Open menu
28 | 11 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Τα προβλήματα με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων είναι φανερά σε μαθητές και γονείς. Εγκαίρως κατέδειξαν αυτά τα προβλήματα και οι ταξικές δυνάμεις των εκπαιδευτικών, που με ψηφίσματα, ανακοινώσεις και συζήτηση στους συλλόγους καλούσαν τους συναδέλφους τους να παλέψουν για την απόσυρση των βιβλίων και των δήθεν «επιστημονικών» μεθόδων της ...αμάθειας.

Αντιθέτως, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του συμβιβασμού στους εκπαιδευτικούς είχαν εκφράσει αρχικά χλιαρές αντιδράσεις (κυρίως για την έλλειψη επιμόρφωσης), ενώ τώρα πια όχι μόνο δεν αντιδρούν, αλλά προσπαθούν εμμέσως να νομιμοποιήσουν κιόλας τα αναλυτικά προγράμματα των αναδιαρθρώσεων και τα απαράδεκτα βιβλία.

Οι δυνάμεις αυτές, όπως ακριβώς προσπαθούν να εγκλωβίσουν το κίνημα των εκπαιδευτικών σε αγώνες ανώδυνους για την κυρίαρχη πολιτική, έτσι και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, προσπαθούν να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς σε αποδοχή και νομιμοποίηση των εργαλείων (βλέπε βιβλία) με τα οποία φυτεύεται στα σχολεία η αμάθεια, η αποσυγκρότηση της σκέψης, η ταξική διαφοροποίηση κ.ο.κ.

Οπως καταγγέλλει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, το ερευνητικό ινστιτούτο της ΔΟΕ (ΙΠΕΜ) έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο, με βάση το οποίο θα συλλεγεί η άποψη των δασκάλων για τα βιβλία του Δημοτικού (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική και Γεωγραφία), ενόψει σχετικού εκπαιδευτικού συνεδρίου της ΔΟΕ. Ομως, όπως δείχνει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά κατευθύνει τους δασκάλους να αποδεχτούν τα σχολικά βιβλία και να συζητούν απλά για «βελτιώσεις», αντί να τα απορρίψουν και να απαιτήσουν την απόσυρσή τους.

Στοχευμένο ερωτηματολόγιο

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο του ΙΠΕΜ - ΔΟΕ, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών σημειώνει: «Υπάρχουν βασικές παραλείψεις προχειρότητας - σκοπιμότητας. Δεν αναφέρεται πουθενά και καθόλου στα βιβλία του δασκάλου», τα οποία είναι και τα πλέον αποκαλυπτικά για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις οδηγίες που περιέχουν.

Πιο αναλυτικά, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών επισημαίνει:

«Το ερωτηματολόγιο ενδιαφέρεται μόνο για επιφανειακά ζητήματα, όπως η αργοπορία διανομής των σχολικών εγχειριδίων (σελ. 3), ο βαθμός δέσμευσης του δασκάλου από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή, η συχνότητα χρήσης του βιβλίου του δασκάλου και όχι οι οδηγίες που αυτό περιέχει (αντιπαιδαγωγικές - αμέθοδες και ιδεολογικά μεροληπτικές)».

Ακόμα: «Οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με έναν τρόπο φανερής αποδοχής των βιβλίων και μια έντονη πρόθεση βελτίωσης. Αυτές αναφέρονται στη χρησιμότητα, στο μέγεθος, στη βιβλιοδεσία, στην εικονογράφηση, στη γλώσσα του βιβλίου και όχι στο περιεχόμενο.

Αναζητούν το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων, το βαθμό κατανόησης της διαθεματικότητας από τους μαθητές και όχι τη γνώμη των δασκάλων γι' αυτή τη μέθοδο μάθησης και τις ιδεολογικές και αντιεπιστημονικές της παραμέτρους.

Επομένως, το ερωτηματολόγιο δεν ανοίγει το ζήτημα της κριτικής στο περιεχόμενο των βιβλίων, ούτε αποτυπώνει την εμπειρία, απλά καταγράφει τη δυσφορία των δασκάλων με έναν τρόπο ανώδυνο και εκτονωτικό. Επ' ουδενί μπορεί να αποτελέσει δείγμα της θέσης του κλάδου για το περιεχόμενο των βιβλίων, μολονότι προσχηματικά εμπεριέχει και μια ερώτηση για τα προβληματικά σημεία από επιστημονικής, διδακτικής και ιδεολογικής σκοπιάς, ανοιχτού τύπου, αλλά κλειστή και περιοριστική, αφού αφορά μόνο στο βιβλίο του μαθητή και είναι μία μέσα σε δέκα.

Οσο για το ερώτημα της αντικατάστασης των βιβλίων και πάλι του μαθητή και όχι όλων, η απάντηση (κλειστός τύπος ερώτησης) διαβαθμίζεται σε ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι και όχι, εξωθώντας στο ναι και όχι και τελικά η γενική πρόθεση αποδοχής και βελτίωσης ενισχύεται από τις ανοιχτές καταληκτικές προτάσεις για βελτίωση, στις οποίες προσφέρεται μεγάλης έκτασης κενή σελίδα, ενώ για τα ιδεολογικά, διδακτικά και επιστημονικά προβλήματα αφήνεται περιορισμένο διάστημα απάντησης σε πέντε μόνο γραμμές! Αν και το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, αλλά ουσίας.

Τελικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η επιλογή των ερωτημάτων του ΙΠΕΜ - ΔΟΕ διστακτικά οδηγεί στην αποδοχή των κυρίαρχων απόψεων, αφού αποσιωπά τα ζητήματα των διαθεματικών προγραμμάτων, του πολλαπλού βιβλίου, της πολυτροπικότητας, με άλλα λόγια συγκαλύπτει τη μορφωτική υποβάθμιση, την ιδιωτικοποίηση και παραπέρα ταξική διαφοροποίηση του σχολείου.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, δε συμμετείχαμε στη σύνταξη του ερωτηματολογίου, αφού αυτό αποδεικνύει, άλλη μια φορά, την απόσταση της έρευνας από τους εκπαιδευτικούς, των οποίων η εκφρασμένη γνώμη πρέπει να διατυπώνεται μέσα από αποφάσεις γενικών συνελεύσεων», τονίζει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών που ζητά την απόσυρση του ερωτηματολογίου.

Σχολείο που να κερδίζει τους μαθητές

Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στις εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις των συλλόγων, απαιτώντας την απόσυρση των νέων βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων, θα αναδείξει τη θέση του για:

Ριζική αναμόρφωση στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) και στη λειτουργία του σχολείου. Σχολείο που να κερδίζει τους μαθητές και, αντί να τους παγιδεύει, να δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητα και τα ενδιαφέροντά τους και πραγματικά εφόδια για τη ζωή.

Με βιβλία και προγράμματα σύγχρονα, κατανοητά και επικεντρωμένα στα θεμελιακά και διαχρονικά καταξιωμένα στοιχεία της γνώσης, τις βασικές αρχές και τους νόμους που διέπουν τη φυσική και κοινωνική εξέλιξη, μέσα από την αλληλοσύνδεσή τους.

Προγράμματα απαλλαγμένα από ανούσια, επιφανειακά και άχρηστα για τη γενική παιδεία αντικείμενα, ώστε να αυξηθούν οι ώρες των μαθημάτων γενικής παιδείας.

Τα βιβλία να μην αποκρύπτουν ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια για τη ζωή και να μην καταναγκάζουν σε μονομερή τρόπο σκέψης και έκφρασης. Μέσα από τις συνοδευτικές εργασίες και τις ομαδικές δραστηριότητες θα συνδέεται η θεωρία με την πράξη, θα επιβεβαιώνεται η θεωρία μέσα από την πρακτική δραστηριότητα.

Οι απαιτούμενες και αναγκαίες διασυνδέσεις στοιχείων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους πρέπει να ξεπηδούν φυσιολογικά από την ουσία των θεμάτων κάθε μαθήματος. Δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο σφαιρικής γνώσης.

Authors: Rizospastis: Top stories

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm