Open menu
03 | 07 | 2020

Αριθ.1005478/1064/ΔΕ-Α ΦΕΚ Β'198/4.2.2004 

 

Θέμα: Λήξη εφαρμογής της ελεγκτικής διαδικασίας που ορίζεται με τις αποφάσεις 1065798/1480/2003 και 10849031 1635/ΠΟΛ. 11 07/2003 και άλλες διατάξεις επί θεμάτων ελέγχου. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: .....

κ.λ.π.

αποφασίζουμε:

 

1. Η περαίωση εκκρεμεί φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών χρήσεων 1993 έως και 1998 κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις αποφάσεις 1065798/ 1480/15.7.03 και 1084903/1635/ΠΟΛ.1107/25.9.03, καθώς και ο προβλεπόμενος από τις ίδιες αποφάσεις τρόπος ελέγχου των υποθέσεων που δεν περαιώθηκαν κατά τις αποφάσεις αυτές, λόγω μη αποδοχής των οικείων ειδικών σημειωμάτων υπολογισμού των διαφορών φόρων, παύουν να ισχύουν. Για τον έλεγχο των υποθέσεων που δεν περαιώθηκαν κατά τα ανωτέρω λόγω μη αποδοχής των προαναφερομένων ειδικών σημειωμάτων, εφαρμόζονται οι αποφάσεις 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2001, όπως αυτές ισχύουν, ή οι γενικές διατάξεις, κατά περίπτωση.

Ειδικά για τις υποθέσεις που υπήγοντο στην απόφαση 1084903/1635/ ΠΟΛ. 1107/2003, για τις οποίες μέχρι 31. 12.2003 επιδόθηκαν στους υπόχρεους τα οικεία ειδικά σημειώματα υπολογισμού των διαφορών φόρων που δεν έγιναν αποδεκτά, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 της απόφασης 1065798/1480/03 ως προς τις χρήσεις μέχρι και 1997.

2. Η τυχόν αποδοχή, από τους υπόχρεους, επιδοθέντων ειδικών σημειωμάτων υπολογισμού των διαφορών φόρων, στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων 1065798/ 1480/2003 και 1084903/1635/ΠΟΛ.1107/2003, πέραν των προθεσμιών που ορίζονται από τις παραγράφους 1 και 2,αντίστοιχα, των αποφάσεων αυτών και μέχρι 23 Ιανουαρίου 2004, θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 της απόφασης 1052506/1380/ΠΟΛ.1 085/2003 ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που περαιώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων 1065798/1480/2003 και 1084903/1635/ΠΟΛ.1107/2003, με αποδοχή των οικείων ειδικών σημειωμάτων υπολογισμού των διαφορών φόρων, για τις οποίες βεβαιώθηκαν μεγαλύτερα ποσά φόρων εξ όσων αναλογούσα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια ελεγκτική αρχή που έγινε η περαίωση μέχρι 30 Ιανουαρίου 2004.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠΟΛ.1192/2002 παύουν να εφαρμόζονται και η επαλήθευση της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 1 της ίδιας απόφασης ενεργείται πλέον ενιαία για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις και επί των επιτηδευματιών των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του Ν.2992/2002. Ειδικά στις περιπτώσεις των παραπάνω επιτηδευματιών που υπέβαλαν ορθά ή με απόκλιση ακαθαρίστων εσόδων μέχρι χίλια (1000) ευρώ ειδικά σημειώματα και συμπληρωματικές δηλώσεις, κατά τις πιο πάνω διατάξεις των Ν.2753/1999 και 2992/2002 και τις οικείες υπουργικές αποφάσεις, για τα προκύπτοντα κατά τις ίδιες διατάξεις επί πλέον ακαθάριστα έσοδα, η τυχόν αρνητική διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από την παραπάνω επαλήθευση κατανέμεται ισομερώς μόνο στις λοιπές ελεγχόμενες χρήσεις που δεν αφορούν την τριετία για την οποία υποβλήθηκαν τα ειδικά σημειώματα και οι συμπληρωματικές δηλώσεις.

5. Τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠΟΛ.1192/2002, περί επιμερισμού ως προς το Φ.Π.Α. των κατανεμόμενων σε κάθε χρήση διαφορών ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν με βάση την επαλήθευση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της απόφασης αυτής και σε απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, με την προϋπόθεση ότι για την οικεία χρήση δεν υφίσταται ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, ισχύουν για όλους γενικά τους επιτηδευματίες και για όλες τις χρήσεις από τη χρήση 1999 και μετά, για τις οποίες υφίσταται η ως άνω προϋπόθεση. Για τις προηγούμενες χρήσεις μέχρι και 1998, όλων γενικά των επιτηδευματιών, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης.

6. Αντί της διενέργειας των επαληθεύσεων των παραγράφων Γ. 1, Γ.2, Γ.3, Γ.4, Γ.5, Γ.6, Δ.2 και Ε.2, Ε.3, Ε.4, Ε.5 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, κατά τα οριζόμενα κατά περίπτωση από την εν λόγω απόφαση, όπως αυτή ισχύει, διενεργούνται σε κάθε χρήση πρόσθετες επαληθεύσεις, ανεξαρτήτως ελεγκτικής υπηρεσίας, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται πρόγραμμα ελέγχου με τις πρόσθετες επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργηθούν, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ως άνω κατά περίπτωση οριζόμενων στις προαναφερόμενες διατάξεις της παραπάνω απόφασης επαληθεύσεων. Ως πρόσθετες επαληθεύσεις, κατά τα ανωτέρω με βάση το πρόγραμμα ελέγχου, μπορεί να επιλεγούν και μερικές από τις οριζόμενες στις πιο πάνω διατάξεις επαληθεύσεις ή και όλες οι επαληθεύσεις αυτές, για χρονικά διαστήματα σε κάθε χρήση που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της απόφασης 1091341/1833/ΠΟΛ.1250/2002 ισχύουν ανάλογα και για τις πρόσθετες επαληθεύσεις που διενεργούνται αντί των επαληθεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

7. Η επαλήθευση της παραγράφου Ε.1 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 παύει να διενεργείται

8. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για ελέγχους που αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm