16 | 07 | 2019

Αθήνα 28/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1020431/1007/240/Α0014
ΠΟΛ. 1033

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 

Έχοντας υπόψη ...

κλπ.

 

Αποφασίζουμε.

 

1. Παρατείνεται μέχρι και την 1/3/2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α που λήγει την 26/2/2005. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.O.Y. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
2. Κατ΄ εξαίρεση, οι υποκείμενοι οι οποίοι μέχρι τις 28/2/2005, έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική τους δήλωση, μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 1/3/2005.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16