24 | 08 | 2019

Αθήνα 09/05/2006
ΥΠΟΙΚ:  1044310
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2006, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου για τα εισοδήματα που προέκυψαν από τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
2. Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2006, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2006 της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 για τους φορολογουμένους του νομού Ζακύνθου.
Η παράταση ισχύει για τις πιο πάνω δηλώσεις ανεξάρτητα αν υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16