Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 28/02/2005
YPOIK. 1016878/310/Α0012


ΘΕΜΑ: Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2005 .

 

Όπως σας είναι γνωστό, κατά την περίοδο παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δημιουργείται υψηλός φόρτος εργασίας για το σύνολο των υπηρεσιών και των στελεχών του. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απαιτείται η άμεση προετοιμασία, σωστή οργάνωση, κατάρτιση του προσωπικού και ενημέρωση όλων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ταχύτερη ολοκλήρωση εκκαθάρισης των δηλώσεων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν.3296/2004, θεσπίστηκε ότι για το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και δήλωση στοιχείων ακινήτων, έχουν και οι φορολογούμενοι οι οποίοι την 1/1/2005 κατέχουν ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή δικαίωμα οίκησης σε αυτά. Έτσι εκτιμάται σημαντική η αύξηση του όγκου εργασίας κατά την παραλαβή των δηλώσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Συντονισμός του έργου της παραλαβής, κωδικογράφησης και αποστολής.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ορίζεται ως συντονιστής του έργου της παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και της κωδικογράφησης και αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση.
Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ορίσει συντονιστή για το έργο της παραλαβής, κωδικογράφησης και αποστολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τον Υποδιευθυντή Φορολογίας.

2. Δημιουργία και στελέχωση ομάδων, ενημέρωση.

Κύριο έργο των προϊσταμένων είναι η σύσταση σε κάθε Δ.Ο.Υ τριών ομάδων για την παραλαβή. την κωδικογράφηση και την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.. Σε κάθε μια ομάδα θα ορίζεται ένας υπεύθυνος.
Η πρώτη ομάδα θα είναι αρμόδια, για την παραλαβή των δηλώσεων. Η σύνθεση της ομάδας παραλαβής, προτείνεται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να γίνει κατά το είδος των δηλώσεων, για παράδειγμα ένας εξειδικευμένος υπάλληλος για την παραλαβή δηλώσεων μη κερδοσκοπικών και εμπορικών εταιρειών, άλλος υπάλληλος για εμπόρους και ελευθέρια επαγγέλματα, άλλος για μισθωτούς. Ο αριθμός Ίων υπαλλήλων που θα τη στελεχώνουν θα είναι ανάλογος με τις δηλώσεις που παραλαμβάνει κάθε Δ.Ο.Υ. και θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εισοδήματος. Επίσης, η ομάδα αυτή έχει υποχρέωση να παραδίδει τις δηλώσεις που θα παραλαμβάνει, στη δεύτερη ομάδα που θα είναι αρμόδια για την κωδικογράφηση.
Κατά την παραλαβή της δήλωσης του Ε9, που συνυποβάλλεται με το Ε1, οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν την ομάδα αυτή, θα πρέπει να προβούν στους εξής οπτικούς ελέγχους:

- Εφόσον συνυποβάλλεται έντυπο Ε9 να υπάρχει διαγράμμιση στον κωδικό 617 του πίνακα 2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
- Να έχουν αναγραφεί τα στοιχεία του υπoχρέoυ, της συζύγου και των Προστατευόμενων τέκνων που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. καθώς και τα στοιχεία του Εκπροσώπου, αντικλήτου ή νομίμου εκπροσώπου κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αναγραφεί οι Α.Φ.Μ. ή δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οίκοθεν χορήγηση του Α.Φ.Μ. για τη σύζυγο και τα προστατευόμενα τέκνα, η δήλωση να επιστρέφεται στο φορολογούμενο (προκειμένου να συμπληρώσει το έντυπο Μ1 και τα λοιπά δικαιολογητικό). Αν η δήλωση έχει αποσταλεί ταχυδρομικό ειδοποιείται ο φορολογούμενος να προσέλθει για να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
- Οι αριθμοί να μην γράφονται σε καμία περίπτωση με κλασματική μορφή.
- Να υπάρχει υπογραφή από τον υπόχρεο και τη σύζυγο ή τον αντιπρόσωπο ή τον κηδεμόνα κατά περίπτωση.

Στο τέλος της ημέρας και με ευθύνη συγκεκριμένου υπαλλήλου θα παραδίδονται στο Τμήμα Μητρώου, ο/ δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να χορηγηθούν το συντομότερο δυνατόν οι Α.Φ.Μ. σε συζύγους ή προστατευόμενα μέλη που δεν διαθέτουν. Μετά το πέρας των διαδικασιών χορήγησης Α.Φ.Μ. οι δηλώσεις θα επιστρέφονται στο τμήμα εισοδήματος με συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία.

Οι σχετικές βεβαιώσεις απόδοσης Α.Φ.Μ. θα αποσταλούν από το Τμήμα Μητρώου στους υπόχρεους.
- Η δεύτερη ομάδα θα είναι αρμόδια για την κωδικογράφηση των δηλώσεων.
- Η τρίτη oμάδα θα είναι αρμόδια για την καταχώρηση των δηλώσεων και περαιτέρω για την άμεση αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιτευχθεί ταχεία εκκαθάριση.
- Στη δήλωση Ε9 αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης που αναγράφεται και στο Ε1 (όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός Ε9 του υποχρέου πρέπει να αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης).
- Όταν συνυποβάλλονται και έντυπα Ε9 για πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο, θα αναγράφεται ως αριθμός δήλωσης ο αριθμός δήλωσης που λαμβάνει η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου με την ένδειξη /1, /2 κ.ο.κ.
- Τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι υπόχρεα σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά είναι υπόχρεα σε δήλωση Ε9 θα πάρουν διαφορετική χωριστή αρίθμηση από χειρόγραφο βιβλίο.

Σημειώνεται ότι, οι τρεις ομάδες (δηλαδή της παραλαβής, του ελέγχου, της καταχώρησης και αποστολής των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.) πρέπει να είναι διακριτές, Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και ανά περίπτωση μπορούν να δρουν ευέλικτα.
Οι παραπάνω ομάδες θα στελεχωθούν από έμπειρους και εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι και θα εφοδιαστούν έγκαιρα με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό (εγκυκλίους, έντυπα, φυλλάδια οδηγιών).
Σημειώνεται ότι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται στις παραπάνω ομάδες υπάλληλοι του Τμήματος Ελέγχου της Δ.Ο.Υ.
Στις Δ.Ο.Υ. που λειτουργούν Σ.Τ.Ε.Π. η παραλαβή των δηλώσεων θα γίνεται και από αυτά.
Έχουν προγραμματιστεί από τη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. ημερίδες για την ενημέρωση των προϊσταμένων των Τμημάτων φορολογίας Εισοδήματος των Δ.Ο.Υ. οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώσουν σχετικά τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους,

3. Χώρος και χρόνος παραλαβής δηλώσεων

Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα επιλεγούν, ανάλογα και με την αρχιτεκτονική του οικήματος αυτής, χώροι παραλαβής δηλώσεων κατά προτίμηση ισόγειοι, ώστε να γίνεται εύκολα η πρόσβαση των φορολογουμένων. Σε Δ.Ο.Υ. με μεγάλο αριθμό φορολογουμένων πρέπει να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι παραλαβής, ώστε να υπάρχει διάσπαση του κοινού για καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Σημειώνεται ότι η παραλαβή θα αρχίζει ταυτόχρονα με την έναρξη του χρόνου συναλλαγής και θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου συναλλαγής, κάθε μέρα.

4. Σήμανση της εισόδου της Δ.Ο.Υ.

Στην είσοδο κάθε Δ.Ο.Υ. θα αναρτώνται πινακίδες, οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τα σημεία εξυπηρέτησής τους (γραφεία παραλαβής των δηλώσεων, τα γραφεία ενημέρωσης πολιτών (ΓΕΠΟ), τα σημεία προμήθειας εντύπων κλπ.).

5. Δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.)

Σε όλες ης Δ.Ο.Υ., θα δημιουργηθούν Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών, στα οποία να απευθύνονται οι πολίτες, για τα ερωτήματα που έχουν σε θέματα δηλώσεων εισοδήματος.

6. Ροή εργασιών

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε κατά την παραλαβή των δηλώσεων, η παραμονή του πολίτη στη Δ.Ο.Υ. να μην ξεπερνά τα 20 λεπτά. Όταν ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τα 20 λεπτά, τότε θα αυξάνεται αμέσως ο αριθμός των υπαλλήλων που παραλαμβάνουν δηλώσεις, πάντα με ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Για να επιτευχθεί αυτό οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων θα ελέγχουν μόνο τα στοιχεία του πίνακα 1 της δήλωσης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση οικίας και τηλέφωνο). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αποφυγή παραλαβής εικονικών δηλώσεων, παραστατικών ή βεβαιώσεων.

Αν έχει σημειωθεί μεταβολή των προεκτυπωμένων στοιχείων, οι δηλώσεις θα δίδονται από τους υπαλλήλους παραλαβής σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα στο Μητρώο για τη διόρθωση των στοιχείων που μεταβλήθηκαν. Οι δηλώσεις αυτές επιστρέφονται αυθημερόν στην ομάδα παραλαβής. Οι σχετικές βεβαιώσεις μεταβολής των ατομικών στοιχείων θα σταλούν στους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που αυτοί επιθυμούν (ηλεκτρονικά ­ταχυδρομικά - fax) από το Τμήμα Μητρώου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αναγραφή του τηλεφώνου του φορολογούμενου στη δήλωσή του.
Σε όσες περιπτώσεις παρουσιάζονται δυσκολίες κατά την παραλαβή των δηλώσεων. οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών της Δ.Ο.Υ. ή στον υπάλληλο που έχει ορισθεί για χορήγηση διευκρινήσεων και πληροφοριών.

7. Σημειώνουμε επίσης τα εξής:

Η συνεχής παρoυσία των προϊσταμένων στα σημεία παραλαβής δηλώσεων και η ευελιξία στην σύνθεση (αριθμό) των ατόμων που παραλαμβάνουν δηλώσεις ανάλογα με την προσέλευση των πολιτών είναι απαραίτητη. - Είναι λογικό η αυξημένη προσέλευση των πολιτών να συνεπάγεται μεγαλύτερες ανάγκες στην καθαριότητα. Με ευθύνη των προϊστάμενων θα πρέπει ο χώρος των Δ.Ο.Υ. να παραμένει καθαρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των AMEΑ, για παράδειγμα τοποθέτηση καθισμάτων, ανοικτοί χώροι πρόσβασης για αναπηρικά καροτσάκια κ.λ.π.

8. Καταγραφή παραπόνων

Οι υπεύθυνοι των ομάδων θα συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα, τα παράπονα καθώς και τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους, τα οποία θα πρέπει να αποστείλουν στη Δ/νση Οργάνωσης (Δ6), ως εξής:

- Για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 30/06/2005 και
- Για το σύνολο του έργου παραλαβής, κωδικογράφησης και αποστολής, μέχρι τις 30/10/2005.

9. Παροχή διευκρινήσεων

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να απευθύνεστε στις Δ/νσεις της Κ.Υ., κατά λόγο αρμοδιότητας και συγκεκριμένα:

- Για τη Δ/νση Οργάνωσης (Δ6) στα τηλ.:32.28.218 κ. Γ. Ρουμελιώτη; 32.33.323
κ. Ε. Παπαδοπούλου & 3222577 Κ. Γ. Αγγελόπουλο.
Για τη Δ/νση Κεφαλαίου: 33.75.360/32.53.748
Για τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος:
33.75.376, 33.75.377
ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004

Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων κατά τον έλεγχο των Φορολογικών Δηλώσεων όσον αφορά τα παρακάτω σημεία:

1. Σωστή σχέση μεταξύ του φόρου που αναλογεί και του φόρου που παρακρατήθηκε. (Έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αριθμ. πρωτ. 1046785/834/Α0012/14.5.2001 ).
2. Ορθή συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 067-068 του πίνακα επτά με τα σωστά ποσά δαπάνης για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
3. Συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η :τιμή του αριθμού καταχώρησης από το σύστημα TAXIS, με αυτή που πληκτρολογήθηκε.
4. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας τα οποία έχουν συναφθεί από 1/1/2003 και μετά, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων στους κωδικούς 069-070 του πίνακα δαπανών.
5. Οι επιφάνειες των δευτερευουσών κατοικιών (μη εξοχικής και εξοχικής) είναι μεγαλύτερες των 150 τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί οι Τιμές Ζώνης και τα Έτη Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας.
6. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους κωδικούς 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.
7. Όταν τα τ.μ. της πρώτης κατοικίας είναι μεγαλύτερα των 120, οι κωδικοί 727­728 δεν συμπληρώνονται ΜΟΝΟ με τα ποσά των τόκων αλλά και με το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του κεφαλαίου για τα πάνω από τα 120 τ.μ. της κατοικίας.
8. Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας είναι μεγαλύτερη από 200 τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί Τιμή Ζώνης και Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας.
9. Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο.
10. Ο κωδικός Δ.Ο.Υ. της δήλωσης είναι διαφορετικός από τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε.
11. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 313-315, 314-316 στον πίνακα των παρακρατηθέντων φόρων. χωρίς αντίστοιχα εισοδήματα στον πίνακα των μισθωτών υπηρεσιών.
12. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 905-906 (ολική αναπηρία) του πίνακα 2 και εισοδήματα στον πίνακα των μισθωτών υπηρεσιών.
Στην περίπτωση αυτή τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει να συμπληρώνονται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα.
13. Συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου όταν υπάρχουν ενδείξεις στους κωδικούς 911 και 912.
14. Όταν είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί 015, 016 για μισθωτούς ή συνταξιούχους που εργάζονται ή κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή να ελέγχεται εάν έχουν συμπληρωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί εισοδημάτων του πίνακα μισθωτών uπηρεσιών.
15. Να μην υπάρχει ιδιοκατοίκηση ΚΥΡΙΑΣ κατοικίας για 12 μήνες και συγχρόνως ENOIKIO κύριας κατοικίας.
16. Όταν υπάρχουν δαπάνες διδάκτρων και ενοικίων φοιτητών να συμπληρώνονται οι κωδικοί 003 και 004 με τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν τον υπόχρεο και τη σύζυγο.
17. Απαιτείται προσοχή στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων που γράφονται οι Α.Φ.Μ., ώστε ο Α.Φ.Μ. του Υποχρέου να μην είναι ίδιος με τον Α.Φ.Μ. της συζύγου.

Εφόσον είναι εφικτό τα παραπάνω σημεία θα μπορούσαν να ελέγχονται τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης ώστε να διορθώνονται αμέσως και να μην υπάρχει ταλαιπωρία για το φορολογούμενο Και αργοπορία στην αποστολή των δηλώσεων. Ο έλεγχος και η διόρθωση των συνήθων λαθών θα γίνονται μόνο όταν δεν υφίσταται μεγάλη αναμονή για την παραλαβή της δήλωσης.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 OIKON. ΕΤΟΥΣ 2005 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

1. Στον πίνακα 5.1 όπου εμφανίζονται τα «στοιχεία ακινήτου» προστέθηκε στήλη με τους κωδικούς αριθμούς 203,207 και 209 για τον προσδιορισμό της μισθωμένης κατοικίας.
2. Στον πίνακα 9.2 προστέθηκε στήλη με τους κωδικούς αριθμούς 831-835 για τη συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. των προστατευομένων μελών της περίπτωσης αυτής,
3. Το ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2004 οι ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, παραμένουν αυτά που ορίστηκαν με την 1002620/79/0012/28.1.2004 εγκύκλιό μας. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ατομικές επιχειρήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. που εκμεταλλεύoνται πάνω από επτά ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων το εισόδημα, από τη χρήση 2004 και μετά, εξευρίσκεται λογιστικά.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Παράκληση της Υπηρεσίας είναι να μη γίνεται χρήση των καταληκτικών προθεσμιών, αλλά οι πολίτες να προσέρχονται νωρίτερα για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Στις καταληκτικές ημερομηνίες παρατηρείται πάντα συνωστισμός και ταλαιπωρία των πολιτών.
Γι΄ αυτό είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές να συστήσουν στους φορείς της περιφέρειάς τους, οι οποίοι εκδίδουν βεβαιώσεις για τις αμοιβές και τους παρακρατημένους φόρους, καθώς και τις δαπάνες (τόκους στεγαστικών δανείων, διαφορά νοσηλείων κτλ.), των υποχρέων να τις χορηγήσουν έγκαιρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία που εμπίπτει η περίπτωσή τους, ώστε να εκπληρώσουν με άνεση τη σχετική υποχρέωσή τους.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των πελατών τους φυσικών προσώπων, στις αρμόδιες για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας μαζικά σε πακέτα ανά Δ.Ο.Υ., που το καθένα θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των φορολογουμένων που περιέχει, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. τους. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από το λογιστή, ο οποίος αναγράφει και το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον αριθμό Μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειάς του ή βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης με συμπληρωμένο τον Α.Μ. του μέλους της. Παράλληλα ο λογιστής χορηγεί στον κάθε πελάτη του, βεβαίωση, με την οποία αποδεικνύεται ότι παρέλαβε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της.
Επίσης, για διευκόλυνση τόσο των λογιστών όσο και των Δ.Ο.Υ, ο κάθε λογιστής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να παραλαμβάνει από την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε αριθμό αντίστοιχι:) με τον πιθανό αριθμό των πελατών του. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα ζητήσουν από την ΥΔΕΑΔ τον αριθμό εντύπων που εκτιμούν ότι τους χρειάζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την κωδικογράφηση, προετοιμασία και αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. ισχύουν όσα αναφέρονται στις ΠΟΛ. 1047/27-2-2001 , 1014/28-1-2002 και επιπλέον διευκρινίζονται τα παρακάτω: KΩΔIKOΓPAΦHΣH ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


Α΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1

Όσον αφορά το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΦOPOΛOΓΙKOY ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ» συμπληρώνεται με τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου, εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή στοιχείων εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης (κάτοικοι εξωτερικού, επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ κ.τ.λ.). Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι γυναίκα, θα συμπληρώσει στο πεδίο το δικό της Α.Φ.Μ. (δε θα συμπληρωθεί με τον Α.Φ.Μ. του συζύγου).
Tα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση στα παραλληλόγραμμα τετραγωνίδια, θα αναγράφονται σε όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (είτε η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε από τον εκπρόσωπό του), εκτός από τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τις περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς.

Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 10 ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1

ΣΕ περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του εντύπου Ε3 «ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ.15 Ν.3296/04 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ» και έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά στους κωδικούς 401-425, 402-426, 501-517, 502.518 του εντύπου Ε1, μετά από έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, απαιτείται επιπρόσθετα να συμπληρωθούν οι κωδικοί 985-986 του ΠΙΝΑΚΑ 10 με την ένδειξη 1,00 αντίστοιχα για τον υπόχρεο και τη σύζυγο.
Η συμπλήρωση των κωδικών 985-986 θα γίνεται και για τους φορολογούμενους που θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσω TAXISNET με διαδικασία του προγράμματος της ηλεκτρονικής υποβολής.

Γ΄ ΚΩΔIKOΓPAΦHΣH ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟIΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005.

Αρχικά πρέπει να ελέγχεται αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα από το έντυπο Ε3 στο έντυπο Ε1. Περαιτέρω, στον κωδικό αριθμό 004 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε3 θα συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου (έντυπο Ε1). Εάν στην υποβληθείσα δήλωση υπάρχουν έντυπα Ε3 και των δύο συζύγων, τότε και στο δύο Ε3, δηλαδή του υποχρέου και της συζύγου του, θα αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης, εφόσον ένα είναι το Ε1 και για τους δύο συζύγους. Στη συνέχεια παρακαλούμε να αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο του εντύπου αυτού.
Οδηγίες για το χρόνο και τρόπο αποστολής στο ΤAXΙS θα δοθούν το συντομότερο δυνατό.

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡOEΤOIMAΣIA ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.

Οι υπάλληλοι οι οποίοι θα ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων θα πρέπει να ελέγχουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων προκειμένου να διαπιστώνουν:

- Aν υπάρχει διαγράμμιση στον κωδικό 617 του πίνακα δύο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σε περίπτωση και υποβολής Εντύπου Ε9).
- Αν προκύπτει ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται στο Ε9 με τα στοιχεία που αναγράφονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
- Αν είναι πάντα συμπληρωμένα τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (στήλες 3 και 4) και κατά περίπτωση οι στήλες 5 έως και 7 του πίνακα 1 καθώς και οι στήλες 3 έως και 5 του πίνακα 2.
- Όπου απαιτείται η αναγραφή κωδικού, αν είναι συμπληρωμένο το τετραγωνίδιο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς αλλά με ένα μόνο αριθμό (π.χ. για μεζονέτα που αναπτύσσεται στο Ισόγειο από τον 1 ο όροφο κτίσματος θα αναγραφεί στη στήλη όροφος ο κωδικός 1 και όχι 0,1).
- Αν είναι συμπληρωμένες οι στήλες που αφορούν την κατηγορία ακινήτου (στήλη 9 του πίνακα 1). και τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη (στήλη 23 του πίνακα 1 και στήλη 21 του πίνακα 2).
- Αν οι στήλες που αφορούν το έτος κατασκευής (στήλη 14 του πίνακα 1). καθώς και το έτος γέννησης επικαρπωτή (στήλες 17, 21 του πίνακα 1 καθώς και 20 του πίνακα 2) είναι συμπληρωμένες με τετραψήφιο αριθμό.

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία ειδοποιείται ο φορολογούμενος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
Αφού περατωθεί ο σχετικός έλεγχος θα αποσυσχετίζεται το ένα αντίτυπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπo Ε9) από το Ε1. και στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέματα ανά 500 τεμάχια, χωρίς ένδειξη ομάδας, για αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
Το δεύτερο αντίτυπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων θα παραμείνει εντός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του υποχρέου.
Με νεώτερο έγγραφο θα ενημερωθείτε για τον τρόπο και τον χρόνο αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΠΡOETOIMAΣIA ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, ακολουθεί η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία αυτών για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.
Οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργεί Μητρώο TAXIS θα ταξινομούν όλες τις δηλώσεις σε δέματα χωρίς ένδειξη ομάδας. Στα δέματα θα αναγράφεται μόνον η ένδειξη «Δ.Ο.Υ. TAXIS 1174 (Κωδικός Δ.Ο.Υ.)». Δηλαδή, θα ταξινομούνται ΟΙ προεκτυπωμένες δηλώσεις χωρίς μεταβολές, οι προεκτυπωμένες δηλώσεις με μεταβολές στα στοιχεία είτε .του υπόχρεου είτε της συζύγου, ΟΙ δηλώσεις από άλλες Δ.Ο.Υ., οι χειρόγραφες δηλώσεις και οι δηλώσεις των νέων φορολογουμένων, διότι όλες οι μεταβολές θα έχουν καταχωρηθεί μηχανογραφικά από το ΜΗΤΡΩΟ της Δ.Ο.Υ. πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. η οποία θα προβεί σε εκκαθάριση των δηλώσεων με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο Μητρώο TAXIS.
Κατά συνέπεια ή μη καταχώρηση από το Μητρώο των μεταβολών, και ειδικότερα της διεύθυνσης, πριν την αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή των εκκαθαριστικών.
Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κτλ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚIBΩΤΙA ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1 075 10110 ΑΘΗΝΑ,
β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 - Τ.κ.18346 Μοσχάτο, και η ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ» ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπoρευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ AΠOΔEIΞH» που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Τ.Δ.Π.

Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ. με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 21.3.2005 η δεύτερη στις 28.3.2005 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

β) Από τις Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας, εκτός Αττικής

Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο μέσα στις προθεσμίες που τέθηκαν παραπάνω (21.3.2005, 28.3.2005) και στη συνέχεια κάθε τρεις μέρες
Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ. για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση που Θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.
Η κατάσταση αυτή Θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, ία μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.


Παράδειγμα:Δ.Ο.Υ.

Έγιναν προς τη Γ.Γ.Π.Σ. οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων:

1.Τη .../2/05 με Αρ.Πρ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κτλ. 1.000 δηλώσεις
2.Τη .../3/05 με Αρ.Πρ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κτλ. 3.000 δηλώσεις
3.Τη .../4/05 με Αρ.Πρ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κτλ. 2.000 δηλώσεις

4. 5.000 δηλώσεις
 

ΣΥΝΟΛΟ 11.000 δηλώσεις

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm