Open menu
14 | 07 | 2020

Αθήνα 28/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1105670

ΠΟΛ. 1157
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας – Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18-8-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1191/Β΄/26-8-2005 καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δηλαδή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής (υποβολή από 30/9/2006 και εφεξής) αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρασχέθηκε η δυνατότητα οι καταστάσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου αποκλειστικά και μόνο δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (και όχι μέσω των Δ.Ο.Υ.) στα οποία μπορεί να προσκομίζονται σε χειρόγραφη έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτες). Εφόσον προσκομίζονται για υποβολή σε χειρόγραφη – έντυπη μορφή, ο συνολικός αριθμός των εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις των Πιστωτικών Υπολοίπων. Στις προσκομιζόμενες καταστάσεις σε ηλεκτρομαγνητική μορφή δεν υφίσταται περιορισμός εγγραφών. Οι διαδικασίες και λεπτομέρειες υποβολής μέσω των ΚΕΠ καθορίσθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23-3-2005 (ΦΕΚ 692/Β΄).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για να πραγματοποιηθεί η υποβολή μέσω Διαδικτύου (πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr) θα πρέπει ο υπόχρεος να έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί στο TAXISnet και να διαθέτει όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης – εγγραφής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η σχετική διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί επίσης να γίνει και μέσω των ΚΕΠ για υπόχρεους που δεν διαθέτουν Η/Υ ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, με τη διαδικασία που επίσης ορίζεται με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23-3-2005 (ΦΕΚ 692/Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Συναλλαγές που υποβάλλονται για διασταύρωση από 1.1.2005 και εφεξής.

α) Με την ως άνω Απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά επίσης για τις συναλλαγές από 1-1-2005 και εφεξής η υποχρέωση υποβολής πληροφοριακών στοιχείων για διασταύρωση (πέραν των συναλλαγών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.) και για τη συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Ακόμη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1-1-2005 και εφεξής, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών καθώς και πιστωτικών υπολοίπων αναλυτικά, όπως και όλες οι άλλες συναλλαγές με επιτηδευματίες, δηλαδή κατά αλφαβητική σειρά (όχι απόλυτη) του τίτλου της Υπηρεσίας ή επωνυμίας του νομικού προσώπου και δεν θα καταχωρούνται πλέον συγκεντρωτικά με μία εγγραφή στο τέλος των καταστάσεων, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά Α.Φ.Μ., που είναι στοιχείο απαραίτητο και μοναδικό για την ασφαλή διασταύρωση των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλαγέντων με τον υποβάλλοντα τις καταστάσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η εμφάνιση των συναλλαγών αυτών.

Επομένως η παλαιότερη διαφορετική αντιμετώπιση των ως άνω συναλλαγών (α, β) όπως ίσχυε και με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/1994, παύει να ισχύει.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις που καθιερώνονται για τις συναλλαγές από 1-1-2005 και εφεξής (υποβολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφεξής) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

α) Καταχωρούνται αναλυτικά Η αξία του εσόδου από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.) καθώς και η είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και λοιπών δικαιωμάτων.

β) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή - Η συνολική αξία των εσόδων από λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν ανεξαρτήτως του στοιχείου που εκδόθηκε γι΄ αυτές (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο πώλησης σε ιδιώτη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη ή άλλα έγγραφα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.4 του Κ.Β.Σ.).

γ) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή - Η συνολική αξία των συναλλαγών από χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

α) Καταχωρούνται αναλυτικά - Η αξία της δαπάνης για χονδρικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.) καθώς επίσης και οι καταβολές αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

β) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή - Η συνολική αξία των δαπανών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συνολική αξία των αγορών από ιδιώτες (τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες) καθώς επίσης και η συνολική αξία των δαπανών για αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών από επιτηδευματίες για τα οποία εκδόθηκε απόδειξη λιανικής πώλησης μέχρι πενήντα (50) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

Για τη διευκόλυνση των υποχρέων παρατίθεται πίνακας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων (αναλυτικά) για διασταύρωση, με την κατάσταση πελατών, προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/1994.

Οι εν λόγω συναλλαγές καταχωρούνται πλέον με τις νέες διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/18-8-2005 με μία (1) εγγραφή στα αντίστοιχα πεδία των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων κατά περίπτωση.

 • Η συνολική αξία των συναλλαγών που αναφέρονται στην παρ.17 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/30-1-1994 δηλαδή:

 • Ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.).

 • Νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημόσιου χαρακτήρα φορείς).

 • Τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ).

 • Ταχυδρομικά τέλη – περιλαμβάνονται και οι Ταχ. Θυρίδες (μόνο ΕΛΤΑ).

 • Φορτωτικές ΟΣΕ.

 • Αποδείξεις ΚΤΕΛ.

 • Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικές οργανώσεις.

 • Κοινόχρηστες δαπάνες.

 • Ενοίκια ακινήτων.

 • Πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων.

 • Διόδια.

 • Έξοδα κίνησης προσωπικού, για τα οποία έχουν ληφθεί στοιχεία στο όνομα των μισθωτών κ.λ.π.

 • Εισιτήρια μεταφορικών μέσων.

 • Η συνολική αξία των χονδρικών πωλήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών προς και από την αλλοδαπή.

 • H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες.

 • Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

 • Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία).

 • Η συνολική αξία των τιμολογίων που εκδίδει ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1033884/402πε/0015/ΠΟΛ.1058/25-6-2004 (ΦΕΚ1057/Β΄), αξίας ενός εκάστου μέχρι πενήντα πέντε (55) ευρώ.

 • Η συνολική αξία των χονδρικών συναλλαγών μέχρι 300 ευρώ ανά στοιχείο που δεν υποβάλλονται, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1019513/125/0015/ΠΟΛ.1030/29-2-2005 (ΦΕΚ 289/Β΄/7-3-2005).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η τελευταία περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., για τις συναλλαγές από 1/1-31/12/2005.

 

ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, τα στοιχεία των συναλλαγών που υποβάλλονται για διασταύρωση καταχωρούνται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα ως άνω πεδία των συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανά κατηγορία συναλλαγών, καταχωρούνται δηλαδή αναλυτικά όπου ορίζεται αναλυτική καταχώρηση και συγκεντρωτικά (με μια εγγραφή) όπου ορίζεται συγκεντρωτική καταχώρηση, μη παρεχομένης της δυνατότητας προαιρετικής καταχώρησης των στοιχείων που καταχωρούνται συγκεντρωτικά στα αναλυτικά πεδία ή και αντίστροφα.

 

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που από το νόμο δεν διαχωρίζεται η αξία από το ΦΠΑ ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής του και εφόσον πρόκειται για λιανικές πωλήσεις ή αγορές η αξία αναγράφεται αποφορολογημένη με τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση εφαρμογής των παραπάνω από τους υπόχρεους, στην περίπτωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών, είναι δυνατή η χρήση ιδιαίτερου αθροιστή πωλήσεων ανά κατηγορία συντελεστή ΦΠΑ. Στον αθροιστή αυτό αθροίζονται και εμφανίζονται διακριτά, τόσο σε κάθε ημερήσιο δελτίο «Ζ», όσο και στα περιοδικά δελτία ανάγνωσης περιεχομένου φορολογικής μνήμης, οι συνολικές ημερήσιες ή περιοδικές πωλήσεις και το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία συντελεστή. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτουν άμεσα τα ποσά που υποχρεωτικά πλέον καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14-11-1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/18-8-2005, υποβάλλονται πλέον για τις συναλλαγές από 1/1/2005 (υποβολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφεξής) πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και για τις λιανικές πωλήσεις, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων (υποβάλλονται με μία καταχώρηση) τονίζεται ιδιαίτερα ότι, μηδενικές καταστάσεις που δεν υποβάλλονται πλέον νοούνται εκείνες που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν μόνο στην περίπτωση της πλήρους ανυπαρξίας πραγματοποίησης οποιασδήποτε συναλλαγής (μη έκδοση ή μη λήψη στοιχείων).

Δεν υποβάλλονται δηλαδή μηδενικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων μόνο στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή από αυτές που καταχωρούνται αναλυτικά καθώς επίσης και καμία συναλλαγή από αυτές που καταχωρούνται με μία εγγραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω (λιανικές ή χοντρικές συναλλαγές) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/2005.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ορίστηκε παγίως με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ ΠΟΛ.1081/28.4.2004 (ΦΕΚ 1196/Β΄), ως εξής:

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3
Μέχρι 7 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6
Μέχρι 14 ΟκτωβρίουΓια τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9
Μέχρι 21 ΟκτωβρίουΓια τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

    

 

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ’ όλους τους τόνους, ότι η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις η δε ακρίβεια αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού.

Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΒΑΣ. ΥΠΣ.ΒΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ
Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 € μετά το τέλος του έτους.13Α΄: 293€x3=897€

Β΄: 586x3=1758€

Γ΄: 880x3=2640

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673 €, μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673 €.11Α΄: 293€

Β΄: 586€

 Γ΄: 880€

 . .          

 

Τέλος, ακολουθεί συνημμένο παράρτημα σχετικό με τις τεχνικές προδιαγραφές των καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

 

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το αρχείο IL01 (που περιέχει τους πελάτες και τους προμηθευτές με χρεωστικό (θετικό) υπόλοιπο) πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και πελάτες και προμηθευτές μαζί (όταν αυτοί υπάρχουν). Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε διακριτά αρχεία, ξεχωριστά οι πελάτες και ξεχωριστά οι προμηθευτές.

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Για τους πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται καταστάσεις σε ξεχωριστό αρχείο με όνομα αρχείου IL01.PIS της ίδιας ακριβώς γραμμογράφησης με το αρχείο IL01. Σε κανένα από τα δύο αρχεία (IL01 και IL01.PIS) δεν πρέπει να υπάρχει πρόσημο.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τα αρχεία μπορεί να είναι Sequential ή Line Sequential. Για τα Line Sequential:

 • Στο τέλος κάθε εγγραφής θα υπάρχει LF (Hex 0D), CR (Hex 0A)

 • Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A) Για τα Sequential:

 • Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα αρχεία ΚΕΝΑ RECORDS στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος του αρχείου.

4. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην περίπτωση των εκπρόθεσμων δηλώσεων, θα πρέπει να υπάρχουν στην δισκέτα τα αρχεία:

 • IL01 εάν υπάρχουν μόνο πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό υπόλοιπο ή

 • IL01 και IL01.PIS εάν υπάρχουν πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό (IL01) και πιστωτικό (IL01.PIS) υπόλοιπο.

Το κάθε αρχείο θα περιέχει μαζί τους αντίστοιχους πελάτες και προμηθευτές.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται για το σύνολο της επιχείρησης δηλαδή αφορά συνολικά τις συναλλαγές όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, έδρας και υποκαταστημάτων αν αυτά υπάρχουν, τότε στο πεδίο 15 του Record τύπου 1 (Πίνακας 2 - Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας Ε ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20). Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται μόνο για την έδρα της επιχείρησης, τότε στο πεδίο 15 του Record τύπου 1 (Πίνακας 2 - Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας 0 (μηδέν) ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20). Για την συγκεντρωτική κατάσταση του κάθε υποκαταστήματος της επιχείρησης, θα τίθεται στο πεδίο αυτό ο κωδικός του υποκαταστήματος που έχει δοθεί από το σύστημα TAXIS.

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι συναλλαγές με το δημόσιο θα αναγράφονται αναλυτικά όπως ισχύει και για τις συναλλαγές με τους λοιπούς φορολογούμενους. Δηλαδή, θα συμπεριλαμβάνονται στις αναλυτικές εγγραφές των Πινάκων 3 και 5 (Records τύπου 2 και 4 αντίστοιχα) χρησιμοποιώντας το Α.Φ.Μ. και τα λοιπά στοιχεία του δημόσιου φορέα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 20 Κ.Β.Σ.  ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΟ ΗΜΕΡ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2005)

Υποβολή μέσω internet Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά)
Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέτες) - Floppy disks (Εκπρόθεσμες δηλώσεις)

1. Μέγεθος 3,5". Διπλής όψης, διπλής ή υψηλής πυκνότητας

2. Κώδικας εγγραφής ASCII Character set 437 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα MS-DOS

3. Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα UNIX

4. Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα υποβάλλεται μέσω Internet.

 

 

 

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORDS

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD τύπου 0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥΘΕΣΕΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ.Σημειωσ  ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣΤΥΠΟΣ  
1Τύπος Record (κωδικός) 111Numeric   0(μηδέν)
2Όνομα αρχείου298Character IL01 για το αρχείο με τα χρεωστικά υπόλοιπα ή IL01.PIS για το αρχείο με τα πιστωτικά υπόλοιπα
3 Ημερομηνία δημιουργίας10178CharacterYYYYMMDD  
4FILLER 18150133 Character Spaces

                        

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Γραμμή επικεφαλίδας συγκεντρωτικής κατάστασης (Στοιχεία δηλούντος) (RECORD τύπου 1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥΘΕΣΕΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥΣημειωσ.ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟ ΕΩΣΜΗΚΟΣΤΥΠΟΣ
1Τύπος Record (κωδικός)111Numeric 1
2Έτος που αφορούν τα στοιχεία254NumericYYYY 2005
3Κωδικός ΔΟΥ694Numeric  
4Αρ. φακέλου (για τις Α.Ε.)10156Numeric  
5Επωνυμία επιχείρησης (δηλούντος)163318Character  
6ΑΦΜ δηλούντος34429Character  
7Αντικείμενο εργασιών435816Character  
8Δ/νση / Πόλη596810Character  
9 Δ/νση / Οδός698416Character  
10Δ/νση / Αριθμός 85873Character  
11Ταχ. Κώδικας88925 Numeric  
12Τηλέφωνο δηλούντος9310210Character  
13FAX δηλούντος10311210Character  
14 E-mail δηλούντος11314634Character  
15 Είδος εγκατάστασης (προέλευση αρχείου)1471504Character 

Ε συνολικά για την έδρα και τα υποκαταστήματα

0 (μηδέν)-μόνο της έδρας Αριθμός εγκατάστασης μητρώου

TAXIS για υποκατάστημα

                                                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών) (RECORD τύπου 2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥΣημειωσ.ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟΕΩΣΜΗΚΟΣΤΥΠΟΣ
1Τύπος Record (κωδικός)111Numeric 2
2Α/Α2 65Numeric  
3ΑΦΜ πελάτη7159Character  
4Επωνυμία πελάτη164227Character  
5Επάγγελμα πελάτη435715Character  
6Μη υπόχρεοι υποβολής (αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)58581Character 

0 (μηδέν) υπόχρεος

1 μη υπόχρεος

7Δ/νση / Πόλη πελάτη596810Character  
8Δ/νση / Οδός πελάτη698416Character  
9Δ/νση / Αριθμός πελάτη85873Character  
10Ταχ. Κώδικας πελάτη88925Numeric  
11Αριθμός φορολογικών στοιχείων (πλήθος)93997Numeric  
12 Καθαρή αξία συναλλαγών10011516Numeric14(9)V99  
13FILLER11615035Character  Spaces

                                                                                

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

Σύνολα πωλήσεων (RECORD τύπου 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥΣημειωσ.ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟΕΩΣΜΗΚΟΣΤΥΠΟΣ
1Τύπος Record (κωδικός)111Numeric 3
2 FILLER221Character Space
3Σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων31816Numeric14(9)V99 
4FILLER19191Character Space
5Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές203516 Numeric14(9)V99 
6Σύνολο πλήθους φορολογικών στοιχείων πελατών365116Numeric  
7Γενικό σύνολο αξίας πωλήσεων (σύνολο αξίας αναλυτικών γραμμών + σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων (Πεδίο με Α.Α. 3) + σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές (Πεδίο με Α.Α. 5))52 6716 Numeric14(9)V99 
8FILLER6815083Character Spaces

                                    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

Αναλυτική γραμμή αγορών/δαπανών (στοιχεία προμηθευτών) (RECORD τύπου 4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥΣημειωσ.ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟΕΩΣΜΗΚΟΣΤΥΠΟΣ
1Τύπος Record (κωδικός)111Numeric 4
2Α/Α2 65Numeric  
3ΑΦΜ προμηθευτή7159Character  
4Επωνυμία προμηθευτή164227Character  
5Επάγγελμα προμηθευτή435715Character  
6Μη υπόχρεοι υποβολής (αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)58581Character 

0 (μηδέν) υπόχρεος

1 μη υπόχρεος

7Δ/νση / Πόλη προμηθευτή596810Character  
8Δ/νση / Οδός προμηθευτή698416Character  
9Δ/νση / Αριθμός προμηθευτή85873Character  
10Ταχ. Κώδικας προμηθευτή88925Numeric  
11Αριθμός φορολογικών στοιχείων (πλήθος)93997Numeric  
12 Καθαρή αξία συναλλαγών10011516Numeric14(9)V99  
13FILLER11615035Character  Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.

Σύνολα αγορών (RECORD τύπου 5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥΣημειωσ.ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟΕΩΣΜΗΚΟΣΤΥΠΟΣ
1Τύπος Record (κωδικός)111Numeric 5
2 FILLER21918Character Space
3Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές203516 Numeric14(9)V99 
4Σύνολο πλήθους φορολογικών στοιχείων προμηθευτών365116Numeric  
5Γενικό σύνολο αξίας πωλήσεων (σύνολο αξίας αναλυτικών γραμμών + σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων (Πεδίο με Α.Α. 3) + σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές (Πεδίο με Α.Α. 5))52 6716 Numeric14(9)V99 
6FILLER6815083Character Spaces

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm