21 | 06 | 2024
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πολλοί οι κίνδυνοι για την υγεία των υπαλλήλων γραφείου

 

Η κούραση στα μάτια (30%), η ένταση, ευερεθιστότητα ή νευρικότητα (21%), η ξηρότητα, ο κνησμός ή ερεθισμός ματιών (20%), ο πονοκέφαλος (20%), ο πόνος ή σφίξιμο στη μέση, τους ώμους ή τον αυχένα (20%) και η δυσθυμία, η κακοκεφιά (11%), αποτελούν τα συχνότερα αναφερόμενα συμπτώματα στους υπαλλήλους γραφείου.

Σύμφωνα με τη μελέτη «εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο των διοικητικών υπηρεσιών» που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) σε τράπεζες και σε δημόσιες υπηρεσίες, η πλειοψηφία των εργαζομένων ως συχνότερα διαγνωσμένες ασθένειες αναφέρουν την ημικρανία (23,3%), την ιγμορίτιδα (19,0%), την αλλεργία στη σκόνη (19,0%) και την αλλεργική ρινίτιδα (18,7%) ενώ ο θόρυβος, ο εσωτερικός κλιματισμός, η στάση εργασίας και ο χώρος εργασίας αναφέρθηκαν ως αρνητικά σημεία όσον αφορά στην άνεση του εργασιακού περιβάλλοντος.
Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των διοικητικών υπηρεσιών. Επιλέχθηκαν από τον κλάδο ως κύρια ομάδα στόχος οι εργαζόμενοι στις τράπεζες (πιλοτικά εξετάστηκαν και δημόσιες υπηρεσίες).
Σχεδόν το 49% των εργαζομένων ανέφεραν ότι κάθε ή περίπου κάθε μέρα αισθάνθηκαν οσμές από καπνό τσιγάρου στον αέρα, το 31% αισθάνθηκε πολύ λίγη κυκλοφορία αέρα, το 25% ανέφερε ότι ο αέρας ήταν υπερβολικά ξερός, το 25% ανέφερε ότι αισθάνθηκε άλλες δυσάρεστες οσμές και το 23% ανέφερε ότι ένιωσε υπερβολική ζέστη.
Αρκετά συχνά και πολύ συχνά ανέφερε το 75% των ερωτώμενων ότι απαιτείται να δουλεύουν πολύ γρήγορα, το 51% ανέφερε ότι η δουλειά τους απαιτεί να δουλεύουν σκληρά, το 61% ότι η δουλειά τους, τους δίνει την αίσθηση ότι δεν τους φτάνει ο χρόνος, το 68% ανέφερε ότι έχει αρκετά συχνά και πολύ συχνά πραγματικά μεγάλο φόρτο εργασίας, το 67% ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες τους.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο 12μηνο οι γυναίκες ανέφεραν ότι υποφέρουν από πονοκεφάλους, ότι αισθάνονται ασυνήθιστη κούραση, εξάντληση ή υπνηλία, ότι νιώθουν κούραση στα μάτια και πόνο ή σφίξιμο στη μέση, τους ώμους ή τον αυχένα συχνότερα από τους άνδρες.
Επίσης σημαντική διαπίστωση είναι η θέση ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα αναφοράς της συρίττουσας αναπνοής (βράσιμο), του σφιξίματος στο στήθος και του βήχα αυξάνεται και η μέση εργασιακή ηλικία.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο χρόνο εργάζεται κάποιος στον Η/Υ τόσο συχνότερα αναφέρει πόνο ή σφίξιμο στη μέση, τους ώμους ή τον αυχένα.
Πάντως, οι εργαζόμενοι σε «μεγάλα» υποκαταστήματα τραπεζών ανέφεραν συχνότερα ξηρότητα, κνησμό ή ερεθισμό των ματιών σε σχέση με τους εργαζόμενους σε μικρά ή μεσαία καταστήματα.
Διαπιστώθηκε ότι συρίττουσα αναπνοή (βράσιμο), ξηρό/ερεθισμένο λαιμό, σφίξιμο στο στήθος, βουλωμένη μύτη, καταρροή, συμφόρηση παραρρινίων, βήχα και φτέρνισμα αναφέρουν συστηματικά συχνότερα όσοι αναφέρουν συχνότερη έκθεση στον χώρο εργασίας τους σε υπερβολική κυκλοφορία αέρα, υπερβολικά ξηρό αέρα, οσμές από καπνό τσιγάρου, δυσάρεστες οσμές από χημικά.
Τέλος, όσοι αναφέρουν συχνότερα έκθεση στον χώρο εργασίας τους σε υπερβολική ζέστη και υπερβολικά ξηρό αέρα αντιμετωπίζουν ασυνήθιστη κούραση, εξάντληση ή υπνηλία
Οσον αφορά το ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση εργονομικών παραγόντων, η εργασία στον Η/Υ είναι το συχνότερα αναφερόμενο εργασιακό καθήκον (92% των εργαζόμενων) με μέσο όρο τις 4,4 ώρες την ημέρα.
Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (48,6%) ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα οι απαιτήσεις των εργασιακών τους καθηκόντων ανταποκρίνονται στο επίπεδο των ικανοτήτων τους. Επίσης σχεδόν οι μισοί (47%) των εργαζόμενων ανέφεραν υψηλή ένταση της εργασίας παράλληλα όμως αρκετά υψηλό ποσοστό (38,2%) ανέφερε ότι θεωρεί αρκετά πιθανό να προλάβει τα χρονικά όρια των τρεχόντων εργασιακών καθηκόντων που έχει αναλάβει όπως και το να επιτευχθούν οι απαιτήσεις ποιότητας για τα τρέχοντα εργασιακά καθήκοντα που έχει αναλάβει (41,8%).
O παράγοντας που αναφέρθηκε συχνότερα ως ο πιθανότερος εξαιτίας του οποίου δεν είναι πολύ πιθανό να εκτελεστούν τα εργασιακά καθήκοντα που έχουν αναλάβει οι εργαζόμενοι προς το παρόν με τα χρονικά όρια και τις απαιτήσεις ποιότητας που απαιτούνται είναι ο πολύ μεγάλος όγκος εργασίας σε σχέση με τα χρονικά όρια (25,7% των ερωτώμενων).
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (81,5%) ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας κάθεται, ενώ το 45,8% ανέφερε ότι ποτέ ή σπάνια η στάση εργασίας εναλλάσσεται μεταξύ καθιστικής και όρθιας κατά τη διάρκεια της εργασίας στον Η/Υ.
Οσον αφορά στις ψυχολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις στην εργασία η πλειοψηφία ανέφερε ότι συχνά η εργασία απαιτεί να εργάζονται πολύ γρήγορα, να εργάζονται σκληρά, ότι η εργασία απαιτεί υπερβολική προσπάθεια και ότι χρειάζεται να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Η πλειοψηφία ανέφερε επίσης δυνατότητα επιρροής όσον αφορά στην εκτέλεση της εργασίας. Περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι υπάρχουν καλές συναδελφικές σχέσεις και ότι η σχέση τους με τον άμεσο προϊστάμενο τους είναι καλή.
Τα σημεία του σώματος που αναφέρθηκαν ότι καταπονούνται περισσότερο είναι τα μάτια (μέσος βαθμός καταπόνησης 8), ο αυχένας (7,8), η μέση (7,4 αριστερά και 7,3 δεξιά), ο δεξιός ώμος/ωμοπλάτη (6,6), ο δεξιός καρπός (6,2) και το δεξί χέρι/δάχτυλα (6,2).
Περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους ανέφεραν ενοχλήσεις στα μάτια (69,9%), πονοκεφάλους (66,3%) και πόνο στον αυχένα (55,8) κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Το 13,7% ανέφερε ότι οι ενοχλήσεις που αισθάνονταν κατά την εργασία με τον Η/Υ είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσής τους για 14,4(±11,4) μέρες κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα.

 

Κέρδος 5/11/2006