17 | 07 | 2019

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικ. έτος 2014 κοινοποίηση η ΓΓΔΕ, προκειμένου να βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης η οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2014.