Open menu
30 | 05 | 2024

Αθήνα 26/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1007601/37/0015

ΠΟΛ. 1
010

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν.3296/04 (ΦΕΚ 253Α΄-14/12/2004) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).
 

ΓΕΝΙΚΑ
Όπως είναι γνωστό στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως 253 (τεύχος Α΄) με ημερομηνία 14/12/2004 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 (Κεφάλαιο Γ΄) του νόμου αυτού αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α΄).
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του
άρθρου 20 και παρέχουμε οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 20
«Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων»

 

Παράγραφος 1. Συγκεντρωτική καταχώριση εσόδων στα βιβλία Β΄ κατηγορίας (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επέρχονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις στην παράγραφο 3 του
άρθρου 6 του Κ.Β.Σ.

1.1. Για νομοτεχνικούς λόγους αντικαθίσταται στο δεύτερο εδάφιο η φράση «την απόφαση Σ1659/104/20.6.88 (ΦΕΚ Β΄ 497)» σε «τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ.» για το λόγο ότι η απόφαση αυτή έχει αντικατασταθεί με άλλες αποφάσεις ομοίου περιεχομένου.

1.2. Ενημέρωση βιβλίου Εσόδων – Εξόδων με μία μηνιαία εγγραφή των ημερήσιων δελτίων «Ζ»
1.2.1
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου προστίθενται τρία νέα εδάφια και παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων, με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς που εκτυπώνεται από τη φ.τ.μ., με μία συγκεντρωτική μηνιαία εγγραφή των ημερήσιων δελτίων «Ζ» του κάθε μήνα, αντί της αναλυτικής καταχώρησης κάθε ημερήσιου δελτίου «Ζ» χωριστά.

1.2.2 Έκταση εφαρμογής
Η ανωτέρω δυνατότητα είναι προαιρετική και παρέχεται με την προϋπόθεση ότι στο δελτίο μηνιαίας αναφοράς που εκτυπώνεται από την φ.τ.μ., εμφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα των επιμέρους ημερήσιων δελτίων «Ζ» του μήνα, απεικονίζεται δηλαδή στο δελτίο μηνιαίας αναφοράς κάθε ημερήσιο δελτίο «Ζ» χωριστά καθώς και το άθροισμα αυτών.

Επισήμανση
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ταμειακές μηχανές οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης δελτίου μηνιαίας αναφοράς σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της μηνιαίας καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων κάθε ημερήσιο δελτίο «Ζ» χωριστά.

1.2.3 Τρόπος ενημέρωσης του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων
Στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων καταχωρούνται με βάση το δελτίο μηνιαίας αναφοράς, πέραν από τα λοιπά δεδομένα που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., η περίοδος που αφορά (π.χ.1/3/-31/3/2005) καθώς και ο πρώτος και τελευταίος αριθμός των ημερήσιων δελτίων «Ζ» του αντίστοιχου μήνα (π.χ. 50-75).

1.2.4 Διαφύλαξη του Μηνιαίου Δελτίου Αναφοράς και των ημερήσιων δελτίων «Ζ».
Το μηνιαίο δελτίο αναφοράς διαφυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ.
Από την δυνατότητα ενημέρωσης του βιβλίου με μία μηνιαία εγγραφή με βάση το δελτίο αναφοράς δεν θίγεται η υποχρέωση έκδοσης και διαφύλαξης των ημερήσιων δελτίων «Ζ», τα οποία θα συνεχίσουν να εκδίδονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ. και θα διαφυλάσσονται στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.Παράγραφος 2. Δυνατότητα ή μη συγκεντρωτικής (μηνιαίας) καταχώρισης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. και προσαρμόζεται νομοτεχνικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου.
Έτσι, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας δεν παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής (μηνιαίας) καταχώρισης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς. Οι επιτηδευματίες αυτοί θα εξακολουθήσουν να καταχωρούν κάθε ημερήσιο δελτίο «Ζ» χωριστά.

Παράγραφος 3. Απαλλαγή τήρησης βιβλίου αποθήκης των κατασκευαστών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ισχύς για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2005 και μετά).
3.1 Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέα υποπερίπτωση ιδ΄ στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ και για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2005 και μετά, ο κατασκευαστής Δημοσίων ή Ιδιωτικών Τεχνικών έργων απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Τεχνικά έργα, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοούνται έργα ιδίως οικοδομικά, λιμενικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας κ.λ.π., όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
Λόγω της ιδιομορφίας του αντικειμένου εργασιών των τεχνικών επιχειρήσεων με την
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1089/2003 ρυθμίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης, για τις από 1/1/2004 και στο εξής διαχειριστικές περιόδους. Ειδικά, για την χρήση 2004 με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1060/2004, δόθηκε η δυνατότητα στις τεχνικές επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν την ανωτέρω απόφαση, με την υποχρέωση όμως να παρακολουθούν στα βιβλία τους τα έσοδα κατ΄ έργο. Έτσι, λόγω του χρόνου έναρξης ισχύος της νέας διάταξης οι τεχνικές επιχειρήσεις που η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μετά την 1/1/2005 εξακολουθούν να εφαρμόζουν την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1060/2004 (παρακολούθηση εσόδων κατ΄ έργο) μέχρι του χρόνου λήξης της περιόδου αυτής.

3.2 Αυτοτελής κρίση άλλου κλάδου
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, της περίπτωσης Α΄, της παραγράφου 10, του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., όταν ο κατασκευαστής Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων έχει και άλλο κλάδο, πέρα από την κατασκευή ιδιωτικών και τεχνικών έργων, ο δεύτερος αυτός κλάδος κρίνεται αυτοτελώς. Για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τον δεύτερο κλάδο λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ακαθάριστα έσοδα του δεύτερου κλάδου κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους. Έτσι επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης, για τον κλάδο κατασκευής τεχνικών έργων, την 1/1/2005 θα υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον δεύτερο κλάδο εάν τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους (2003 και 2004) τα έσοδα του δεύτερου κλάδου υπερβούν το ισχύον όριο τήρησης του βιβλίου αποθήκης. Εάν όμως η επιχείρηση τηρεί ήδη βιβλίο αποθήκης (χρήση 2004), την 1/1/2005 θα σταματήσει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης για τον δεύτερο κλάδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. εφόσον, τα έσοδα του δεύτερου κλάδου τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχουν υπερβεί το ισχύον όριο τήρησης του βιβλίου αυτού.

Παράγραφος 4. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή των εκμεταλλευτών καταστημάτων Σούπερ – Μάρκετ (ισχύς για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2005 και μετά).
4.1 Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέα περίπτωση Γ΄ στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.
Έτσι με την νέα περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2005 και μετά ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ – Μάρκετ απαλλάσσεται πλέον με διάταξη νόμου από την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή (χονδρικές – λιανικές πωλήσεις και λοιπές πράξεις) και τηρεί το βιβλίο αποθήκης μόνο κατά την εισαγωγή. Η απαλλαγή αυτή ως γνωστό ίσχυε για τον επιτηδευματία αυτόν επί σειρά ετών, με Υπουργικές Αποφάσεις [Α.Υ.Ο. 1311/2000 (χρήση 2001), Α.Υ.Ο. 1219/2001 (χρήση 2002), Α.Υ.Ο. 1049/2003 (χρήση 2003), Α.Υ.Ο. 1139/2003 (χρήση 2004)].

4.2 Έννοια Σούπερ - Μάρκετ
Επιχείρηση Σούπερ – Μάρκετ για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει κατά κύριο λόγο λιανικά, με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, κυρίως τρόφιμα, απορρυπαντικά, ποτά, είδη ατομικής υγιεινής και σε μικρότερη κλίμακα λοιπά είδη, επιχείρηση δηλαδή πώλησης κυρίως ειδών παντοπωλείου.
Έτσι, δεν θεωρείται Σούπερ – Μάρκετ το πολυκατάστημα που πωλεί, κυρίως είδη ένδυσης, παιχνίδια, καλλυντικά, ηλεκτρονικά, βρεφικά είδη, ο επιτηδευματίας που πωλεί κυρίως κρέατα κ.λ.π. Οι επιχειρήσεις αυτές που διαθέτουν τα είδη τους κατά κύριο λόγο λιανικά και δεν θεωρούνται Σούπερ – Μάρκετ τηρούν το βιβλίο αποθήκης με τον τρόπο που ορίζεται από την Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1062/2004 «Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών».

4.3 Κρίση άλλου κλάδου εμπορίας
Επισημαίνεται ότι, όταν ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ – Μάρκετ διατηρεί και άλλο εμπορικό κλάδο, ο άλλος κλάδος για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης κρίνεται συνολικά μαζί με τον κλάδο του Σούπερ – Μάρκετ.

Παράγραφος 5. Απαλλαγή ορισμένων υποκαταστημάτων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. και προστίθεται στην ίδια παράγραφο νέα περίπτωση γ΄. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές:

5.1. Υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα
Η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων του υποκαταστήματος που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα που οριζόταν με την προϊσχύουσα περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. καλύπτεται πλέον με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης γ΄ της ιδίας παραγράφου.

5.2. Υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή
Σύμφωνα με τη νέα περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 9  του Κ.Β.Σ. το υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή από 1/1/2005 απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος (βιβλίο αγορών, εσόδων - εξόδων, ημερολόγιο ταμειακών ή συμψηφιστικών πράξεων ή ημερήσιο φύλλο συναλλαγών). Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τα πρόσθετα βιβλία τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. εξακολουθούν να τηρούνται στην εγκατάσταση που αφορούν και για την μη τήρηση αυτών στο υποκατάστημα απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.

5.2.1 Προϋποθέσεις απαλλαγής

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα των συναλλαγών του υποκαταστήματος καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας με τον πιο κάτω τρόπο.

α) Όταν τηρούνται βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας οι αγορές και οι πωλήσεις (όταν τηρούνται Β΄ κατηγορίας) των εμπορευσίμων αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών του εν λόγω υποκαταστήματος παρακολουθούνται σε χωριστές στήλες στα βιβλία της έδρας. Οι λοιπές πράξεις του υποκαταστήματος (πάγια, έξοδα κ.λπ.) καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας χωρίς όμως υποχρέωση διακεκριμένης παρακολούθησής τους από τις αντίστοιχες πράξεις της έδρας.
β) Όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας οι αγορές και οι πωλήσεις των εμπορευσίμων αγαθών, η παροχή υπηρεσιών καθώς και το ταμείο του απαλλασσόμενου από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος, παρακολουθούνται στα βιβλία της έδρας σε διακεκριμένους υπολογαριασμούς. Οι λοιπές πράξεις του υποκαταστήματος αυτού παρακολουθούνται στους ίδιους λογαριασμούς με τις αντίστοιχες πράξεις της έδρας.
γ) Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας χωρίς υποχρέωση διακεκριμένης παρακολούθησης στα βιβλία αυτής των αγορών, των πωλήσεων και του ταμείου (όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας) του υποκαταστήματος αυτού.

5.2.2 Επισημάνσεις

α) Για τον τόπο τήρησης των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών των εγγραφών του υποκαταστήματος αυτού συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. περί απαλλαγής υποκαταστήματος από την τήρηση βιβλίων μετά από την έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ισχύουν και για το υποκατάστημα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. σε ότι αφορά την μη διακεκριμένη παρακολούθηση στα βιβλία της έδρας των αγορών, των πωλήσεων και του ταμείου (όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας) του υποκαταστήματος αυτού.

5.2.3 Έκταση εφαρμογής
Η εφαρμογή της διάταξης αυτής για την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων είναι προαιρετική για μερικά ή για όλα τα υποκαταστήματα που βρίσκονται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή. Επίσης μπορεί να έχει εφαρμογή από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ή και μεταγενέστερα δηλαδή, από την αρχή οποιουδήποτε μήνα κατά την διάρκεια της χρήσης.

5.2.4 Υποβολή γνωστοποίησης
Για την μη τήρηση βιβλίων στο υποκατάστημα κατά τα προαναφερόμενα καθώς και για την εκ νέου τήρηση βιβλίων μελλοντικά σ’ αυτό, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης στο Τμήμα Κ.Β.Σ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την μεταβολή αυτή. Υπάρχει όμως υποχρέωση υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στις οριζόμενες προθεσμίες, δηλαδή εντός μηνός από την ημερομηνία της μεταβολής. Ειδικά στους επιτηδευματίες που δεν θα τηρήσουν βιβλία υποκαταστήματος σύμφωνα με τη διάταξη αυτή από την 1/1/2005 ή από 1/2/2005, παρέχεται η δυνατότητα λόγω πρώτης εφαρμογής, να υποβάλλουν την δήλωση μεταβολής μέχρι την 31/3/2005.

Παράγραφος 6. Επέκταση του χρόνου έκδοσης των στοιχείων αξίας του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και σημαίνονται με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) (ισχύς από 14/12/2004).


6.1 Γενικά
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίσταται η παράγραφος 17 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και για τα στοιχεία αξίας του άρθρου αυτού, τα οποία εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. κάθε μήνα, επεκτείνονται οι προθεσμίες έκδοσης μέχρι την 15η ημέρα του επομένου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την αποφυγή καταλογισμού τυπικών παραβάσεων.
Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω, ισχύουν αναλογικά τα όσα διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1004/2004 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3193/2003 αναφορικά με την επέκταση του χρόνου έκδοσης των στοιχείων του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται κάθε μήνα, με μηχανογραφικό τρόπο με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Επισημαίνεται ότι, από τη διάταξη αυτή, προκύπτει επίσης ότι, τα φορολογικά στοιχεία αξίας του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., που πρέπει να εκδοθούν κατά την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου από τη λήξη της χρήσης μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της οικείας χρήσης (31/12 ή 30/6) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

6.2 Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών – Πιστωτικό Τιμολόγιο επί επιστροφής αγαθών
Με τις διατάξεις επίσης της παραγράφου αυτής, αποσαφηνίζεται ο χρόνος έκδοσης του μηχανογραφικού τιμολογίου πώλησης αγαθών που σημαίνεται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., στις περιπτώσεις που εκδίδεται μεταγενέστερα από την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών, όταν δηλαδή προηγείται η έκδοση Δελτίου Αποστολής. Έτσι το σχετικό τιμολόγιο της ως άνω περίπτωσης, μπορεί να εκδίδεται μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, από τη λήξη του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. χρόνου έκδοσής του (ένας (1) μήνας από την έκδοση του δελτίου αποστολής), με ημερομηνία έκδοσης εκείνη της συμπλήρωσης του ενός (1) μηνός από την παράδοση ή την έναρξη αποστολής των αγαθών στον αγοραστή.
Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός από την έκδοση του δελτίου αποστολής, τότε εκδίδεται με την τρέχουσα ημερομηνία.
Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και στη περίπτωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου που αφορά επιστροφή αγαθών.
Για την πληρέστερη κατανόηση των αναφερομένων ανωτέρω, παραθέτουμε ενδεικτικό παράδειγμα:

Επιτηδευματίας εκδίδει στις 7/2/2005 δελτίο αποστολής για την αποστολή των αγαθών σε πελάτη – επιτηδευματία.
Το τιμολόγιο πώλησης μπορεί να εκδοθεί:

- άμεσα την 7/2/2005 (ημερομηνία έκδοσης – σήμανσης) ή
- οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός από την έκδοση του δελτίου αποστολής. Π.χ

  • την 15/2/2005 (ημερομηνία έκδοσης – σήμανσης),

  • την 3/3/2005 (ημερομηνία έκδοσης – σήμανσης), ή

  • την7/3/2005 (ημερομηνία έκδοσης - σήμανσης) ημερομηνία συμπλήρωσης ενός μήνα από την έκδοση του δελτίου αποστολής ή

- μέχρι την 22/3/2005 (ημερομηνία σήμανσης) με ημερομηνία έκδοσης την 7/3/2005 (τελευταία ημέρα της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την έναρξη αποστολής των αγαθών – ημερομηνία έκδοσης του Δ.Α.).

Λοιπές διευκρινίσεις

α.) Αυτονόητο είναι ότι, σε περίπτωση που οι ως άνω καταληκτικές προθεσμίες έκδοσης των στοιχείων (15η ημέρα του επόμενου μήνα, 20η από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, 15η ημέρα από τη συμπλήρωση μήνα από την παράδοση ή την έναρξη αποστολής των αγαθών) συμπίπτουν με ημέρα γενικής αργίας, μετακυλίονται ανάλογα.
β.) Η ρύθμιση καταλαμβάνει όλα τα φορολογικά στοιχεία του
άρθρου 12 που εκδίδουν μηχανογραφικά οι επιτηδευματίες για χονδρικές συναλλαγές τους και υποχρεωτικά ή προαιρετικά σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, όπως: Τιμολόγια Πώλησης, Τ.Π.Υ., Πιστωτικά Τιμολόγια, Εκκαθαρίσεις, Τιμολόγια Αγοράς, κ.λ.π., Α.Π.Υ. που επέχουν θέση Τιμολογίου (παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.), εκτός των στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. (φορτωτικά έγγραφα) που συνοδεύουν τα αγαθά κατά τη μεταφορά τους και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 6.1 και 6.2 της παρούσας παραγράφου.

Παράγραφος 7. Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης κατ’ αξία (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. και εναρμονίζεται ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης κατ΄ αξία με το χρόνο ενημέρωσης των ημερολογίων. Έτσι από 1/1/2005 η αξία στο βιβλίο αποθήκης συμπληρώνεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αξίας.

Παράγραφος 8. Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου συνδρομητών (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. και ορίζεται από 1/1/2005 νέος χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου συνδρομητών πέντε (5) ημερών από την εγγραφή του συνδρομητή, αντί της άμεσης ενημέρωσής του, όπως ίσχυε, με την εγγραφή του συνδρομητή.
Με την νέα προθεσμία επιλύονται πρακτικά προβλήματα όσον αφορά το χρόνο ενημέρωσης του βιβλίου συνδρομητών, που στο παρελθόν είχαν αντιμετωπιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/2002, όπως περιπτώσεις που η εγγραφή του συνδρομητή γίνεται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Παράγραφος 9: Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση – Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με τις οποίες στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, δεν συμπεριλαμβάνονταν συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που είχε εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερέβαινε τα τριακόσια (300) ευρώ.
Έτσι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων (ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής – χειρόγραφες, δισκέτες, μέσω TAXISNET), θα περιλαμβάνουν στο εξής συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές. Για τις συναλλαγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/1994.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/1997, στις περιπτώσεις που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ή πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές από αυτές που δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (κατά τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/1994), δεν υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις.
Επισήμανση
Επισημαίνεται ότι, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 9 του κοινοποιούμενου
άρθρου 20 του νόμου 3296/2004 ο νέος τρόπος υποβολής των ως άνω καταστάσεων, ισχύει για αυτές που περιλαμβάνουν συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και στο εξής και θα υποβληθούν για πρώτη φορά με τον νέο τρόπο το έτος 2006 (από 30/9 του έτους αυτού και εφεξής).

Παράγραφοι 10 και 19. Χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων (ισχύς από 14/12/2004).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 , αντικαθίσταται μερικώς το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και προσαρμόζεται ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των ηλεκτρομαγνητικών μέσων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία με το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου (Φόρος Εισοδήματος και Φ.Π.Α.) και πλέον πρέπει να διαφυλάσσονται στο μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής που ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Οι νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. δεν αναφέρουν πλέον συγκεκριμένο χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων, των ηλεκτρομαγνητικών μέσων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία, αλλά συνδέουν τον χρόνο διαφύλαξης αυτών με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.
Μεταβατική διάταξη
Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 19 του κοινοποιούμενου άρθρου οι διατάξεις της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται για τις χρήσεις για τις οποίες, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (14/12/2004), δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των ηλεκτρομαγνητικών μέσων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Έτσι, τα βιβλία, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών στα βιβλία π.χ. της χρήσης 1/1/1998 έως 31/12/1998 πρέπει να φυλάσσονται μέχρι το τέλος του 2005, αφού τότε λήγει και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 84 του ν.2238/1994 και με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3296/2004, με τις οποίες παρατάθηκε για ένα έτος ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου που έληγε την 31/12/2004. Εάν όμως για την χρήση αυτή δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αυτά πρέπει να φυλάσσονται έως 31/12/2014 αφού τότε λήγει ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, με τις νέες διατάξεις δεν υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων των χρήσεων που έχουν παραγραφεί, αφού δεν υπάρχει πλέον διαφορά στα έτη διαφύλαξης και παραγραφής. Έτσι, είναι δυνατόν να μη διαφυλάσσονται πλέον τα βιβλία των χρήσεων 1989 έως και 1994 για τις οποίες έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις υπήρχε υποχρέωση διαφύλαξής τους ως ακολούθως:

 

 

ΧΡΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

(προϊσχύουσες διατάξεις)

1/1-31/12/

198920002004

»

199020022006

»

199120022006
»199220032007
»199320032007
»199420032007
»199520032003
»199620032003
»199720032003


Επισήμανση
Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για τις ανωτέρω χρήσεις που υπάρχουν πλαστά, εικονικά, νοθευμένα στοιχεία ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθότι για τις περιπτώσεις αυτές, ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των
άρθρων 19 παράγραφος 18 του ν.3091/2002 και 22 παράγραφος 3 του ν.3212/2003. Έτσι π.χ. εάν υπάρχουν εικονικά στοιχεία στην χρήση 1994 τότε ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. λήγει την 31/12/2005 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του ν.3091/2002 αντί την 31/12/2003, οπότε αναλόγως τα βιβλία και τα στοιχεία της χρήσης αυτής (1994) θα πρέπει να διαφυλαχθούν μέχρι την 31/12/2005 σύμφωνα με την νέα διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Παράγραφοι 11 και 20. Διαφύλαξη των στοιχείων των χρήσεων που έχουν περαιωθεί (ισχύς από 14/12/2004).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. που αφορούσε την καταστροφή των στοιχείων των χρήσεων που είχαν περαιωθεί οριστικά. Μετά την κατάργηση του εδαφίου αυτού τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών πρέπει να διαφυλάσσονται και μετά τον έλεγχο και μέχρι τον εκάστοτε οριζόμενο από τις διατάξεις χρόνο για τη διαφύλαξή τους. Δεν παρέχεται δηλαδή πλέον δυνατότητα μη διαφύλαξης των στοιχείων, για τις χρήσεις των οποίων οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες.
Μεταβατική διάταξη
Εξαιρούνται σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παραγράφου 20 του κοινοποιούμενου άρθρου τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14/12/2004), τα οποία μπορεί να καταστραφούν ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Παράγραφος 12. Εκτύπωση – Εγγραφή σε οπτικό δίσκο του βιβλίου συνδρομητών (ισχύς από 1/1/2005).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. και από 1/1/2005 παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του βιβλίου συνδρομητών, όταν αυτό τηρείται μηχανογραφικά, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, με την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον έλεγχο είναι δυνατή άμεσα η εκτύπωση σε αθεώρητο μηχανογραφικό χαρτί των δεδομένων του βιβλίου μέχρι και την τελευταία ημέρα ενημέρωσης.
Επίσης με την ίδια παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής των δεδομένων του βιβλίου αυτού σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD – ROM τεχνολογίας WORM) (Κωδ. ΤAXIS 296) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορά, αντί της εκτύπωσης αυτού σε θεωρημένα έντυπα. Για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της εγγραφής αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η Α.Υ.Ο.Ο.1016567/190/ΠΟΛ.1027/20-2-2003, «Εγγραφή των δεδομένων των πρόσθετων βιβλίων «Κίνησης Οχημάτων», «Αποθήκευσης» και «Προσωρινής Εναπόθεσης» σε θεωρημένο οπτικό δίσκο». Έτσι σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερου βιβλίου συνδρομητών τα υποκαταστήματα που συνδέονται ON LINE με την έδρα και η δυνατότητα εγγραφής σε οπτικό δίσκο των δεδομένων του βιβλίου συνδρομητών μπορεί να εφαρμοστεί για όλες ή για μερικές εγκαταστάσεις του υπόχρεου επιτηδευματία.

Παράγραφος 13. Απώλεια βιβλίων λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή θεομηνίας (ισχύς από 14/12/2004)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, προστίθεται νέο εδάφιο μετά από την περίπτωση δ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. και από τη δημοσίευση του νόμου (14.12.2004) δεν κρίνονται ανεπαρκή τα βιβλία επιτηδευματία, όταν καταστραφούν ή απωλεσθούν για λόγους ανωτέρας βίας οφειλόμενη περιοριστικά και μόνο σε σεισμό, πυρκαγιά ή θεομηνία, με τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά όπως:

α) αυτά μπορούν να επαναδημιουργηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και σε χρόνο που θα καθορίσει ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και

β) έχει υποβληθεί γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. για την απώλειά τους μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός της απώλειας, η οποία θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο όπως βεβαίωση πυροσβεστικής, αρμόδιων υπηρεσιών νομαρχίας κ.λ.π.

Παράγραφος 14. Μη απόρριψη των βιβλίων επί απώλειας του περιεχομένου του CD του βιβλίου αποθήκης (ισχύς από 14/12/2004)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. με τις οποίες ορίζονται οι περιπτώσεις μη απόρριψης των βιβλίων ως ανεπαρκών. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι δεν συνιστά αντικειμενική αδυναμία ελέγχου και η περίπτωση που υπάρχει αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης (αλλοίωση των εγγραφών κ.λπ.) όταν τα δεδομένα του παρέχονται στον έλεγχο από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, σε προθεσμία που θέτει ο έλεγχος, με την προϋπόθεση να προκύπτουν τα δεδομένα του οπτικού δίσκου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί και είναι εφικτές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Η νέα περίπτωση μη απόρριψης των βιβλίων ως ανεπαρκών λόγω αδυναμίας αναπαραγωγής των δεδομένων του οπτικού δίσκου αφορά ιδίως την αδυναμία αναπαραγωγής των δεδομένων του οπτικού δίσκου ενός ή περισσοτέρων μηνών οπότε οι καταχωρήσεις μπορούν να επαληθευτούν (ενδεικτικά) από τα φορολογικά στοιχεία καθώς και από τα υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης των οπτικών δίσκων με τις κινήσεις του προηγούμενου και του επόμενου μήνα.

Παράγραφοι 15 και 17. Απάλειψη της «πρόθεσης του επιτηδευματία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης» από τους λόγους ανακρίβειας των βιβλίων. (ισχύς από 14/12/2004)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών απαλείφεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. και από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου του Κώδικα η φράση «ή να οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη της φορολογητέας ύλης». Έτσι τα βιβλία και τα στοιχεία κρίνονται ανακριβή στις περιπτώσεις που οι διαπιστούμενες αποκρύψεις είναι μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, χωρίς να εξετάζεται αν οφείλεται σε πρόθεση του επιτηδευματία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής, γεγονός το οποίο δεν μπορούσε να αποδειχθεί και αποτελούσε αιτία προστριβών μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων.

Παράγραφος 16. Μετονομασία του ΕΘ.Ε.Κ. σε Δ.Ε.Κ. (ισχύς από 14/12/2004)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, στη παράγραφο 5 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. η φράση «Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο» και «ΕΘ.Ε.Κ.» αντικαθίσταται σε «Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης» λόγω της αλλαγής ονομασίας του «ΕΘ.Ε.Κ.» σε «Δ.Ε.Κ.» και της δημιουργίας χωριστού ελεγκτικού κέντρου στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3259/2004.

Παράγραφος 18: Επέκταση των δικαιωμάτων του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (ισχύς από 14/12/2004)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίστανται οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., και έτσι επεκτείνονται τα δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης απόφασης με την οποία να επιτρέπεται στον επιτηδευματία που χρησιμοποιεί οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθού για οποιοδήποτε σκοπό (πώληση, ενοικίαση κ.λ.π.) σε άγνωστους πελάτες ή σε γνωστούς για άγνωστες ποσότητες, να τηρεί θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά για κάθε όχημα αντί να εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για τις διακινήσεις αυτές.
Με τη ρύθμιση αυτή αίρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν για την έγκριση από τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. τήρησης του βιβλίου κινητής αποθήκης μόνο για τη διακίνηση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών επισκευής κάθε είδους μηχανήματος, που έχει πωληθεί ή εκμισθωθεί σε πελάτες και επεκτείνεται πλέον η δυνατότητα αυτή, για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθού με σκοπό την πώληση, ενοικίαση κ.λ.π. σε άγνωστους πελάτες ή σε γνωστούς πελάτες αλλά για άγνωστες ποσότητες. Το βιβλίο αυτό τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.
Αυτονόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση παράδοσης αγαθών σε πελάτες στην ως άνω περίπτωση, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. σχετικά με τη διακίνηση αγαθών με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την παράγραφο 11.10 της εγκυκλίου 3/1992.

Παράγραφος 21. Μεταβατικές διατάξεις - Ισχύς των επιεικέστερων διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. και για τις παλαιότερες υποθέσεις (ισχύς από 14/12/2004)
21.1. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 21 ορίζεται ότι οι επιεικέστερες διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. όπως πλέον ισχύουν, πληρουμένων βέβαια και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις νέες αυτές διατάξεις και ειδικότερα επί απώλειας των βιβλίων για λόγους ανωτέρας βίας να είχε ήδη υποβληθεί εμπρόθεσμα γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός της απώλειάς τους, η οποία βέβαια θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως βεβαίωση πυροσβεστικής, αρμόδιων υπηρεσιών νομαρχίας κ.λ.π.), καθώς και να μπορούν αυτά να επαναδημιουργηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο τον οποίο θα καθορίσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφαρμόζονται και για παλαιότερες υποθέσεις εφόσον:

α. Δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14/12/2004).
β. Έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14/12/2004).
γ. Εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (πρωτοδικείων – Εφετείων) και του Σ.τ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων – Εφετείων) και του Σ.τ.Ε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την επίλυση της διαφοράς τους, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και 12/02/2005 [και επειδή η τελευταία ημέρα είναι Σάββατο (μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ.) και η επόμενη ημέρα είναι Κυριακή (αργία) η προθεσμία αυτή παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και την 14/02/2005]. Η διοικητική επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 21 του κοινοποιούμενου άρθρου 20, δηλαδή θα γίνει δικαστικός συμβιβασμός με βάση τις διατάξεις του ν.δ.4600/1966 ανεξάρτητα του χρόνου που αυτές περιήλθαν στην αρμοδιότητα των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. , δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις είναι ειδικές.
δ. Δεν έχει παρέλθει μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3296/2004 (14/12/2004) η προθεσμία άσκησης οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή ένδικου μέσου κατά απόφασης δικαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι θα ασκηθεί το κατ’ αυτών χορηγούμενο ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο και θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση προ της λήξης της οριζόμενης από το νόμο αυτό προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 14/2/2005, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση γ΄. Για το εμπρόθεσμο του ένδικου μέσου λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παράγραφος 4 του νόμου 2717/1999 περί δικαστικών διακοπών.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, των υποθέσεων που προαναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄, αυτές κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις, για τις οποίες κατά την δημοσίευση του ν.3296/2004 (14/12/2004) δεν είχαν εκδοθεί φύλλα ελέγχου, κρίνονται με τις επιεικέστερες διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. όπως πλέον ισχύουν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου ανεξάρτητα αν επιτευχθεί ή όχι διοικητική επίλυση της διαφοράς.


21.2. Περιπτώσεις επιεικέστερης μεταχείρισης αναφορικά με το κύρος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τις παραγράφους 13, 14, 15 και 17 του άρθρου αυτού:

α. Απώλεια βιβλίων και στοιχείων για λόγους ανωτέρας βίας (σεισμός, πυρκαγιά, θεομηνία).
β. Αδυναμία αναπαραγωγής του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης.
γ. Απάλειψη της πρόθεσης του επιτηδευματία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ως προϋπόθεση κρίσης του κύρους των βιβλίων ως ανακριβών.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm