feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
03 | 02 | 2023

ΕΦΚΑ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΦΚΑ: 8/2023. Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α., των σπουδαστών κολλεγίων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, για τον κίνδυνο ατυχήματος. 01 Φεβρουαρίου 2023
ΕΦΚΑ: 6/2023. Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ΄ αριθμ. 73160/2022 Υπουργικής Απόφασης. 18 Ιανουαρίου 2023
ΕΦΚΑ: 5/2023. Σύσταση, Συγκρότηση, Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2023 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 18 Ιανουαρίου 2023
ΕΦΚΑ: 3/2023. Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο - Προσθήκη άρθρου 11Α στον Ν. 4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του Ν. 4997/2022. 16 Ιανουαρίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 7385/2022. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Επικαιροποίηση απαλλασσόμενων και εξαιρέσεων. 10 Ιανουαρίου 2023
ΕΦΚΑ: 2/2023. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 13 Ιανουαρίου 2023
ΚΥΑ. 125651/2022. Κατανομή πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310509001 «Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 του Ν. 2773/1999)» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το οικονομικό έτος 2022. 13 Ιανουαρίου 2023
ΕΦΚΑ. 42/2022. Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης. 15 Δεκεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ. 121267/2022. Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 16 Δεκεμβρίου 2022
Α. 1174/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1148/2022 απόφασης «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο Δήμο Βόλου» (Β΄ 5562). 15 Δεκεμβρίου 2022
ΕΦΚΑ: 39/2022. Ένταξη κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -Επιμελητές/τριες του Προγράμματος - Δράση «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» 06 Δεκεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 572848/2022. Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023. 06 Δεκεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 50208/2022.Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. 06 Δεκεμβρίου 2022
ΕΦΚΑ. 36/2022. Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης -Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου N . 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022. 01 Δεκεμβρίου 2022
ΕΦΚΑ: 38/2022. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/25-11-2022). 02 Δεκεμβρίου 2022
Α. 1169/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλ 02 Δεκεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 555233/2022. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών -Αυτοαπασχολουμένων - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 24 Νοεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 552130/2022. Παροχή διευκρινήσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές. 24 Νοεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 65011/2022. Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς. 22 Νοεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 540197/2022. Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021, της 26ης Νοεμβρίου 2021, της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 18 Νοεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 540230/2022. Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (χαλαζόπτωση της 11ης Αυγούστου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 18 Νοεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 540246/2022. Συμπληρωματική ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα 14ης Οκτωβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 18 Νοεμβρίου 2022
ΕΦΚΑ. 434995/2022. Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. 29 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΦΚΑ. 420447/2022. Ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος μητρότητας των ασφαλισμένων γυναικών των ειδικών κατηγοριών του e-ΕΦΚΑ. 18 Σεπτεμβρίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 773762/2022. Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2022, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει. 06 Σεπτεμβρίου 2022
ΚΥΑ.: 73647/2022. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. 62412/4-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β΄ 3492). 04 Αυγούστου 2022
ΥΠΕΡΓ. 73160/2022. Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου εί­σπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των ει­σφορών των ασφαλισμένων και των εργοδο­τών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α. 19 Αυγούστου 2022
ΕΦΚΑ..: 30/2022. Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 29 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 29/2022. Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση. 29 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 28/2022. Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ 27 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 332653/2022. Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν. 15 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 27/2022. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α΄ 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού. 19 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 26/2022. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών 22 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 331864/2022. Υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 14 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ. 25/2022. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α/26-5-2022) που προβλέπουν την κατάργηση της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α/5-1-1999). 14 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 60304/2022. Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-Ε.Φ.Κ.Α. 12 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 24/2022. Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί κατάργησης της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1). 15 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 316652/2022. Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του Ν. 4886/2022 (Α΄12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα. 07 Ιουλίου 2022
ΚΥΑ. 62412/2022. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023. 06 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ. 23/2022. Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του Ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του Ν. 4850/2021. 05 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 293814/2022. Βεβαιώσεις για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων (Λογαριασμών Δημοσίων Έργων) από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρα 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του Α.Ν. 1846/51, 39 παρ. 7 του Ν.2065/92 και 60 του Ν.2676/99) - Υπενθύμιση Οδηγιών. 29 Ιουνίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 51245/2022. Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 15 Ιουνίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 252731/2022. Κοινοποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ Α.1010/2022 σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και 2022. 01 Ιουνίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 245839/2022. Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 31 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ.: 247092/2022. «Κωδικοποίηση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον επικουρικό κλάδο σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016» 31 Μαϊος 2022
ΕΦΚΑ 20/2022. Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) • Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 24 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ..: 221577/2022 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Φλώρινας και β) Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ.: 221693/2022. Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ..: 325/2022 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ.: 44597/2022 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 16 Μαϊος 2022
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm