Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 08/10/2007
Αρ. Πρωτ.: 1096012/1872/Α0012

 

ΘΕΜΑ: Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2007 (οικ. έτος 2008) οι Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και Kάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

 

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση, για τη δραστηριότητα αυτή.
2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω ΕΠιχειρήσεις αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό Εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2008 (εισοδήματα χρήσης 2007), προσεγγίζουν τα ΄Παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

 


 

Α. επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων και κάμπινγκ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Δωματίων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

10.953

11.953

12.734

20.735

2

11.407

12.210

12.969

20.969

3

11.860

12.445

13.204

21.203

4

12.162

12.680

13.438

21.438

5

12.397

12.914

13.672

21.672

6

12.631

13.148

13.907

21.907

7

12.866

13.383

14.141

22.141

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Μονόχωρων Διαμερισμάτων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

11.053

12.028

12.786

20.786

2

11.607

12.314

13.072

21.072

3

12.083

12.600

13.359

21.359

4

12.369

12.886

13.645

21.645

5

12.655

13.172

13.931

21.931

6

12.941

13.459

14.217

22.217

7

13.227

13.745

14.503

22.503

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Δίχωρων Διαμερισμάτων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

11.247

12.128

12.886

20.886

2

11.993

12.514

13.272

21.272

3

12.383

12.900

13.659

21.659

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Τρίχωρων Διαμερισμάτων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδιά

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

11.640

12.331

13.090

21.090

2

12.403

12.921

13.679

21.679

 

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα 3 (τρία) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρω για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αντίστοιχο Εισόδημα

Αριθμός Θέσεων Κάμπινγκ

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

40

15.362

15.879

16.638

24.638

41

15.466

15.983

16.741

24.741

42

15.569

16.086

16.845

24.845

43

15.672

16.190

16.948

24.948

44

15.776

16.293

17,052

25.052

45

15.879

16.397

17,155

25.155

46

15.983

16.500

17.259

25.259

47

16,086

16.603

17.362

25.362

48

16.190

16.707

17.466

25.466

49

16.293

16.810

17.569

25.569

50

16.397

16.914

17.672

25.672

51

16.500

17.017

17.776

25.776

52

16.603

17.121

17.879

25.879

53

16.707

17.224

17.983

25.983

54

16.810

17.328

18.086

26.086

55

16.914

17.431

18.190

26.190

56

17.017

17.534

18.293

26.293

57

17.121

17.638

18.397

26.397

58

17.224

17.741

18.500

26,500

59

17.328

17.845

18.603

26.603

60

17.431

17.948

18.707

26.707

61

17.534

18.052

18.810

26.810

62

17.638

18.155

18.914

26.914

63

17.741

18.259

19.017

27.017

64

17.845

18.362

19.121

27.121

65

17.948

18.466

19.224

27.224

66

18.052

18.569

19.328

27.328

67

18.155

18.672

19.431

27.431

68

18.259

18.776

19.534

27.534

69

18.362

18.879

19.638

27.638

70

18.466

18,983

19.741

27.741

71

18.569

19.086

19.845

27.845

72

18.672

19.190

19.948

27.948

73

18.776

19.293

20.052

28.052

74

18.879

19.397

20.155

28.155

75

18.983

19.500

20.259

28.259

76

19.086

19.603

20.362

28.362

77

19.190

19.707

20.466

28.466

78

19.293

19.810

20.569

28.569

79

19.397

19.914

20.672

28.672

80

19.500

20.017

20.776

28.776

81

19.603

20.121

20.879

28.879

82

19.707

20.224

20.983

28.983

83

19.810

20.328

21.086

29.086

84

19.914

20,431

21.190

29.190

85

20.017

20.534

21.293

29.293

86

20.121

20.638

21.397

29.397

87

20.224

20.741

21.600

29.500

88

20.328

20.845

21.603

29.603

89

20.431

20.948

21.707

29.707

90

20.534

21.052

21.810

29.810

91

20.638

21.155

21.914

29.914

92

20.741

21.259

22.017

30.013

93

20.845

21,362

22.121

30.090

94

20.948

21.466

22.224

30.167

95

21.052

21,569

22.326

30.244

96

21.155

21,672

22.431

30.321

97

21.259

21.776

22.534

30.397

98

21.362

21.879

22.638

30.474

99

21.466

21.983

22.741

30.551

100

21.569

22.086

22.845

30.628

101

21.672

22.190

22.948

30.705

102

21.776

22.293

23.052

30,782

103

21.879

22.397

23.155

30.859

104

21.983

22.500

23.259

30.936

105

22.086

22.603

23.362

31.013

106

22.190

22.707

23.466

31.090

107

22.293

22.810

23.569

31.167

108

22.397

22.914

23.672

31.244

109

22.500

23.017

23.776

31.321

110

22.603

23.121

23,879

31.397

111

22.707

23.224

23.983

31.474

112

22.810

23.328

24.086

31.551

113

22.914

23.431

24.190

31.628

114

23.017

23.534

24.293

31.705

115

23.121

23.638

24.397

31.782

116

23.224

23.741

24.500

31.859

117

23.328

23.845

24.603

31.936

118

23.431

23.948

24.707

32.013

119

23.534

24.052

24.810

32.090

120

23.638

24.155

24,914

32.167

121

23.741

24,259

25.017

32.244

122

23.845

24.362

25.121

32.321

123

23.948

24.466

25.224

32.397

124

24.052

24.569

25.328

32.474

125

24.155

24.672

25.431

32.551

126

24.259

24.776

25.534

32.628

127

24.362

24.879

25.638

32.705

128

24.466

24.983

25.741

32.782

129

24.569

25.086

25.845

32.859

130

24.672

25.190

25.948

32.936

131

24.776

25.293

26.052

33.013

132

24.879

25.397

26.155

33.090

133

24.983

25,500

26.259

33.167

 

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι Τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2836/2000 καταβάλλουν Το φόρο της παρ.6 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

 

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και σε λαϊκές αγρές

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο Εισόδημα

Ποσά Φόρου

Χωρίς Παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

107,5

11,217

12.112

12.871

20.871

213

11.920

12.476

13.234

21.234

215

11.933

12.483

13.241

21.241

230

12,017

12.534

13.293

21.293

276

12.176

12.693

13.452

21.452

335

12.379

12.897

13.655

21.655

426

12.693

13.210

13.969

21.969

550

13.121

13.638

14.397

22.397

 

Τα ποσά καθαρού Εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1,000) Ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

 

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οδηγός Ιδιοκτήτης
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Φόρου

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

μέχρι 5 τον.

590

13.259

13.776

14.534

22.534

5-11 τον.

825

14.069

14.586

15.345

23.345

11-16,5 τον.

1.415

16.103

16.621

17.379

25.379

Πάνω από 16,5 τον.

1.765

17.310

17.282

18.586

26.586

 

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3)παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρια που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οδηγός Τρίτος
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Φόρου

Χωρίς Παιδιά

Ένα. (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

μέχρι 5 τον.

415

12.655

13.172

13.931

21.931

5-11 τον.

590

13.259

13.776

14.534

22.534

11-16,5 τον.

940

14.466

14.983

15.741

23.741

Πάνω από 16,5 τον.

1.180

15.293

15.810

16.569

24.569

 

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται προκειμένου για επιχειρήσεις ,που εκμεταλλεύονται φορτηγά δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm