20 | 07 | 2019

Καταληκτικές Ημ/νίες Μηνιαίας Υποβολής Α.Π.Δ. Μισθολογικής Περιόδου 2009

 

1. Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μέσω διαδικτύου αρχίζει την πρώτη (εργάσιμη ή μη) ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου (μήνας ή ημερολογιακό τρίμηνο) στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει την τελευταία (εργάσιμη ή μη) ημέρα του ιδίου μήνα.


2. Υποβολή Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου (μήνας ή ημερολογιακό τρίμηνο) στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.
Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την ΑΠΔ μέχρι τη δεκάτη του επόμενου μήνα από το μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους.
Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Στους παρακάτω πίνακες προσδιορίζονται επακριβώς οι ημερομηνίες παραλαβής των ΑΠΔ για το 2009 λαμβάνοντας υπόψη τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.

 

Καταληκτικές Ημ/νίες Μηνιαίας Υποβολής Α.Π.Δ. Μισθολογικής Περιόδου:

01/2009 - 01/2009
02/2009 - 02/2009
03/2009 - 03/2009
04/2009 - 04/2009
05/2009 - 05/2009
06/2009 - 06/2009
07/2009 - 07/2009
08/2009 - 08/2009
09/2009 - 09/2009
10/2009 - 10/2009
11/2009 - 11/2009
12/2009 - 12/2009


Καταληκτικές Ημ/νίες Τριμηνιαίας Υποβολής Α.Π.Δ. Μισθολογικής Περιόδου:

01/2009 - 03/2009
04/2009 - 06/2009

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16