20 | 08 | 2019

Αθήνα 4/01/2006
YPOIK. 1122365/9069/Δ-0016


ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ειδικών τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 

Σας πληροφορούμε ότι με την Φ.23 72008/7815/8-12-2005, απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναπροσαρμόζεται από 1-1-2006 το ειδικό τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 το ν. 1350/1983 για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου των οχημάτων ως εξής:

 

α) Για επιβατηγά αυτοκίνητα τριάντα έξι (36) ευρώ

β) Για φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χιλιόγραμμα σε πενήντα δύο (52) Ευρώ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16