04 | 06 | 2020
NOMOΣ 4690/2020 ΦΕΚ Α 104 / 30.05.2020   Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της...
NOMOΣ 4688/2020 ΦΕΚ Α 101 / 24.05.2020   Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Π.Ν.Π. 1483/2020 ΦΕΚ Α 90 / 01.05.2020   Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και...
NOMOΣ 4684/2020 ΦΕΚ Α 86 / 25.04.2020   Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες...
Π.Ν.Π 1369/2020 ΦΕΚ Α 84 / 13.04.2020   Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες...
NOMOΣ 4683/2020 ΦΕΚ Α 83 / 10.04.2020   Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου...
Τύχαία άρθρα
Επίκαιρα
Άμεση Ενημέρωση

Διαύγεια RSS

04 Ιουνίου 2020

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

ΕΝΥΠΕΚΚ

Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους
ΕΛΠ - ΣΛΟΤ

Αθήνα 23/04/13
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1086

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του N .4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει και της ΚΥ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3389) και παροχή σχετικών οδηγιών..

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση τις ανωτέρω διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

1. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση

α) Οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οφειλές των Δήμων, καθώς και οι οφειλές αυτών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν μεταγενέστερα και αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο,
β) οι οφειλές των δήμων, οι οποίες προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο,

Στην ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπομένων ευεργετημάτων και απαλλαγών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των ανωτέρω οφειλών στη ρύθμιση των διατάξεων του δεύτερου άρθρου του Ν.4079/2012, όπως ισχύει, είναι αυτές να συμπεριλαμβάνονται στις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (σχετ. η 47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών).

2. Περιεχόμενο ρύθμισης

Οι εκ των ανωτέρω υπαχθείσες κύριες οφειλές συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α΄ 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4047/2012 (Α΄31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 (Α΄14) ή από άλλους πόρους.

3. Ευεργέτηματα - Δικαιώματα

α. Οι ανωτέρω κύριες οφειλές απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολο τους.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 20 Ν.2648/98 όπως ισχύουν πλην της παρ. 2 εφαρμόζονται και για τις οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση αυτή.
γ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 της ΚΥΑ 47497/18.12.2012, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 34 και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι Δήμοι, των οποίων οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζονται με την απόφαση αυτή, καθώς και οι συνυπόχρεοι γι΄ αυτές, θεωρούνται φορολογικά ενήμεροι για τις οφειλές αυτές, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) και της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ. 1223/99 (ΦΕΚ 2134 Β), όπως ισχύουν σήμερα.

4. Διαδικασία διενέργειας συμψηφισμού.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική ΚΥΑ θα αποστείλουν άμεσα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης και Προϋπολογισμού, Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) στο οποίο θα αναγράφονται οι οφειλές που αναφέρονται στη σχετική Κ.Υ.Α. με υποχρεωτική ανάλυση σε κύρια οφειλή, πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ακριβές φωτοαντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου θα φυλάσσεται και στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών, που αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους και αντιστοιχούν σε εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου για τα έτη 2012-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.3756/2009 , γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Τα ποσά αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ΄ ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου αμέσως μετά την πίστωση, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά.
Στην εκδοθείσα προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιταγή θα επισυνάπτεται και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι αυτή εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 47497/18.12.2012, καθώς και τον Δήμο τον οποίο αφορά. Κατά την τελευταία εκδοθείσα επιταγή που αφορά στη σχετική Κ.Υ.Α. και τον αντίστοιχο Δήμο, στο εν λόγω επισυναπτόμενο έγγραφο οφείλεται να γίνεται ειδική μνεία για τη μη ύπαρξη άλλης επιταγής.

5. Διαδικασία διαγραφής βεβαιωμένων πρόσθετων φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεων.

Αμέσως μετά την ολική, έως τις 31.12.2016, εξόφληση του συνόλου των κύριων οφειλών, το τμήμα εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ενημερώνει το αρμόδιο φορολογικό τμήμα για τη σύνταξη του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για το ποσό των πρόσθετων φόρων, προστίμων και λοιπών
επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του Ν.4079/2012. Εφόσον ο σχετικός χρηματικός κατάλογος έχει αποσταλεί στην Δ.Ο.Υ. από άλλη Υπηρεσία τότε το τμήμα Εσόδων αποστέλλει υπηρεσιακό σημείωμα σ΄ αυτήν με τηλεομοιοτυπία, όπου ζητά τη σύνταξη από αυτήν, του σχετικού ΑΦΕΚ, βάσει των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις.

6. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.

- Σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΚΥΑ 47497/2012 εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό επιχορήγησης ή άλλου εσόδου που τελικά συμψηφίζεται υπολείπεται της κύριας οφειλής, η διαφορά καλύπτεται από τον Δήμο έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παρακρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου. Στην περίπτωση όπου το προβλεπόμενο ποσό της επιχορήγησης δεν αποδοθεί για οιοδήποτε λόγο ή ο Δήμος δεν καταβάλλει τη διαφορά μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το συνολικό ποσό της υπαχθείσας οφειλής υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει οδηγίες για την υποστήριξη της ανωτέρω ρύθμισης.

Αρχειοθήκη
Κατεβάστε Χρήσιμα αρχεία
20-05-28
20-05-17
20-04-15
20-04-15
20-04-09
20-02-17
20-02-17
20-02-17
Λίστα Ενημέρωσης

Μείνετε ενημερωμένοι για τα Ασφαλιστικά, Φορολογικά και Λογιστκά θέματα. Ειδoποίηση μέσω της λίστας για κάθε νέο νόμο ή διαταγή.

Λογιστικά - Ασφαλιστικά

Ειδοποίηση για τις Ασφαλιστικές, Φορολογικές και λογιστικές Υποχρεώσεις σας.

Ημερολόγιο Φορολογικών & ασφαλιστικών Υποχρεώσεων

Ενημερωθήτε με τα νέα από την Ελληνική και παγκόσμια ειδησεογραφία.

Ειδήσεις από την Ελληνική και διεθνή επικαιρότητα

Ανακοινώσεις από συλλόγους - σωματεία, και ειδήσεις που αφορούν το ΟΕΕ.

Ανακοινώσεις Συλλόγων, συνδικάτων κ.α.

Επισκέπτες τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 924 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm