22 | 08 | 2019

Αθήνα 21/02/2007
Αρ. Πρωτ.:  1020057/1484/257/0014

ΠΟΛ. 1030

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η δήλωση μεταβολών – μετάταξης, του άρθρου 36 παρ. 1 περ. β΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. των υποκειμένων που πραγματοποιούν παραδόσεις του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. και έχουν υποχρέωση ένταξης από 1/1/2007 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από το απαλλασσόμενο, μπορεί να υποβληθεί έως και την 30η Μαρτίου 2007.
2. Οι περιοδικές δηλώσεις για την φορολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2007, των προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 της παρούσας και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως και την 30η Μαρτίου 2007 χωρίς την επιβολή των κυρώσεων των άρθρων 1 και 4 του ν.2523/1997 όπως ισχύει.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16