17 | 07 | 2019

ΙΚΑ 26/10/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 79

 

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Εγκυρότητας στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Ακολουθεί η αριθμ. 4009680/2172/0030/12.9.05 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά την λειτουργία νέας ηλεκτρονικής Υπηρεσίας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, µέσω της οποίας είναι δυνατή η πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος που προσκομίζουν οι πολίτες, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

Η Υπ' αριθμ. 4009680/2172/0030/12.9.05 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Σχετικά άρθρα