28 | 02 | 2020

Αθήνα 19/02/2009
Αρ. Πρωτ.:  1020494/126/Τ.&Ε.Φ.
ΠΟΛ. 1026
   
    
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008).

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με σχέδιο νόμου που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή , καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3697/2008 ,που προέβλεπαν τη φορολόγηση ,με συντελεστή φόρου 10% , του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (β) των μη μισθωτών - επαγγελματιών, για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση και από ελευθέριο επάγγελμα.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν και για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) αφορολόγητο το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ .
Ύστερα από τα προαναφερόμενα παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009:

α) Δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω κωδικών αριθμών:

κωδικοί αριθμοί              019-020          του πίνακα      2.11
   "// "                           411-412             " //"              4Ζ.5
   "// "                           509-510             "// "              4Ζ.7

β) Στους κωδικούς αριθμούς 423-424 του πίνακα 4Ζ.5 αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη , από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από τη συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου ,του υποχρέου ή της συζύγου ,αντίστοιχα.

γ) Στους κωδικούς αριθμούς 521-522 του πίνακα 4Ζ.7αναγράφεται το συνολικό καθαρό εισόδημα ,από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες του υποχρέου ή της συζύγου, αντίστοιχα.

2. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λ.π.) δε μεταβλήθηκαν και επομένως και για τη χρήση 2008 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2009) θα ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα έτη με τη διευκρίνιση ότι, λόγω αλλαγής του τελωνειακού κώδικα (άρθρο 126 του ν. 2960/2001) με το άρθρο 29 του ν.3634/2008 , για τα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ, οι μειώσεις λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται με τους παρακάτω συντελεστές που παρατίθενται για διευκόλυνση σας:

 

Μείωση λόγω παλαιότητας

Ποσοστό (%) μείωσης ανά μήνα

Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας

1,30

Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας

0,70

Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας

0,50

Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο –8ο )

0,40

Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο –11ο )

0,30

Για τα δύο επόμενα χρόνια (12ο –13ο )

0,20

Για τα επόμενα χρόνια

0,10


Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δε δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm