30 | 05 | 2020

ΙΚΑ 25/06/2004

Σ40/62


ΘΕΜΑ : Ο χρόνος ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.000 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3029/02 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας.

Σχετ.: α) Εγκύκλιος 66/2002 β) Γεν. Έγγραφο Σ40/276/12.5.2003.

Α. Με τα ανωτέρω έγγραφα, μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκαν οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3029/02.
Σύμφωνα με ειδικό έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. (Φ.9/1928/18.11.02) το οποίο μας κοινοποιήθηκε, για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας που προβλέπεται από διατάξεις όπως π.χ. αυτές του Ν.2941/02 («Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.») ή του Ν.2458/97 («Πειραϊκή-Πατραϊκή Α.Ε.») ή του άρθρου 43 Ν.2778/99 («Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.») ή του άρθρου 33 του Ν.1892/90 κ.ά.
Το σκεπτικό του αποκλεισμού αυτού του χρόνου βρίσκει έρεισμα στο γεγονός ότι η διάταξη της 37ετίας είναι εξαιρετική και απαιτεί αποκλειστικά πραγματικό χρόνο ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, αποκλείοντας το συνυπολογισμό οποιουδήποτε πλασματικού ή μη πραγματικού χρόνου ή εξομοιούμενου με πραγματικό χρόνου.


Β. Αντίθετα, ο χρόνος απασχόλησης που αναγνωρίζεται από τους επαναπατρισθέντες Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς πολιτικούς πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του Ν.1539/85, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της 37ετίας (παρ.2 άρθρου 2 Ν.3029/02).
Και τούτο διότι αυτός ο αναγνωριζόμενος χρόνος, ο οποίος με την ένταξη των προσώπων αυτών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μεταφέρεται σε αυτόν, ταυτίζεται με χρόνο που διανύθηκε στην υποχρεωτική ασφάλιση του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm