21 | 08 | 2019

Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για  τις  επιχειρήσεις  να  υποβάλλουν  καταστάσεις  φορολογικών  στοιχείων  για διασταύρωση πληροφοριών ανάµήνα σύµφωναµε την ΠΟΛ1022/7.1.2014 Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις(FAQ) για τις καταστάσεις αυτές και το σύστηµα υποδοχής και ανάρτησής τους.