01 | 06 | 2020

Αθήνα, 22/6/04

Αριθμ. Πρωτ. Α41/2

 

ΘΕΜΑ: «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004».

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης 16/28.5.2004), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2004 κατά ποσοστό 4% και από 1/9/2004 κατά ποσοστό 2% (παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Επιπλέον από 1/9/2004 το κατώτατο όριο του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών/τριών χωρίς προϋπηρεσία , αυξάνεται με επιπλέον εφάπαξ ποσό 8 Ευρώ μηνιαίως και ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων χωρίς προϋπηρεσία με εφάπαξ ποσό 8,5 Ευρώ μηνιαίως (παρ. 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Κατόπιν των ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178 Α΄/00) από 1/1/04 έως 31/12/04.

Συν/να: 3 φύλλα (πίνακες αποδοχών)
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια από

1/1/04 - 31/8/04

Ημερομίσθια από

1/9/04 - 31/12/04

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Εργατοτεχνίτες-τριες

 

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

Με 4 τριετίες

 

Με 5 τριετίες 

 

 

 

24,22  €

 

 

25,43  €

 

26,64  €

 

27,85  €

 

29,07  €

 

30,27  €

 

 

 

26,64  €

 

 

27,85  €

 

29,07  €

 

30,27  €

 

31,49  €

 

32,70  €

 

 

 

25,01  €

 

 

25,94  €

 

27,18  €

 

28,41  €

 

29,65  €

 

30,88  €

 

 

 

27,52  €

 

 

28,44  €

 

29,68  €

 

30,91  €

 

32,15  €

 

33,38  €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια από

1/1/04 - 31/8/04

Ημερομίσθια από

1/9/04 - 31/12/04

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

       

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

   Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

  

 

 

 

540,66  €

 

 

594,73  €

 

648,79  €

 

702,86  €

 

 

 

 

 

594,73  €

 

 

648,80  €

 

702,86  €

 

756,93  €

 

 

 

 

 

559,98  €

 

 

606,63  €

 

661,77  €

 

716,92  €

 

 

 

 

 

615,98  €

 

 

662,63  €

 

717,77  €

 

772,92  €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/08/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

24,22  €

6,67%

1,62  €

3-6

25,43  €

 

1,62  €

6-9

26,64  €

 

1,62  €

9-12

27,85  €

 

1,62  €

12 και άνω

29,07  €

 

1,62  €

 

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/8/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

26,64  €

6,67%

1,62  €

3-6

27,85  €

 

1,62  €

6-9

29,07  €

 

1,62  €

9-12

30,27  €

 

1,62  €

12 και άνω

31,49  €

 

1,62  €

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/08/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

540,66  €

6,67%

36,06  €

3-6

594,73  €

 

36,06  €

6-9

648,79  €

 

36,06  €

9 και άνω

702,86  €

 

36,06  €

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/08/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

594,73  €

6,67%

36,06  €

3-6

648,80  €

 

36,06  €

6-9

702,86  €

 

36,06  €

9 και άνω

756,93  €

 

36,06  €

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

25,01  €

6,67%

1,67  €

3-6

25,94  €

 

1,67  €

6-9

27,18  €

 

1,67  €

9-12

28,41  €

 

1,67  €

12 και άνω

29,65  €

 

1,67  €

  

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,52  €

6,67%

1,67  €

3-6

28,44  €

 

1,67  €

6-9

29,68  €

 

1,67  €

9-12

30,91  €

 

1,67  €

12 και άνω

32,15  €

 

1,67  €

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

559,98  €

6,67%

37,35  €

3-6

606,63  €

 

37,35  €

6-9

661,77  €

 

37,35  €

9 και άνω

716,92  €

 

37,35  €

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

615,98  €

6,67%

37,35  €

3-6

662,63  €

 

37,35  €

6-9

717,77  €

 

37,35  €

9 και άνω

772,92  €

 

37,35  €

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm