Open menu
02 | 12 | 2021

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2004

ΠΟΛ. 1013

 

Θέμα: Διαδικασία φορολογίας των ΚΤΕΛ Α.Ε., των ΚΤΕΛ, των μετόχων και των μελών αυτών.

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε


1. Τα ΚΤΕΛ που λειτουργούν με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2963/2001, τα οποία εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και οι μέτοχοι αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν.
2. Κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσει κάθε τρίμηνο θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, μέχρι την δέκατη (10η) μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του κάθε τριμήνου, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου τριμήνου, στην οποία αναφέρονται:

- Τα ακαθάριστα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποίησαν τα ΚΤΕΛ Α.Ε. μέσα στο ίδιο τρίμηνο σύμφωνα με την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- Η συνολική αποζημίωση των ιδιοκτητών - μετόχων για την εκμίσθωση των λεωφορείων τους, η οποία διαχωρίζεται κατά συντελεστή ΦΠΑ όταν τα ΚΤΕΛ Α.Ε. εκτός από τα έσοδα από εισιτήρια για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, που υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 8%, πραγματοποιούν και έσοδα από μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και άλλες πράξεις που υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 18%. Για το διαχωρισμό αυτό εφαρμόζεται η αναλογία που έχουν ανά συντελεστή ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. το ίδιο τρίμηνο.
- Τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΚΒΣ, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το όνομα του ιδιοκτήτη ή στην περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών την επωνυμία της κοινωνίας ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, το ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) κατά συντελεστή ΦΠΑ για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ.

3. Αμέσως μετά την έκδοση της, η πιο πάνω εκκαθάριση παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου που αφορά και αποτελεί για αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, το νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) και συμπεριλαμβάνεται στις εκροές της φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχα αποτελεί στοιχείο δαπάνης για το ΚΤΕΛ Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στις εισροές της φορολογικής περιόδου.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.2963/2001, καθώς και για τα μέλη αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εφαρμόζουν για τον υπολογισμό του μερίσματος που αναλογεί, την ισχύουσα για τα ΚΤΕΛ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ.οικ.Β36933/2804/26.6.2002.
5. Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και προκειμένου περί συνιδιοκτησίας ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, υποχρεούται να τηρεί βιβλία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΒΣ, όχι κατώτερη της δεύτερης κατηγορίας, στα οποία θα καταχωρεί εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ, το λαμβανόμενο μίσθωμα - μέρισμα, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τις λειτουργικές δαπάνες του λεωφορείου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία στο όνομα του και σε ιδιαίτερη στήλη τον εκπιπτόμενο ΦΠΑ.
6. Η ΑΥΟ Π.1470/1405/410/ΠΟΛ.61/24.2.1987 παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας.
7. Εκκαθαρίσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΤΕΛ Α.Ε. μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.1470/1405/410/ΠΟΛ.61/24.2.1987, γίνονται δεκτές ως φορολογικό στοιχείο.
8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm