feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
20 | 06 | 2021
× Μορείτε να υποβάλλεται και το δικό σας άρθρο. Ζητήστε μας να σας ανοίξουμε κωδικό.

file Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών

  • panos
  • Το Άβαταρ του/της panos Συντάκτης θέματος
  • Εκτός
  • Administrator
  • Administrator
Περισσότερα
7 Χρόνια 4 Μήνες πριν #41 από panos
Με το άρθρο 14 του Ν.4225/2014 αντικαθίσταται από 7-1-2014 η παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013. Η νέα διάταξη προβλέπει πλέον την τήρηση του ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών.Το βιβλίο δεν χρειάζεται θεώρηση ενώ μπορεί να τηρηθεί και με τη μορφήμηχανογραφημένων σελίδων . Οι στήλες του ειδικού βιβλίου αναφέρονται αναλυτικά στην σχετική διάταξη.
Η ανωτέρω διάταξη αντικαθιστά την διάταξη της ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ13 του Ν. 4093/12, που προέβλεπε την κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού εντός δύο (2) ημερών από την αλλαγή ή τροποποίηση του χρόνου εργασίας.

Επίσης κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 14 κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει. Κατά συνέπεια από 7-1-2014 παύει να ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών πινάκων στην περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του χρόνου εργασίας.
Δεν καταργείται η υποβολή πινάκων προσωπικού της περίπτωσης της παραγ.6 του άρθρου 16 του Ν. 2874/2000 που αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με ομάδες εργασίας (βάρδιες).

Δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα για μη επίδειξη του ειδικού βιβλίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 27397/122/19-8-2013 καθώς η περίπτωση του συγκεκριμένου βιβλίου δεν προβλέπεται ρητά από την εν λόγω Υ.Α. Άλλωστε τούτο θα ήταν αδύνατο αφού θεσμοθετήθηκε με νεότερη διάταξη.

Συνεπώς:

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.


Περιεχόμενο:

Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζομένου.

Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011 , όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, « ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Υπόδειγμα Eιδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών 1

Συνημμένο αρχείο:

Όνομα Αρχείου: 1.pdf
Μέγεθος αρχείου:114 KB


Υπόδειγμα Eιδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών 2

Συνημμένο αρχείο:

Όνομα Αρχείου: 2.pdf
Μέγεθος αρχείου:148 KB
Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Δεν Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: panospanagos_65
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.258 δευτερόλεπτα
Τελευταία άρθρα.

Περισσότερα Θέματα »

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm