27 | 05 | 2020

ΦΠΑ σε τιμολόγια παροχής υπηρεσίων

Με τις διατάξεις του Ν.3763/2009, από 1/1/2010 επήλθαν αλλαγές στο άρθρο 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των πράξεων που αποτελούν παροχή υπηρεσίας.

Α. Ως τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ορίζεται ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας και όχι του παρέχοντος αυτή. Δηλαδή: α) όταν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, η υπηρεσία φορολογείται στην Ελλάδα. β) Αντίστροφα, αν ο παρέχων την υπηρεσία είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα αλλά ο λήπτης είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα, είτε αυτή είναι κράτος - μέλος είτε Τρίτη χώρα, η υπηρεσία δεν φορολογείται στην Ελλάδα.

Β. Ως τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ορίζεται ο τόπος που βρίσκεται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος την υπηρεσία. Προβλέπεται όμως ότι σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρέχονται από τη νόμιμη εγκατάσταση του παρέχοντος, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής θεωρείται ο τόπος της μόνιμής εγκατάστασης.

Εξαιρετικά, σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογή έχουν οι παρεκκλίσεις των παρ. 3 έως 15 του άρθρου 14 του ΦΠΑ.

Περαιτέρω, με το άρθρο 43 του ΦΠΑ, ορίζεται ειδικό καθεστώς φορολογίας των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πρακτορεία ταξιδίων ή οι διοργανωτές τουριστικών περιηγήσεων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν στο όνομά τους και προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες προς τον πελάτη ταξιδιώτη για ολόκληρο το ταξίδι (πακέτο).

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm