17 | 07 | 2019
Αθήνα 6/08/2008
 Αρ. Πρωτ.: . 1084311/885/0013
 ΠΟΛ. 1116

 
 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 παρατείνεται μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2008.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16