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και καταβολής ασφαλίστρων της ασφαλιστικής εταιρίας, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της προηγούμενης βεβαίωσης με τη διαφορά ότι αντί για αριθμό τίτλου θα αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το οποίο συνδέονται τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και αντί για στοιχεία του δικαιούχου ή δικαιούχων, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων. Επιπλέον θα αναφέρεται το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων που τυχόν καταβλήθηκε μέσα στο έτος 2003 για το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργούνται
7. Για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης των κύριων και κατόχων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων και εργοστασιακής αξίας κάτω των 50.000 ευρώ, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας. Ειδικότερα:

α) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν από 1.1.1993 και μετά και έχουν έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31 .12.1992 (δηλαδή είναι ηλικίας άνω των 10 ετών), δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας
β) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν καινούργια από 1.1.1993 και μετά και η αξία αγοράς τους (αξία τιμολογίου) είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ, δεδομένου ότι και η εργοστασιακή θα είναι χαμηλότερη του ποσού αυτού, δεν προσκομίζεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας αλλά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου, όπου αναγράφεται η αξία του τιμολογίου της αντιπροσωπείας, όπως αυτή δηλώθηκε ως τεκμήριο αγοράς κατά το χρόνο απόκτησής του.
Αν ο αγοραστής είναι κάτοικος Ελλάδας και το αυτοκίνητο το εισήγαγε καινούργιο από το εξωτερικό, θα υποβάλει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την αξία αγοράς του αυτοκινήτου, όπως τη δήλωσε ως τεκμήριο απόκτησης το έτος της αγοράς (αξία αγοράς στο εξωτερικό συν έξοδα για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα), εφόσον αυτή είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ.
Αν η αξία αγοράς, όπως δηλώθηκε ως τεκμήριο απόκτησης, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.
γ) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.1993 μεταχειρισμένα, με έτος ,πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας,
δ) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που έχουν εισαχθεί από τους ίδιους τους φορολογουμένους από το εξωτερικό και πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροσωπείες αυτών στη χώρα μας, δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας αλλά υπεύθυνη δήλωση, από το φορολογούμενο που το εισήγαγε, για την εργοστασιακή αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο τελωνείο για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.
Οι βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως των φορολογουμένων, από τα μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) μέσω των επίσημων εμπόρων (Dealer) και αναφέρουν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και την εργοστασιακή του αξία. Επίσης οι βεβαιώσεις αναφέρουν το ονοματεπώνυμο των ιδιοκτητών ή κατόχων και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

8. Για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκαφών αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου ότι το σκάφος έχει ολικό μήκος κάτω των 10 μέτρων και ότι δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους
9. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

 

 

¶ρθρο 4

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm