21 | 08 | 2019

Αθήνα 19/04/2006
Αρ. Πρωτ.:  1039239/2727/610/Α0014

ΠΟΛ. 1058
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2006 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α για τις πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από κατασκευαστικές επιχειρήσεις μέχρι και 31 Μαΐου 2006, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία έληγε στις 28 Απριλίου 2006 σύμφωνα με την ΑΥΟ 1024543/1717/389/ΠΟΛ 1038/Α0014/9-3-2006.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16