Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 14/07/2005
Αρ. Πρωτ.:  1045656/3038/Δ-0016
 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα υπέρ ν.π. ή υπέρ του ειδικού λογαριασμού ΚΑΧΚΕΕΔ - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 1095860/5660/0016/15.10.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1416/Β/22.10.2001).
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π

 

αποφασίζουμε:


Α. Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε το εδάφιο ε΄ της παραγράφου Β της 1095860/5660/0016/15.10.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

"Μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό 103557".

Β. Για τη λογιστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που δημιουργήθηκαν, από την εφαρμογή της 1095860/5660/0016/15.10.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών μέχρι σήμερα, λόγω παράλειψης εμφάνισης στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό 103558, των ποσών που αφορούν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων εσόδων υπέρ ν.π. ή υπέρ του ειδικού λογαριασμού Κ.Α.Χ.Κ.Ε.Ε.Δ., οι Δ.Ο.Υ. θα προβούν κατά περίπτωση στις παρακάτω ενέργειες:

1. ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΝΩ ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.

Να εκδοθεί το γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης και να πιστωθεί ο εκτός προϋπολογισμού λογαριασμός 103558.

2. ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.

α) Να εκδοθεί το γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης σε τρέχοντα χρόνο και να πιστωθεί ο λογαριασμός 103558, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό του γραμματίου που εκδίδεται για την απόδοση εσόδων υπέρ του ν.π. ή του ειδικού λογαριασμού Κ.Α.Χ.Κ.Ε.Ε.Δ. Προϋπόθεση να υπάρχουν εισπράξεις για τα συγκεκριμένα ν.π. ή τον ειδικό λογαριασμό.
β) Εάν δεν υπάρχουν εισπράξεις στον τρέχοντα μήνα, οι Δ.Ο.Υ. να προβούν στην παραπάνω ενέργεια τους επόμενους μήνες και μέχρι 31.12.2005.
γ) Εάν δεν προβλέπεται να υπάρξουν εισπράξεις στο διάστημα αυτό, οι Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν από τα ν.π. ή την 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. για το λογ. ΚΑΧΚΕΕΔ, την κατάθεση των ποσών που επέστρεψαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για λογαριασμό τους. Τα εν λόγω ποσά θα κατατεθούν με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης υπέρ του ιδίου ν.π. ή ειδικού λογαριασμού και στο τέλος του μήνα θα ακολουθηθεί η διαδικασία του εδαφίου (α).
δ) Σε περίπτωση μη κατάθεσης οποιουδήποτε των ανωτέρω ποσών, μέχρι 31.12.2005, οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν με έγγραφό τους την Δ/νση Επιθεώρησης που ανήκουν, ώστε στη συνέχεια και κατόπιν έρευνας του αρμόδιου επιθεωρητή να γίνει καταλογισμός σε βάρος του ν.π. Η βεβαίωση των καταλογισθέντων ποσών θα γίνεται σε ενιαίο εκτός προϋπολογισμού κωδικό, ενώ η απόδοση των εισπραττόμενων ποσών θα γίνεται με έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης στο λογαριασμό 103558.
Αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης, όπως και των αναλυτικών και περιληπτικών καταστάσεων βεβαίωσης θα αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με αναφορά στο χρόνο που δημιουργήθηκε η εκκρεμότητα στον 103558. Το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώνεται και για κάθε είσπραξη των εν λόγω βεβαιωμένων ποσών.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, οι Δ.Ο.Υ. θα στέλνουν υποχρεωτικά αναλυτική ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και την 24η Δ/νση Γ.Λ.Κ. (τμ. Β΄) για το μήνα και χρόνο που δημιουργήθηκε η εκκρεμότητα στον 103558, καθώς και για το μήνα και χρόνο που γίνεται η τακτοποίηση. Συνοδευτικά θα αποστέλλονται τα παραστατικά και οι σχετικές καταστάσεις, ενώ στο διαβιβαστικό έγγραφο θα περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό κάθε περίπτωσης.
Εξάλλου, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενημερώσουν το Ελεγκτικό Συνέδριο για τυχόν λογιστικές τακτοποιήσεις του 103558, στις οποίες ήδη έχουν προβεί με τους προαναφερόμενους τρόπους.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm