20 | 08 | 2019

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2004

ΘΕΜΑ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής: Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2004 καθώς και αιτημάτων επίλυσης ασφαλιστικών διαφορών.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, που έπληξε τη χώρα, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. αποφασίζει την παράταση μέχρι και την Τετάρτη 18/2/2004 των προθεσμιών υποβολής:

  1. Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2004 εργοδοτών Κοινών Επιχ/σεων, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν το χρονικό διάστημα από 12/2/2004 μέχρι 17/2/2004 (αφορά εργοδότες των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20και 30),

  2. Αιτημάτων επίλυσης ασφαλιστικών διαφορών (π.χ. ενστάσεις), οι οποίες επίσης έληξαν ή θα λήξουν το χρονικό διάστημα από 12/2/2004 μέχρι 17/2/2004.

Σχετικά άρθρα