24 | 08 | 2019

ΚΑ 17/01/2005

Ε40/9-17.1.2005


ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005.


Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής μηνιαίων και τριµηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005, οι οποίοι, µε ευθύνη των Δ/ντών των Υποκαταστηµάτων και των Προϊσταµένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύµατος.

Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιµοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).
Το παρόν να σταλεί σε επιµελητήρια, εµπορικούς συλλόγους, επαγγελµατικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

1/2005 – 3/2005

 

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/µα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)
1 και 211 Απριλίου  2005ημέρα Δευτέρα
3 και 412 Απριλίου  2005ημέρα Τρίτη
5 και 613 Απριλίου  2005ημέρα Τετάρτη
7 και 814 Απριλίου  2005ημέρα Πέμπτη
9, 10, 20 και 3015 Απριλίου  2005ημέρα Παρασκευή
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 0018 Απριλίου  2005ημέρα Δευτέρα
 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4/2005 – 6/2005 (συµπεριλαµβάνεται και το Δώρο Πάσχα 2005)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

7/2005 – 9/2005

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

10/2005 – 12/2005
(συµπεριλαµβάνεται και το Δώρο Χριστουγέννων 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Φεβρουαρίου  2005

ημέρα  Πέμπτη

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

28 Φεβρουαρίου  2005

ημέρα  Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Μαρτίου  2005

ημέρα  Πέμπτη

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Μαρτίου  2005

ημέρα  Πέμπτη

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

11 Απριλίου 2005

ημέρα Δευτέρα

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Απριλίου  2005

ημέρα  Σάββατο

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Μαΐου  2005

ημέρα Τρίτη

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Μαΐου  2005

ημέρα  Τρίτη

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Ιουνίου  2005

ημέρα  Παρασκευή

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Ιουνίου 2005

ημέρα  Πέμπτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

11 Ιουλίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Σεπτεμβρίου 2005

ημέρα  Παρασκευή

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Οκτωβρίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Οκτωβρίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Νοεμβρίου 2005

ημέρα  Πέμπτη

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Νοεμβρίου 2005

ημέρα  Τετάρτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

12 Δεκεμβρίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Δεκεμβρίου 2005

ημέρα  Σάββατο

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Ιανουαρίου 2006

ημέρα  Τρίτη

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Ιανουαρίου 2006

ημέρα  Τρίτη

Σχετικά άρθρα