20 | 08 | 2019

Αθήνα 22/02/06

ΥΠΟΙΚ. 1018848

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (βενζινοπωλών).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 ειδικά για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων ορίζεται η 3η Απριλίου 2006 αντί της 1ης Μαρτίου 2006. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1 στις 3 Απριλίου του 2006.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16