22 | 08 | 2019

Αθήνα 27/03/2006
Αρ. Πρωτ.:  1031219/2219/510/Α0014

ΠΟΛ. 1052
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που λήγει στις 27 Μαρτίου 2006 και η καταβολή των χρεωστικών υπολοίπων, που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της απεργίας της Εμπορικής Τράπεζας, παρατείνονται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2006.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της περιοδικής δήλωσης, είναι η ύπαρξη λογαριασμού του υπόχρεου στην Εμπορική Τράπεζα στις 27-3-2006.
2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16