Open menu
14 | 08 | 2020

Αθήνα 30/12/2016
ΥΠΕΡΓ.:. 61501/3398


ΘΕΜΑ:
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται:

α. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, για τους οποίους, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ιδίως δε στην παρούσα από­φαση υπάγονται:

  • Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι, αλιείς.

  • Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πεντα­ετία, αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσ­σονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανά­πτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw.

  • Οι αυταπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, βάσει των πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
γ. Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.
δ. Οι μοναχοί που απασχολούνται σε αγροτικές εργασί­ες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
ε. Τα πρόσωπα τα οποία ασκούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 ή ασκούν μία από τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση γ, ακόμα και εάν δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
στ. Όσοι για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και εφεξής προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων για τις οποίες, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, προκύ­πτει υποχρέωση ασφάλισης ή εμπίπτουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.

 

Άρθρο 2
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών


1. Από 1 Ιανουαρίου 2017 και για κάθε επόμενο έτος, η βάση υπολογισμού των εισφορών των υπόχρεων που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο πεδίο εφαρ­μογής του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
2. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά την έν­νοια της ανωτέρω παραγράφου, νοείται το ποσό, όπως αυτό κατ"" έτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από τη δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
3. Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών ει­σφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οι­κείου φορολογικού έτους διαιρουμένου δια του δώδεκα.
4. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται, καθώς και στην περίπτωση μηδενικού εισοδήματος των προσώπων του άρθρου 1 της παρούσας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
5. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης της ανωτέρω παραγράφου, έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος.
6. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ύψος του δεκαπλάσιου του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών διαιρούμενου δια του 12.
7. Η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του/της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων, στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευ­σης, αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος της εκμετάλλευσης - δραστηριότητας, προς τον αριθμό των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν δύναται η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους να υπολείπεται του ποσού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
8. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπα­γωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην περ. 4 του παρόντος άρθρου.
9. Η περ. 6 του παρόντος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές καταρχάς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προ­στίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων, ώστε η βάση υπολογισμού να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
10. Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της περ. δ του πρώτου άρθρου της παρούσας αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται.
11. Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
12. Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
13. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους κατά την έννοια της παρ. 2 της παρούσας αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κα­τανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

 

Άρθρο 3
Λοιπά θέματα


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm