Open menu
22 | 04 | 2024

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2004

Αρ. Πρωτ.: 1014566 /299/Α0012

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων oικον. έτους 2004 μέσω λογιστών - Συμπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για το οικον. έτος 2004 και σχετικά με την διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από λογιστικά γραφεία, την υποβολή δηλώσεων και την παραλαβή τους από τις Δ.Ο.Υ., σας πληροφορούμε ότι θα ισχύσει η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην 10111563/264/A0012/5.2.2003 διαταγή μας που αφορούσε τις δηλώσεις οικον. έτους 2003.

2. Έντυπο Ε1

α) Αναφορικά με τη συμπλήρωση των κωδικών 795-796 του εντύπου Ε1 που αφορούν στον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τον αριθμό των δευτερευουσών κατοικιών και πώς αυτές προσμετρώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η προσαύξηση της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2238/94  σας πληροφορούμε ότι όλες οι δευτερεύoυσες κατοικίες θα λογίζονται ως ένα στοιχείο.

β) Αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων οικονομικού έτους 2004 ισχύουν ανάλογα οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την 1010062/236/Α0012/ ΠΟΛ.1017/3.2.2003 διαταγή μας. Υπόδειγμα του εντύπου "Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2004" επισυνάπτεται στην παρούσα.

3. Έντυπο Ε3:

α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 και της περ. β΄ του άρθρου 30 του Ν. 3091/2002 καταργούνται από 1-1-2003 οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , και 4 του άρθρου 33 του ΚΦΕ .

Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία και Στοιχεία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ επαρκή και ακριβή γίνεται λογιστικά, ενώ στην περίπτωση ανακριβών ή ανεπαρκών βιβλίων ή μη τήρησης βιβλίων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας της προσήκουσας ή βιβλίων Α΄ κατηγορίας, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών γίνεται εξωλογιστικά. Για το λόγο αυτό στο έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2004 περιλαμβάνονται μόνο οι υποπίνακες η΄ (λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών) και στ΄ (εξωλογιστικός προσδιορισμός) του πίνακα Ζ΄ και δεν υπάρχει ο υποπίνακας ι΄ (υπολογισμός των συνολικών καθαρών κερδών) του πίνακα Ζ΄ του εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003.

β) Με τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3091/2003 και της περ. β΄ του άρθρου 30 του ίδιου νόμου καταργείται το άρθρο 51 του ΚΦΕ  (ειδικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών) από 1-1-2003. Για το λόγο αυτό στο έντυπο Ε3 του οικονομικού έτους 2004 δεν υπάρχει ο υποπίνακας υπολογισμού των κερδών ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες του πίνακα Ζ΄ που υπήρχε στο έντυπο Ε3 του προηγούμενου έτους 2003.

γ) Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων ( άρθρο 34 του ΚΦΕ) και μηχανικών - αρχιτεκτόνων (άρθρο 49 ) παραμένει ο ίδιος (οι διατάξεις του Ν. 3091/2002 δεν αναφέρονται σ΄ αυτά τα άρθρα) και για αυτόν το λόγο στο έντυπο Ε3 οικον. έτους 2004, το περιεχόμενο των πινάκων ΙΒ΄ (καθαρά κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων), ΙΓ΄ (καθαρά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων) και των υποπινάκων ζ΄ (κωδ. 275) και στ΄ (εξωλογιστικός προσδιορισμός) του πίνακα Ζ΄ εκτός της αναρίθμησής τους παραμένει το ίδιο.

δ) Όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, το ποσό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15Α΄) θα συμπληρωθεί, μετά από τον κωδικό 312 του πίνακα Ζ του εντύπου Ε3, το δε λεκτικό πριν από τον κωδικό αυτό.

ε) Σε περιορισμένα αριθμό εντύπων Ε3, στη δεύτερη σελίδα και στο λεκτικό απέναντι από τον πίνακα Ζ΄, εκ παραδρομής αναγράφεται εκτός των Βιβλίων Α, Β κατηγορίας και οι λέξεις παροχής υπηρεσιών με Βιβλία Γ΄ κατηγορίας προαιρετικά, οι οποίες αγνοούνται.

στ) Στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων (πετρελαιο - βενζίνη – πλυντήρια - αξεσουάρ κλπ.), που για τις βενζίνες τηρείται βιβλίο αγορών και για τις άλλες δραστηριότητες βιβλίο εξόδων, οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης που βαρύνουν τον κλάδο της βενζίνης εξευρίσκονται με κριτήριο των εξωλογιστικών καθαρών κερδών. Για το σκοπό αυτό και μόνο στις σημειώσεις του φορολογουμένου στο έντυπο Ε3 θα γίνεται επιμερισμός των κοινών δαπανών με βάση τη σχέση εξωλογιστικών κερδών του κλάδου:της βενζίνης προς τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης. Για καλύτερη κατανόηση σας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

 

Αγορές βενζίνης

100000

Ακαθάριστα έσοδα πετρελαίου

150000

Ακαθάριστα έσοδα αξεσουάρ

50000

Κοινές δαπάνες

15000

 

Κ.Κ (από βενζίνες) 100000 Χ 1,20% (ΜΣΚΚ-Α) =

1200

K.Κ (από πετρέλαια) 150000 Χ 1,15% (ΜΣΚΚ-Π) =

1725

Κ.Κ (από αξεσουάρ) 50000 Χ 10% (ΜΣΚΚ-Π) =

5000

Σύνολο ΚΚ

7925

 

Δαπάνες που βαρύνουν τις βενζίνες

(1200:7925) Χ 15000 =

2271

Δαπάνες που βαρύνουν τους λοιπούς κλάδους

(6725:7925) Χ 15000 =

12729

 

 

15000

 

ζ) Πίνακας Η΄ και Θ΄: Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία και με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Οι πίνακες αυτοί μεταφέρθηκαν από την τελευταία σελίδα του εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικον. έτους 2003 στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε3 οικον. έτους 2004.

η) Πίνακας ΙΕ: Ειδικές περιπτώσεις ( παράγραφος 5 άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. ).

Οι υποπίνακες Ε.Δ.Χ. και ΛΔ.Χ. συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (taxi) και επιβατικά λεωφορεία, οι οποίες φορολογούνται και για τη χρήση 2003 με τεκμαρτό εισόδημα και με τα ίδια ποσά τεκμαρτών κερδών που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικον. έτος 2003.

Ο υποπίνακας Φ.Δ.Χ. συμπληρώνεται με τα ποσά κατ΄ αποκοπή φόρου με τα οποία εξαντλείται και για τη χρήση 2003 η φορολογική υποχρέωση των εκμεταλλευτών Φ.Δ.Χ. Για τη χρήση 2003 το ποσό του καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου προσαυξάνεται κατά 8% σε σχέση με τη χρήση 2002.

θ) Πίνακαις ΙΣΤ΄: Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών αυτ/των (ΔΧ).

Οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων ΔΧ θα συμπληρώσουν τον πίνακα αυτόν για πληροφοριακούς σκοπούς, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330/Α) και για τη χρήση 2003 τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) και λεωφορεία που θα λαμβάνονται για την επιβολή του φόρου στους υπόψη επαγγελματίες θα είναι μόνο τα τεκμαρτά κέρδη και όχι τα λογιστικά, ενώ τα φορτηγά φορολογούνται με κατ΄ αποκοπή φόρο.

Για τον υπολογισμό του χαρτοσήμου καθαρών κερδών των εκμεταλλευτών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων ισχύει και για το οικονομικό έτος 2004 η 92/ΓΔ/31-3­-2003 διαταγή του Γενικού Δ/ντή φορολογίας.

ι) Πίνακας ΙΖ΄: Ειδικές περιπτώσεις ( παράγραφος 6 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. ).

Ο πίνακας αυτός μεταφέρθηκε από το έντυπο Ε14 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003 το οποίο καταργήθηκε και συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ, οι οποίες φορολογούνται με ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου. Σημειώνεται ότι τα ποσά του φόρου αυτού για το οικονομικό έτος 2004 είναι τα ίδια με τα ποσά του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003.

Κ) Αποστολή εντύπου Ε3 στην Γ.Γ.Π.Σ.

Προκειμένου να; αξιοποιηθεί μηχανογραφικά το έντυπο Ε3 οι Δ.Ο.Υ. θα στείλουν το ένα από τα δύο αντίγραφα του Ε3 που υπoβάλλονται μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) στη Γ.Γ.Π.Σ. Η αποστολή θα γίνει σε δέματα των 100 εντύπων Ε3 (αντίστοιχα με την διαδικασία του Ε1).

λ) Προσοχή!! Πριν αποσυσχετιστεί το έντυπο Ε3 από το έντυπο Ε1 με το οποίο συνυπoβάλλεται, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρωθούν πάνω στο έντυπο Ε3 ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ που θα δοθεί στο Ε1. Επίσης θα γίνει έλεγχος ότι είναι συμπληρωμένα στο E3 η Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ, το ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ (όπου αυτός χρησιμοποιείται), το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου καθώς και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία.

4. Έντυπο Ε5:

α) Προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. , το ποσό του ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων που αναφέρθηκε παραπάνω θα συμπληρωθεί μετά τον κωδικό 061 του πίνακα Δ του εντύπου Ε5, ενώ το λεκτικό πριν τον κωδικό αυτό.

β) Επισημαίνεται ότι εφέτος ειδικά για το έντυπο Ε5 των Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ., κατά την εισαγωγή των κωδικών - ποσών στο σύστημα πρέπει να καταχωρoύνται στους κωδικούς 621, 622 και 623 οι Α.Φ.Μ. των μελών των επιχειρήσεων που δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή και που είναι καταχωρημένοι αντίστοιχα στους κωδικούς 505, 506 και 507.

Οι κωδικοί 621, 622 και 623, αν και είναι υποχρεωτικοί κωδικοί του συστήματος, δεν υπάρχουν στο έντυπο Ε5. Εάν υπάρχει συνεπώς επιχειρηματική αμοιβή στους κωδικούς 505, 506 και 507 και δεν εισαχθούν οι Α.Φ.Μ., στους αντίστοιχους κωδικούς 621, 622 και 623, τότε το σύστημα απαιτεί την εισαγωγή τους με σχετικό μήνυμα στα λάθη καταχώρησης. Επισυνάπτεται ο πίνακας Ι΄ της 3ης σελίδας του εντύπου Ε5 με τη θέση των κωδικών 621, 622 και 623.

γ) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τελών ή εισφορών που οφείλονται με βάση τη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 64 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες κλπ) καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. (Στο έντυπο Ε5 αναγράφονται πέντε (5) δόσεις).

Τα παραπάνω ισχύουν από το οικονομικού έτος 2004 (χρήση 2003)

5. Επιπλέον από το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) καταργήθηκαν τα έντυπα Ε14 και Ε15.

 

ΔΗΜΟΣIΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθμός δήλωσης

Συμβουλευτείτε την ειδική

Αριθμός Φορολ. Μητρώου

εγκύκλιο με τις οδηγίες

 

συμπλήρωσης αυτού του

 

εντύπου.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2004 (για αμοιβές που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2003)

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ή ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

1.

¶θροισμα καθαρών αποδοχών που καταβλήθηκαν σε ευρώ καθώς και σε ξένο νόμισμα, μετά τη μετατροπή τους σε

ευρώ.

255

 

256

2.

Φόρος που αναλογεί με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών.

257

 

258

3.

Εισφορά ΟΓΑ που αναλογεί στο φόρο του ιπτάμενου

προσωπικού πολιτικής αεροπορίας.

259

 

260

4.

Καθαρό ποσό αποδοχών για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό (Γράψτε το σε ευpώ).

263

 

264

5.

Φόρος που παρακρατήθηκε και καταβλήθηκε στην

αλλοδαπή

(Γράψτε τον σε ευρώ).

265

 

266

6.

Καθαρές αποδοχές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος που

την ίδια χρήση έχει και την ιδιότητα αξιωματικού εμπορικού

ναυτικού.

253

 

254

7.

Κατηγορία Επαγγέλματος (Συμπληρώστε τον ανάλογο κωδικό).

1: Αξιωματικός εμπορικού ναυτικού

2:Ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού

3:Ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας

4:Ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα και αξιωματικός εμπορικού ναυτικού συγχρόνως την ίδια χρήση.

201

 

202

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ακαθάριστο ποσό αποδοχών

267

 

268

 

…………..…………………….2004

Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΣ Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ / ΜΕΛΗ (Σε περίπτωση ζημιάς δε συμπληρώνεται ο πίνακας αυτός)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α.Φ.Μ.

%

ΣΥΜ-ΜΕ ΤΟ-ΧΗΣ

ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

(από κωδ.505-507

Πιν. Η΄)

ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ

ΣΤΟ ΟΝ

ΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

κτλ. (προ φόρου)

(1)

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ.

(2)

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ/ΜΕΛΩΝ

(3)=(1)-(2)

1

 

621

 

 

601

 

605

 

 

609

 

2

 

622

 

 

602

 

606

 

 

610

 

3

 

623

 

 

603

 

607

 

 

611

 

4

 

 

 

 

604

 

608

 

 

612

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

 

 

 

 
Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm