25 | 08 | 2019
Αθήνα 31/12/2008
 Αρ. Πρωτ.:  1128797
 
ΠΟΛ. 1179
  
    
 ΘΕΜΑ: Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του Ν. 3634/2008.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 15-12-2008, προβλέπεται πως οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3634/2008, ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία θα συντάσσονται από 1ης Ιουλίου 2009.
Συνεπώς δεν απαιτείται η επισύναψη του οικείου πιστοποιητικού Ε.Τ.ΑΚ. στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2009.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16