24 | 08 | 2019

ΙΚΑ 20/04/2006

Α41/1 /20-4-06

 

ΘΕΜΑ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007

 

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 14/13.4.2006), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2006 κατά ποσοστό 2,9%, από 1/9/2006 κατά ποσοστό 2,9% και από 01/05/2007 κατά ποσοστό 5,1% (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/06 έως 31/12/07.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

 Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίαςΗμερομίσθια 1/1/06 - 31/8/06Ημερομίσθια 1/9/06 - 30/04/07
 Εργατοτεχνίτες-τριεςΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙΑΓΑΜΟΙΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

2. Με 1 τριετία

3. Με 2 τριετίες

4. Με 3 τριετίες

5. Με 4 τριετίες

6.Με 5 τριετίες

27,18 €

28,17 €

29,52 €

30,86 €

32,21 €

33,55 €

29,89 €

30,89 €

32,24 €

33,58 €

34,92 €

36,26 €

27,96 €

28,99 €

30,38 €

31,76 €

33,14 €

34,52 €

30,76 €

31,79 €

33,17 €

34,55 €

35,94 €

37,31 €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

 Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίαςΜΙΣΘΟΣ 1/1/06 - 31/8/06ΜΙΣΘΟΣ 1/9/06 - 30/04/07
ΥπάλληλοιΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙΑΓΑΜΟΙΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

2. Με 1 τριετία

3. Με 2 τριετίες

4. Με 3 τριετίες

608,32 €

659,00 €

718,91 €

778,82 €

669,16 €

719,84 €

779,75 €

839,65 €

625,97 €

678,11 €

739,76 €

801,41 €

688,56 €

740,71 €

802,36 €

864,00 €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

   

Κατηγορία εργαζομένων και  χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/05/07 - 31/12/07

Εργατοτεχνίτες-τριες

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

2. Με 1 τριετία

3. Με 2 τριετίες

4. Με 3 τριετίες

5. Με 4 τριετίες

6. Με 5 τριετίες

29,39€

30,47 €

31,93 €

33,37 €

34,83 €

36,28 €

32,33 €

33,41 €

34,87 €

36,31 €

37,77 €

39,22 €

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και  χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ
1/05/07 - 31/12/07

Υπάλληλοι

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

2. Με 1 τριετία

3. Με 2 τριετίες

4. Με 3 τριετίες

657,89 €
712,70 €
777,49 €
842,28€

723,68 €
778,49 €
843,28 €
908,07 €

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

ΑΓΑΜΟΙ 01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 27,96 €6,67%1,86 €
3-628,99 € 1,86 €
6-930,38 €  1,86 €
9-1231,76 € 1,86 €
12 -1533,14 € 1,86 €
15 -3534,52 € 1,86 €

 

   

 

ΕΓΓΑΜΟΙ 01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 30,76 €6,67%1,86 €
3-631,79 € 1,86 €
6-933,17 € 1,86 €
9-12 34,55 € 1,86 €
12 -1535,49 € 1,86 €
15 -3537,31 € 1,86 €

 

             

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

ΑΓΑΜΟΙ 01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

625,97 €

6,67%

41,75 €

3-6

678,11 €

 

41,75 €

6-9

739,76 €

 

41,75 €

9-12

801,41 €

 

 41,75 €

 

      

ΕΓΓΑΜΟΙ 01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜΙΣΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3  688,56 €6,67%41,75 €
3-6740,71 € 41,75 €
6-9802,36 € 41,75 €
9-12864,00 €  41,75 €

 

   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

ΑΓΑΜΟΙ 01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 27,18 €6,67%1,81 €
3-628,17 € 1,81 €
6-929,52 € 1,81 €
9-1230,86 € 1,81 €
12 -1532,21 € 1,81 €
15 -3533,55 € 1,81 €

          

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ 01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 29,89 €6,67%1,81 €
3-630,89 € 1,81 €
6-932,24 € 1,81 €
9-1233,58 € 1,81 €
12 -1534,92 € 1,81 €
15 -3536,26 € 1,81 €

        

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

ΑΓΑΜΟΙ 01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3  608,32 €6,67%40,57 €
3-6659,00 € 40,57 €
6-9718,91 € 40,57 €
9-12778,82 € 40,57 €

 

      

 

ΕΓΓΑΜΟΙ 01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 669,16 € 6,67%40,57 €
3-6719,84 € 40,57 €
6-9779,75 € 40,57 €
9-12839,65 € 40,57 €

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΓΑΜΟΙ 01/05/07 - 31/12/07

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 29,39 €6,67% 1,96 €
3-630,47 € 1,96 €
6-931,93 € 1,96 €
9-1233,37 € 1,96 €
12 -1534,83 € 1,96 €
15 -3536,28 € 1,96 €

            

 

ΕΓΓΑΜΟΙ 01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 32,33 €6,67% 1,96 €
3-633,41 €  1,96 €
6-934,87 € 1,96 €
9-1236,31 € 1,96 €
12 -1537,77 € 1,96 €
15 -3539,22 € 1,96 €

 

   

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

ΑΓΑΜΟΙ 01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 657,89 €6,67%43,88 €
3-6712,70 € 43,88 €
6-9777,49 € 43,88 €
9-12842,28 € 43,88 €

       

 

ΕΓΓΑΜΟΙ 01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡ/ΣΘΙΟΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.ΕΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
0-3 723,68 €6,67%43,88 €
3-6778,49 € 43,88 €
6-9843,28 € 43,88 €
9-12908,07 € 43,88 €
                
Σχετικά άρθρα