29 | 02 | 2020

ΙΚΑ 07/01/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α23/593

 

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/00, Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στους «νέους» ασφαλισμένους

 

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80000/25938/1957/3-11-08 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής των «νέων» ασφαλισμένων στις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2874/00, σε συνάρτηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.2084/92 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/00.
Στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναφέρεται ότι, εφόσον από την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/00 προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου αυτού χωρεί ανεξάρτητα από το χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από το χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισης, τούτο σημαίνει ότι για τους «νέους» ασφαλισμένους, που επιθυμούν να υπαχθούν στην συγκεκριμένη προαιρετική ασφάλιση, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 42, του ν.2084/92, η οποία ορίζει ότι η υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Κατόπιν τούτων, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 10 του ν.2874/00 έχουν τόσο οι «παλαιοί» όσο και οι «νέοι» ασφαλισμένοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας για τους άνδρες και 55ο έτος για τις γυναίκες (εάν πρόκειται για «παλαιούς» ασφαλισμένους) και το 60ο έτος για άνδρες και γυναίκες (εάν πρόκειται για «νέους» ασφαλισμένους).
Τα αντίστοιχα όρια ηλικίας για τους καλυπτόμενους από τον ΚΒΑΕ είναι το 55ο έτος για άνδρες και το 50ο έτος για γυναίκες, (εάν πρόκειται για «παλαιούς» ασφαλισμένους) και το 55ο έτος για άνδρες και γυναίκες (εάν πρόκειται για «νέους», ασφαλισμένους).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm