19 | 10 | 2019

ΙΚΑ 22/12/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 90

 

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2006

 

Σχετ: Εγκ.120/04

 

1. Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών Συντάξεων κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών των επιλεγέντων από τον ασφαλισμένο ή την υπηρεσία 5 ημερολογιακών ετών από τα 10 έτη τα προηγούμενα εκείνου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συντ/σης (Ν.3029/02,άρθρο 2 παρ.9)σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης μέσα στο έτος 2006, παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών :

  • Οι αποδοχές του έτους 1996 κατά το λόγο: 44,98= 1,4908 30,17

  • Οι αποδοχές του έτους 1997 κατά το λόγο: 44,98=1.3908 32,34

  • Οι αποδοχές του έτους 1998 κατά το λόγο: 44,98=1,3410 33,54

  • Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 44,98=1,2903 34,86

  • Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 44,98=1,2401 36,27

  • Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 44,98 =1,1753 38,27

  • Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 44,98 =1,1355 39,61

  • Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 44,98=1,0920 41,19

  • Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 44,98= 1,0400 43,25

  • Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά το λόγο : 44,98=1 44,98

2.Στη συνέχεια το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των συμφερότερων πέντε ετών θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφ/νος μέσα στην κρίσιμη χρονική περίοδο, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000 ημέρες και με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει ,θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση,με βάση τους πίνακες που ίσχυαν την περίοδο από 1/1/05 έως 31/12/05.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν2084/92,για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών της κρίσιμης περιόδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων –Εγκ 118/92).

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης,για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές (ανώτατος ασφαλιστέος μισθός ή ημερομίσθιο) που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/90 ή την 31/12/91,η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η αντίστοιχα,δηλ.την ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε .

3. Τέλος, σύμφωνα και με τις εγκυκλίους 96/02 και 120/04,στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 1000 ημέρες εργασίας στα 5 έτη που επιλέγησαν σαν συμφερότερα από την τελευταία δεκαετία θα λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο μη επιλεγέν έτος, του έτους υποβολής της αίτησης.

Επειδή οι αποδοχές του μη επιλέγοντος έτους μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των υπολοίπων ετών και επειδή οι υπολογισμοί με βάση άλλες πενταετίες είναι παρά πολλοί - γεγονός ιδιαίτερα χρονοβόρο για την υπηρεσία - θα καλείται ο ασφ/νος να επιλέξει κάποια άλλη 5ετία στην οποία να συμπληρώνονται 1000 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια θα γίνεται διπλός υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης και εφόσον με την επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 5ετία προκύπτει συμφερότερη ασφαλιστική κλάση ,η σύνταξη θα απονέμεται βάσει αυτής, δεδομένου ότι βούληση του νομοθέτη είναι να χορηγηθεί η σύνταξη με την συμφερότερη ασφαλιστική κλάση.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες. Ok