Open menu
07 | 12 | 2023
 

ΝΟΜΟΣ 3219 /2004

 

(ΦΕΚ Α' 13/27.1.2004)

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2004

 

 Τροποποίηση του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α')

"Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

   Ευρετήριο. Επιλέξτε μέσα από την λίστα κατευθείαν το ¶ρθρο που σας ενδιαφέρει

 

 

¶ρθρο 1

Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις παλαιών και νέων φορέων

 

1. Στις επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων νέων φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, των οποίων το ενισχυόμενο κόστος επένδυσης υπερβαίνει το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση υπαγωγής όσο και στην απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης, παρέχεται η συνολική επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του πιο πάνω νόμου εφόσον δημιουργούν διακόσιες (200) τουλάχιστον θέσεις εργασίας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

2. Παρέχεται επίσης η συνολική επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998, στις παρακάτω περιπτώσεις επενδύσεων νέων φορέων:

(α) Για την ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων παραγωγής αποκλειστικά νέων προϊόντων ή/και προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 12 και 13 του ίδιου άρθρου.

(β) Για την ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων από φορείς στο μετοχικό ή στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν κατά απόλυτη πλειοψηφία, είτε άμεσα είτε μέσω εταιρειών στις οποίες κατέχουν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, είτε οι ίδιες είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών με ελάχιστο κύκλο εργασιών τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ κατά μέσο όρο την προηγούμενη τριετία, εφόσον:

 i) Το ενισχυόμενο κόστος υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και στην απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και

ii) Δημιουργούν εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου.

3. Για τις επενδύσεις δημιουργίας νέων παραγωγικών γραμμών ή/και μονάδων των περιπτώσεων α', ζ', η' και θ' του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 που πραγματοποιούνται στις περιοχές Γ' και Δ' από παλαιούς φορείς, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, οι ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που προβλέπονται στο άρθρο 5 αυτού για νέους φορείς παρέχονται μειωμένες κατά 10 μονάδες και δεν ισχύουν γι' αυτές οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2του παρόντος άρθρου.

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης υ' της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως: "υ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 3 που πραγματοποιούνται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού. Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής ισχύει για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που θα υποβληθούν για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου από 1.1.2004 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

¶ρθρο 2

Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις στον τουρισμό

 

1. Το αναφερόμενο στην περίπτωση α' της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 μέγιστο ενισχυόμενο ύψος επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, για τον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων αναπροσαρμόζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και ισχύει και για υπαχθείσες επενδύσεις συνολικού κόστους άνω των 4.500.000 ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης.

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης (vi) της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταργούνται

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 τροποποιείται ως εξής:

"β. Επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να ενισχυθούν μόνο εφόσον πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και στα Τμήματα των ενισχυόμενων περιοχών της Επικράτειας που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κοινή απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης α'". - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

4. Στο τέλος του στοιχείου iv της περίπτωσης δ' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 προστίθεται εδάφιο:

"Οι μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο.

Η γνησιότητα της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία του τόπου στον οποίο κείται το ακίνητο στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου.

Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα."

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 3

Προϋποθέσεις καταβολής ενισχύσεων

 

1. Το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 όριο επιχορήγησης και επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης αναπροσαρμόζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

2. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

"6. Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιχειρηματικού σχεδίου που εντάσσεται στις ενισχύσεις επιχορήγησης ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν μετά από αίτηση του επενδυτή να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού που έχει εγκριθεί. Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία του κόστους κατά το χρόνο υλοποίησης. 7. Προθεσμία και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και υποχρεώσεις φορέων που εντάσσονται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή/και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ορίζεται τριετής για επενδύσεις ενισχυόμενου κόστους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και τετραετής για επενδύσεις κόστους πέραν του ποσού αυτού, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των προθεσμιών αυτών οι φορείς των επενδύσεων οφείλουν:

α) να έχουν προβεί σε πλήρη εξόφληση του κόστους του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της επένδυσης,

β) να έχουν καταβάλει το σύνολο της ιδίας συμμετοχής,

 γ) να έχουν προβεί σε ανάληψη του συνολικού τραπεζικού δανείου που αφορά στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης,

δ) να έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση και τη λειτουργία της επένδυσης και

ε) να έχουν κάνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 περ. δ'.

Οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των λόγων αυτών, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως ισχύει Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις διατάξεις της περ. β' παρ. 5 του άρθρου 9 και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

8. Έναρξη - λήξη ενισχυόμενων επενδυτικών δαπανών ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και δαπανών επιχειρηματικών σχεδίων για την παροχή των κινήτρων της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

(α) Ενισχύονται αποκλειστικά οι δαπάνες επενδύσεων οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και τιμολογηθεί μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της σχετικής περίληψης της απόφασης υπαγωγής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και οι οποίες αφορούν έργα που πραγματοποιήθηκαν στο μεταξύ αυτών χρονικό διάστημα. Για τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης ενισχύεται η απόκτηση εξοπλισμού εφόσον εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση και έχει τιμολογηθεί και παραληφθεί ο εξοπλισμός αυτός.

(β) Προκαταβολές πριν από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν ενισχύονται

(γ) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής από φορείς, μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, για επενδύσεις τους, προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά σχέδια, που σχετίζονται με την αποκατάσταση των μονάδων οι δραστηριότητες των οποίων επλήγησαν, τα επενδυτικά έργα, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και λοιπές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημιά μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και ότι η αίτηση υπεβλήθη το αργότερο εντός έτους από το ζημιογόνο γεγονός".

3. Η παράγραφος 29 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: "29. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 9, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων."

4. Οι διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν αναλόγως και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί σε αυτόν, καθώς και για τις αιτήσεις υπαγωγής που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 4

Ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων

 

1. Η παρ. 33 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: "33. Η εκάστοτε χορηγούμενη συνολική ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού όταν εκφράζεται σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης (Κ.Ι.Ε.) δεν θα υπερβαίνει το εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης για την Ελλάδα, εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άλλων Κοινοτικών Κανονισμών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του Κ.Ι.Ε. που σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του περιορισμού της παρούσας παραγράφου, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο παράρτημα Ι των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Από 1.1.2004 για επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο ως άθροισμα των παρακάτω επί μέρους ποσών που υπολογίζονται βάσει της ακόλουθης κλίμακας: (α) Για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. (β) Για το τμήμα από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. (γ) Για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης."

2. Στις περιπτώσεις που για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαδικασίες έκδοσης της απόφασης υπαγωγής αρχίζουν μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης. - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 5

Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων

 

Οι παράγραφοι 2, 3 και5του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 "2. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται από το Δημόσιο εφάπαξ εφόσον πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας και η συμμόρφωση του επενδυτή με τους όρους υπαγωγής. 3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον έχει αναληφθεί ισόποσο βραχυπρόθεσμο δάνειο.

5. Καταβολή της επιχορήγησης.

α. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία δημοσίευση γίνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της, με ταυτόχρονη επιστροφή της τυχόν υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής.

β. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως αυτή ισχύει Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ' αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται Εάν ο φορέας της επένδυσης έχει λάβει τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή με την απόφαση ανάκλησης.

γ. Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης από τον φορέα της επένδυσης συγκροτείται το όργανο ελέγχου της παρ. 21 του άρθρου 8, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση. Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου.

δ. Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ειδικά προκειμένου για ίδρυση ή επέκταση αλιευτικών επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω χωρίς την υποχρέωση πραγματοποίησης πωλήσεων προϊόντων.

ε. Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των ενισχύσεων ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

στ. Τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, που δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προβλεπόμενου στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον υφίστανται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρωθεί τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(ii) Έχει κατατεθεί από το φορέα της επένδυσης εγγυητική επιστολή τράπεζας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού μεγαλύτερου κατά δέκα τοις εκατό (10%) του καταβαλλόμενου τμήματος του ποσού της επιχορήγησης.

 (iii) Έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από το φορέα της επένδυσης, ότι έχουν πραγματοποιηθεί ενισχυόμενες δαπάνες που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%) του επιχορηγούμενου κόστους αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των δαπανών αυτών, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και από το λογιστή αυτής." - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 6

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Συνέπειες μη τήρησης

 

Το άρθρο 11 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

"¶ρθρο 11 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων Συνέπειες μη τήρησης

1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επιχορήγησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης του παρόντος νόμου, μετά την υπαγωγή τους και επί μία πενταετία από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, οφείλουν:

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β) Οι υπαχθείσες ως νέοι φορείς να μην συγχωνευθούν ή απορροφηθούν ή απορροφήσουν άλλη εταιρία ή επιχείρηση ή κλάδο αυτής που αποτελεί παλαιό φορέα.

γ) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

δ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

ε) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός της περίπτωσης που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

στ) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας τ ης επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.

Β. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου:

α) Να μεταβάλλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή/και τα ποσοστά συμμετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

β) Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

Γ. Ολες οι ανωτέρω επιχειρήσεις μετά την υπαγωγή τους και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας οφείλουν: Να διατηρούν τον αριθμό των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όσο και των υφιστάμενων κατά το χρόνο υπαγωγής θέσεων απασχόλησης.

2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας:

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έγινε χρήση της περίπτωσης στ' της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998 στις περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 1Α.

β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή εάν έγινε χρήση της περίπτωσης στ' της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998 ή να παρακρατηθεί μέρος της ενίσχυσης, στις περιπτώσεις α', δ' της παραγράφου 1Α και α' της παραγράφου 1Β.

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1Α χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 1Αγ επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα επιδότηση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Δ. Εάν κατά παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην περίπτωση 1Γ διαπιστωθεί μείωση των μέσων όρων του αριθμού των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την ενίσχυση, επιστρέφεται μέρος της ενίσχυσης, ούτως ώστε να τηρείται το ύψος της επιχορήγησης ανά θέση εργασίας.

Στην περίπτωση που μειωθούν νέες θέσεις που δεν προσδιόρισαν την ενίσχυση ή/και υφιστάμενες κατά το χρόνο υπαγωγής θέσεις απασχόλησης, η απόφαση υπαγωγής δύναται να ανακληθεί και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή εάν έγινε χρήση της περ. στ' της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998 ή να παρακρατηθεί μέρος της ενίσχυσης εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, εάν δε έχει ολοκληρωθεί, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου συμμόρφωσης των υπαγόμενων επιχειρήσεων στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι σχετικές διαδικασίες, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Η επιστροφή των ενισχύσεων του παρόντος νόμου γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόμενων φόρων.

Α. Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:

α) Πωλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής μίσθωσής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ορίζει το παρόν.

β) Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί

γ) Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας.

Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται:

α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.

γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο ή τους κληρονόμους του, στο όνομα του αναλαμβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν.

δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρία.

ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού. Γ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή/και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της πενταετούς προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 27 του άρθρου 6, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού.

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α).

Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών." - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 7

Ενισχύσεις επενδύσεων στην αλλοδαπή. Υποχρεώσεις

 

1. Στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 2601/1998 για την πραγματοποίηση επενδύσεων του άρθρου 3 παρ. 2 στην αλλοδαπή υπάγονται μόνον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001.

2. Δεν υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς επιχειρήσεις η παραγωγική δραστηριότητα των οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα με συνέπεια τη μείωση της απασχόλησης και τη μείωση των εξαγωγών, καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει ή μειώσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο, στο χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

3. Οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 2601/1998, δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να μειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την τυχόν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται από τους ίδιους ή μέσω συνδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

α) Ως μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και η μείωση των θέσεων εργασίας.

β) Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκήσει κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση ή υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μία επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:

(i) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή

(ii) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα οποία εκδίδει η επιχείρηση ή

(iii) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. Κατάλογος συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που τυχόν υπάρχουν, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής.

4. Από της υπαγωγής και επί μία πενταετία από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, αν διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1 και 3 ή απόκρυψη τέτοιων παραβάσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της τυχόν καταβληθείσας επιχορήγησης μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998.

5. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και των διατάξεων του Ν. 2996/2002 (ΦΕΚ 62 Α), καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος νόμου και δεν διέπονται από τις λοιπές διατάξεις αυτού. - Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

Αρχή

 

 

 

 

 

¶ρθρο 8

Λοιπές διατάξεις

 

1. Η περίπτωση γ' του άρθρου 1 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

"γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του. "

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

"α) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά και αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία. Για τον υπολογισμό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 καταργούνται 4. Οι υποπεριπτώσεις (1) και (2) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8του Ν. 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής: "(1) Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλονται: Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μέχρι των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μίας Περιφερειών της χώρας.

Επίσης, ανεξαρτήτως ύψους, οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης:

 i) συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού, λιμένων, σκαφών αναψυχής, γηπέδων γκολφ και επιχειρήσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

ii) κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης της περίπτωσης (ο) της ίδιας παραγράφου,

iii) εταιρειών διεθνούς εμπορίου της περίπτωσης (π) της ίδιας παραγράφου,

iv) επιχειρήσεων της περίπτωσης (β) της ίδιας παραγράφου,

v) επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων της περίπτωσης (ξ) της ίδιας παραγράφου,

vi) επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), της περίπτωσης (ω) της ίδιας παραγράφου,

vii) μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή/και νέων προϊόντων,

viii) επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3,

 ix) επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 10.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες επιχειρήσεων, των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης. (2) Στις Υπηρεσίες - Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών και με την επιφύλαξη των υποπεριπτώσεων (1) και (3) υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας, με εξαίρεση τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων, ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ που πραγματοποιούνται στο Νομό Δωδεκανήσου, οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου."

5. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 24 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Οι αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες υποχρεούνται μετά από αίτηση του επενδυτή να χορηγούν κατά περίπτωση πιστοποιητικά, γνωμοδοτήσεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής."

6. Στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια παρέχεται επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) ή φορολογική απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του κόστους της επένδυσης.

7. Από 1.1.2004 καταργείται η επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων του Ν. 2601/1998.

8. Από 1.1.2004 δεν μπορούν να υπαχθούν στο Ν. 2601/1998 επενδύσεις που δεν συγκεντρώνουν τα κατώτερα όρια βαθμολόγησης των κριτηρίων υπαγωγής που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: "Περιοχή Δ': Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας σε απόσταση 20 χλμ. από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή."  

10. Από 1ης Ιανουαρίου 2004 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2005, στην Γ περιοχή κινήτρων του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α) περιλαμβάνονται πέραν της ζώνης της Λαυρεωτικής και η επαρχία Τροιζηνίας και η νήσος Κύθηρα του νομού Αττικής καθώς και οι Περιφέρειες, οι Νομοί και τα τμήματα Νομών που δεν εντάσσονται στις Α', Β' και Δ' περιοχές κινήτρων, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. Καταργήθηκαν με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

11. Οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 περ. Β εδάφιο β' και παρ. 2 περ. Β του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν και τη μερική ή ολική εκμίσθωση επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 από την έναρξη ισχύος του, καθώς και εκείνες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 1892/1990 και 1262/1982, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσής τους και των οποίων η σύμβαση εκμίσθωσης έχει υπογραφεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2941/2001.

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998 καταργούνται για τις πράξεις κατάσχεσης και διορισμού εκκαθαριστή, καθώς και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.

Από 1ης Ιανουαρίου 2004 επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 22 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α).

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 19 του Ν. 2940/1997, του Ν. 1256/1982, του άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 και του Ν. 3205/2003.

13. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ή άλλου μετασχηματισμού μεταποιητικών επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, μεταβιβάζονται στην απορροφώσα ή στη συνιστώμενη επιχείρηση οι κάθε μορφής διοικητικές άδειες και παραχωρήσεις που αφορούν μεταποιητική δραστηριότητα και ισχύουν υπέρ της συγχωνευόμενης ή μετασχηματιζόμενης επιχείρησης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη ειδική διάταξη.

Για τη μεταβίβαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια αρχή.

Η απορροφώσα ή συνιστώμενη επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στις αρμόδιες αρχές κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας, οποτεδήποτε της ζητηθούν.

14. Η αληθινή έννοια του άρθρου 6 της από 4.11.1968 συμβάσεως που έχει συναφθεί σύμφωνα με το Ν. 4171/1961 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της "Τουριστικής, Γεωργικής Εξαγωγικής Α.Ε." περί "τουριστικής και βιομηχανικής αξιοποιήσεως εκτάσεως εν Σιθωνία Χαλκιδικής" και κυρωθεί με το Ν.Δ. 69/1968 (ΦΕΚ 309 Α), όπως ισχύει μετά τους νόμους 664/1977, 1682/1987 και 2438/1996 σε συνδυασμό και με το άρθρο 46α παρ. 7 του Ν. 1892/1990, είναι ότι οι όροι της διάταξης αυτής διατηρούν την ισχύ τους και μετά την πραγματοποίηση των επενδύσεων που προβλέπονται στην εν λόγω σύμβαση και τις τροποποιήσεις αυτής.

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην έκταση αυτή και για την οποία έχουν καθορισθεί όροι και περιορισμοί δόμησης με διάταγμα που εκδόθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 40 επ. του Ν.Δ. 8/1973, δεν απαιτείται βεβαίωση δασικής αρχής ή χαρακτηρισμός κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/1979 ή άλλη αντίστοιχη διάταξη. Στην έκταση αυτή δεν απαιτείται έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά τα κτίρια και οι χώροι προσβάσεως και εξυπηρετήσεως τοποθετούνται ελεύθερα εντός της εκτάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 40 έως 50 του Ν.Δ. 8/1973 και με εφαρμογή των κτιριοδομικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Τα κτίρια που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες (σύστημα fractioning) και διέπονται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2831/2000.

Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά έχουν χρήση τουριστικών καταλυμάτων, μπορεί να γίνει μακροχρόνια εκμίσθωση ή πώλησή τους, εν όλω ή εν μέρει, κατ' εφαρμογή των περί χρήσης διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 13 του Ν. 3105/2003 και του εκτελεστικού αυτού διατάγματος.

15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) οι λέξεις "καθώς και από τα ποσοστά που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Αι) αντικαθίστανται από τις λέξεις από τα ποσοστά που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 ( ΦΕΚ 137 Α), καθώς και του άρθρου 44 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α)".  Καταργήθηκαν με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 9

Επιτροπή Κώδικα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

1. Συνιστάται επταμελής Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη του Κώδικα διατάξεων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από δύο προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δύο εμπειρογνώμονες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής και μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της και την αμοιβή των μελών της.  Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

2. Οι θέσεις του βαθμού των Παρέδρων και του βαθμού των Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται κατά δύο (2) για κάθε βαθμό.

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 10

Ειδικές διατάξεις για τα νησιά

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: "Επίσης περιλαμβάνει, τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το Νομό Δωδεκανήσου, πλην της περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου."

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις αντίστοιχες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά της ελληνικής επικράτειας με πληθυσμό μέχρι τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

¶ρθρο 11

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Στον τομέα οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συνιστώνται δύο θέσεις Ειδικών Συμβούλων, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου διάρκειας για την υποβοήθηση του έργου της υπηρεσίας Θησαυροφυλακίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. "

2. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995 οι λέξεις "με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, που δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά διετία" διαγράφονται.

3. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου αυτού καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

1. Οι διατάξεις της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και επί των αιτήσεων ελέγχου που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία τριάντα ημέρες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

2. Οι διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των επενδύσεων των οποίων οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν μετά από την έναρξη ισχύος του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.  Καταργήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 21 του νόμου 3259/2004.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm