09 | 12 | 2019

ΙΚΑ 24/09/2004

Εγκύκλιος 107


Θέμα: Εφαρμογή ρυθμίσεων Οργανισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέματα του Τομέα Υγείας.
 

Βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελεί η γνώση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, δηλαδή του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης, διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Μονάδων.

Παρά τη συμπλήρωση 15ετίας από τη θέσπιση του Οργανισμού 1989 και τις επαναλαμβανόμενες ερμηνευτικές οδηγίες, διαπιστώνεται ιδιαίτερα από την αλληλογραφία των περιφερειακών υπηρεσιών με τις κεντρικές (Διοίκηση), ότι πολλές Μονάδες δεν γνωρίζουν και επομένως δεν εφαρμόζουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
Η μη εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών δεν επιδρά μόνο στην εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων, αλλά πλήττει σε ορισμένες περιπτώσεις και την εγκυρότητα ενεργειών και υπογραφών.
Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνουν ορισμένες βασικές επισημάνσεις, οι οποίες φυσικά δεν καλύπτουν το σύνολο των ρυθμίσεων του Οργανισμού για τον τομέα υγείας και επομένως οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος οφείλουν, να μελετήσουν τον Οργανισμό και να ενημερωθούν πλήρως για τις ρυθμίσεις, που αφορούν στις Μονάδες τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Η μορφή οργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται στον Οργανισμό (άρθρο 5 Π.Δ.266/89 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 363/92).
Διασαφηνίζεται επομένως στο άρθρο αυτό ποιες υπηρεσίες είναι επιπέδου Διεύθυνσης και ποιες επιπέδου τμήματος.
Στο άρθρο 29 Π.Δ.266/89 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 Π.Δ.363/92 καθορίζεται η διάρθρωση των Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας.
Επομένως σε όλες τις σφραγίδες απαιτείται:

-Να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα της Μονάδας.
-Να γίνεται χρήση του όρου «Προϊστάμενος-η» αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες, των οποίων το επίπεδο καθορίζεται στο παραπάνω άρθρο του Οργανισμού.

Τα παντός είδους ιατρεία και εργαστήρια των ΝΜΥ και ΤΜΥ (εκτός φυσικά των προβλεπομένων στον Οργανισμό Τοπικών Ιατρείων) δεν αποτελούν υπηρεσίες επιπέδου τμήματος αλλά υπάγονται στο Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης και Προληπτικής Ιατρικής κάθε Μονάδας.
 

Επομένως σε αυτά δεν προβλέπεται προϊστάμενος.
Να καθορίζεται σαφώς η θέση του υπογράφοντος και το τμήμα του οποίου προΐσταται. Έτσι δεν μπορεί π.χ. να υπάρχει σφραγίδα «Προϊσταμένη ΝΜΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ........ ή Προϊσταμένη ΤΜΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ........... » παρά μόνο το ορθό «Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος ΝΜΥ ή ΤΜΥ........».
Καθίσταται σαφές στον Οργανισμό ότι δεν υφίσταται σχέση υπαγωγής μεταξύ αυτοτελών Μονάδων Υγείας και Υποκαταστημάτων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν Μονάδες Υγείας, οι οποίες στο λογότυπο των εγγράφων τους αναφέρουν εσφαλμένα τους τίτλους και των δύο υπηρεσιών, ασφάλισης και υγείας.
Επίσης δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης μεταξύ Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας, οι οποίες αποτελούν ισοδύναμες υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.
Όπως είναι ευνόητο όλα τα παραπάνω αφορούν μόνο στις αυτοτελείς Μονάδες Υγείας και όχι στις υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό, λόγω έλλειψης των αναγκαίων προϋποθέσεων, λειτουργούν ενταγμένες στα Υποκαταστήματα χωρίς να αποτελούν υπηρεσίες επιπέδου τμήματος και επομένως δεν προβλέπεται γι' αυτές θέση προϊσταμένου.
Επαναλαμβάνουμε τέλος την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των Μονάδων για το σύνολο των ρυθμίσεων του Οργανισμού για τον Τομέα Υγείας, το κείμενο του οποίου έχει αποσταλεί σ' αυτές από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm