25 | 08 | 2019

Αθήνα 31/03/2008
Αρ. Πρωτ.: 1036845/384/0013

ΠΟΛ. 1064

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των φυσικών προσώπων έτους 2008 που λήγουν την 31η Μαρτίου 2008 παρατείνεται μέχρι και την 18-4-2008.
2. Η παραπάνω απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16