19 | 08 | 2019

Αθήνα 31/06/2016
Αρ. πρωτ.: 1083163


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

 

Σχετ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ2016/31-5-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ) β) Η αρ. ΠΟΛ.1063/30-5-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7Χ2ΧΗ-ΑΝΞ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 52 , 58 , 60 , 61 , 66 και 67 του νόμου 4389/2016 , ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 94/Α΄.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16