feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
10 | 08 | 2020
× ΕΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

file Μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Περισσότερα
3 Χρόνια 11 Μήνες πριν #97 από panos
Του Γρηγόρης Γρηγοριάδη από το e-forologia.gr

Αυτή η εικόνα είναι κρυμμένη για τους επισκέπτες.
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να τη δείτε.1. Ορισμοί

Μίσθωση (lease): Μίσθωση καλείται μία συμφωνια στην οποια ο εκμισθωτής μεταβιβαζει στο μισθωτή, εναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια προσυμφωνημένη περίοδο.
Χρηματοδοτικη μίσθωση (finance lease): είναι η μίσθωση η οποία μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η κυριότητα ενος περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα εάν ο τιτλος ιδιοκτησίας μπορεί τελικα είτε να μεταβιβαστεί είτε οχι.
Λειτουργική μίσθωση (operating lease): είναι η μίσθωση που δεν ειναι χρηματοδοτική.
Ελάχιστο σύνολο μισθωμάτων: Είναι το σύνολο των μισθωμάτων που ο μισθωτης υποχρεούται να καταβάλλει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και κάθε άλλο εγγυημένο ποσό. Στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου τότε το ελάχιστο σύνολο μισθωμάτων αποτελείται και απο το ποσό που θα απαιτηθεί για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.
Μη ακυρώσιμη σύμβαση ακυρώνεται μόνο α) λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, β) με την έγκριση του εκμισθωτή, γ) με σύναψη νέας σύμβασης από το μισθωτή για το στοιχείο δ) με πληρωμή πρόσθετου ποσού από το μισθωτή, ικανού να εξασφαλίσει τη συνέχισή της.
Ακαθάριστη (μικτή) επένδυση στη μίσθωση:

α) το σύνολο των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων και

β) κάθε μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής.

Καθαρή επένδυση στη μίσθωση:

η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση, προεξοφλημένη με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης

Τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης: Ειναι το προεξοφλητικό επιτόκιο με βάση το οποίο κατά την έναρξη της μίσθωσης, προκύπτει ισότητα μεταξύ της πραγματικής αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και της συνολικής παρούσας αξίας του ελαχιίστου των μισθωμάτων.

2. Ενδείξεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης


Η κυριότητα μεταφέρεται στη λήξη της μίσθωσης,
Ο μισθωτής εχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή χαμηλή,
Η διάρκεια της μίσθωσης διαρκεί στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής,
Η παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών μισθωμάτων ισούται της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου στη έναρξη της μίσθωσης,
Τα μισθωμένα περιουσιακα στοιχεία είναι ειδικής φύσης ώστε ο μισθωτής μονον μπορεί να χρησιμοποιεί.
Επίσης αναφέρονται ενδεικτικά καταστάσεις οι οποίες απο μόνες τους ή και σε συνδυασμό, θα μπορούσαν επίσης να συνεπάγονται την κατάταξη μια μίσθωσης ως Χρηματοδοτικής:

Αν ο μισθωτης μπορει να ακυρωσει τη μισθωση, οι ζημιες του εκμισθωτή που συνδεονται με την ακυρωση καλυπτονται απο το μισθωτη.

Κέρδη και ζημίες απο την διακύμανση της πραγματικής αξίας της υπολειμματικής αξίας ανήκουν στον μισθωτή (για παράδειγμα με την μορφή έκπτωσης του μισθώματος που ισούται με το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος στην λήξη της μίσθωσης).
Ο μισθωτής έχει την δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο απο το τρέχον.

3. Κατάταξη μισθώσεων


Η κατάταξη μιας μίσθωσης γίνεται κατά την έναρξη της. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο ο μισθωτής και ο εκμισθωτής συμφωνήσουν να αλλάξουν τους όρους της μίσθωσης (και ισχύσουν όροι που αν υπήρχαν στην αρχή θα οδηγούσαν τότε, σε διαφορετική ταξινόμηση της μίσθωσης), τότε πρόκειται στην ουσία για μια νέα μίσθωση και χρειάζεται νέα ταξινόμηση όπως γίνεται σε κάθε καινούρια μίσθωση. Οι μεταβολές όμως στις εκτιμήσεις (εκτιμήσεις της οικονομικής ζωής, η της υπολειμματικής αξίας της μισθωμένης ιδιοκτησίας) η μεταβολές στις συνθήκες (αθέτηση υποχρεώσεων απο τον μισθωτή) δεν συνεπάγονται μια νεα κατάταξη της μισθώσεως για λογιστικους σκοπούς.

Η κατάταξη της μίσθωσης σε χρηματοδοτική η λειτουργική, εξαρτάται απο την ουσία της συναλλαγής και όχι απο τον τύπο.

Ενδείξεις οτι μια μίσθωση είναι χρηματοδοτική ειναι οι παρακάτω:

Με την λήξη της μίσθωσης προβλέπεται το δικαίωμα αγοράς απο τον μισθωτή του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή πολύ χαμηλότερη απο την πραγματική του αξία ώστε να θεωρείται μάλλον βεβαιο οτι το δικαίωμα θα ασκηθεί.
Η μίσθωση έως την λήξη της μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στον μισθωτή.
Η έκταση της διάρκειας της μίσθωσης αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, παρόλο που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα (ΔΛΠ: εαν ειναι ιση με το 75% της οικονομικής του ζωής, με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013: ίση με το 90% της οικονομικής του ζωηή).
Κατά την έναρξη της μίσθωσης η παρούσα αξία του ελαχίστου συνόλου των μισθωμάτων, ισούται, ουσιαστικά με την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ΔΛΠ και αρθρο 24 του Ν.4172/2013: τουλάχιστον το 90% της τρέχουσας αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων).
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης και μόνο ο μισθωτής μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς σοβαρές τροποποιήσεις.

4. Λογιστική των μισθώσεων στις καταστάσεις των μισθωτών


Η καταχώρηση γίνεται με βάση την ουσία της μίσθωσης.
Οι μισθωτές καταχωρούν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους ισολογισμούς τους με το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της πραγματικής αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας του ελαχίστου συνόλου των μισθωμάτων.
Οι αρχικές δαπάνες για την σύναψη της μίσθωσης ή δαπάνες εγκατάστασης-διαμόρφωσης προσαυξάνουν το κόστος του περιουσιακού στοιχείου το οποίο συνολικά αποτυπώνεται στον Ισολογισμό.
Τα μισθώματα επιμερίζονται στο μέρος που αφορά χρηματοοικονομικό έξοδο και μείωση της υποχρέωσης. - Το δε χρηματοοικονομικό κόστος πρέπει να κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με τέτοιο τρόπο ώστε στο απομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης κάθε χρήσης να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο. Κάθε χρήση βαρύνεται με δαπάνη απόσβεσης του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και με το χρηματοοικονομικό έξοδο.
Η μέθοδος απόσβεσης των μισθωμένων παγίων στοιχείων πρέπει να είναι όμοια με την ακολουθούμενη μέθοδο απόσβεσης των λοιπών αποσβέσιμων στοιχείων.

* Απόσπασμα από το άρθρο του e-magazine – τ.28 (Μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)


ΠΡΟΣΟΧΗ Spoiler! [Πατήστε για επέκταση]

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: georgarelgeorgtzafergeorgantgeorgandriotpanoselati4
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.848 δευτερόλεπτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm