08 | 04 | 2020

Αθήνα 24/03/2015
Αρ. πρωτ.: Ε40/206

ΘΕΜΑ: Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι με αριθ. 7/2014, 63/2014 Εγκ. & το αριθ. Ε40/60/2015 Γ.Ε. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Επειδή από την διαδικασία για την από 1/12/2013 υποχρέωση δήλωσης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών για την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. έως 28/02/2015, και την εν συνεχεία δυνατότητα υποβολής στο αρμόδιο Υποκατάστημα μόνο για τους απασχολούμενους που συνέτρεχε λόγος μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως 30/04/2015, προέκυψαν προβλήματα ως προς την ανταπόκριση των εργοδοτών, λόγω προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων στα νέα δεδομένα (νέους Κ.Α.Δ, Κ.Π.Κ., μεταβολή στο Μητρώο Ασφαλισμένων κ.λ.π.) παρακαλούμε όπως:
Οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, μισθολογικής περιόδου 12/2013 και μετά όπου αφορούν την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., από όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, θεωρηθούν εμπρόθεσμες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ΠΕΠΠΕ), εφόσον υποβληθούν στο αρμόδιο Υποκατάστημα ελέγχου της έδρας του εργοδότη έως 30/4/2015.
Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ από εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.) με ευθύνη των Διευθυντών να ακυρωθούν οίκοθεν.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm