feed-image Ροή Ειδήσεων
04 | 06 | 2020

check Ενδοομιλικές συναλλαγές και φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τα οριζόμενα των άρθρων 2 και 50 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 21 του Ν

Περισσότερα
4 Χρόνια 3 Ημέρες πριν - 4 Χρόνια 3 Ημέρες πριν #91 από panos
Ενδοομιλικές συναλλαγές και φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τα οριζόμενα των άρθρων 2 και 50 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 21 του Ν. 4174/2013.

Αντώνιος Σταυρόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Παν.Μακεδονίας
Παναγιώτης Ε. Τσαρδακλής, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Partner στην PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Αναστάσιος Γιασίν, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, PhD

Οι ορισμοί των συνδεμένων προσώπων ή των συνδεμένων επιχειρήσεων, αρχικά αναφέρονταν στο άρθρο 42ε παρ.5α του Ν. 2190/1920, μέχρι την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4110/2013. Στη συνέχεια, από 1.1.2014 ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 παρ. ζ. του Ν. 4172/2013, όπου συνδεδεμένο πρόσωπο θεωρείται : κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται, ήτοι:

αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και γενικά για τα θέματα των ενδοομιλικών συναλλαγών περιλαμβάνει η ΠΟΛ. 1142/2.7.2015 και τα έγγραφα με Αρ. πρωτ. 10025/23.4.2015 και 8907/6.4.2015 που έχει εκδώσει το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω ακολουθούν μερικά παραδείγματα συνδεμένων επιχειρήσεων που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) της παραγράφου ζ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013:

Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» συμμετέχει κατά ποσοστό 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «ΒΗΤΑ Α.Ε.».

Συνεπώς οι ανώνυμες εταιρείες «ΑΛΦΑ Α.Ε.» και «ΒΗΤΑ Α.Ε.» θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.

Η ανώνυμη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» συμμετέχει κατά 60% στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΖΗΤΑ Α.Ε.».

Συνεπώς οι ανώνυμες εταιρείες «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» και «ΖΗΤΑ Α.Ε.» θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.

Η ανώνυμη εταιρεία «ΡΑΜΑ Α.Ε.» συμμετέχει κατά ποσοστό 38% στα κέρδη της
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΑΓΓΕΙΟ Ε.Π.Ε.».

Συνεπώς οι εταιρείες «ΡΑΜΑ Α.Ε.» και «ΑΓΓΕΙΟ Ε.Π.Ε.» θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «SEAFOODS Ε.Π.Ε.» είναι ομόρρυθμος εταίρος της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής στις εταιρικές μερίδες κατά 45%.

Συνεπώς οι εταιρείες «SEAFOODS Ε.Π..Ε.» και «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.

Στις εταιρείες «ΑΛΦΑ Α.Ε.», «ΒΗΤΑ Ε.Π.Ε.», «ΓΑΜΑ Α.Ε..» και «ΑΦΟΙ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν υφίσταται μεταξύ τους συγγενικός δεσμός.

Αν όμως η ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε..»:
συμμετέχει κατά ποσοστό 80% στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας
«ΒΗΤΑ Α.Ε.»,

συμμετέχει κατά 60% στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΓΑΜΑ Α.Ε.»,
είναι ομόρρυθμος εταίρος της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής στις εταιρικές μερίδες κατά 45%.

Μετά από τα παραπάνω, τα νομικά πρόσωπα, «ΑΛΦΑ Α.Ε.», «ΒΗΤΑ Ε.Π.Ε.», «ΓΑΜΑ Α.Ε..» και «ΑΦΟΙ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.
Εάν, για παράδειγμα:

η εταιρεία Α συμμετέχει με ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της εταιρείας Β,
η Β με τη σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 60% στο κεφάλαιο της εταιρείας Γ
η Γ συμμετέχει με ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της εταιρείας Δ,

τότε η εταιρεία Α συμμετέχει έμμεσα, με 48% (80% x 60%) στο κεφάλαιο της εταιρείας Γ και με 38,4% (48% x 80%) στο κεφάλαιο της εταιρείας Δ.

Επίσης, συνδεμένα πρόσωπα θεωρούνται όταν υπάρχει, σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ενός προσώπου από άλλο πρόσωπο ή άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης δύο προσώπων από τρίτο πρόσωπο, κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ' των ως άνω διατάξεων, υπάρχει όταν ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), προκύπτουν ή διαπιστώνονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις/καταστάσεις:

- περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή ένας ή περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο,

- το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του ενός προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή, συμμετέχουν και στη διοίκηση του άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή διαχειριστή,

- τρίτο πρόσωπο διορίζει και στα δύο πρόσωπα, περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες συμβούλους τους ή διαχειριστές τους.

Όσον αφορά στη σχέση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή άσκησης καθοριστικής επιρροής ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο ή άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής δυο προσώπων από τρίτο πρόσωπο, κατά την έννοια της ίδιας ως άνω υποπερίπτωσης γι' αυτή υπάρχει, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), όταν προκύπτουν ή διαπιστώνονται μία ή περισσότερες από τις κάτωθι καταστάσεις:

- το πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού του δανειολήπτη,

- τρίτο πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δύο πρόσωπα και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών,

- το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση (έγγραφη ή προφορική) ότι καθορίζει τις τελικές τιμές πώλησης των προϊόντων. Η σχέση δικαιοπάροχου - δικαιοδόχου σε περιπτώσεις συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του Ν.4172/2013,

- Η σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο, δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του Ν.4172/2013.

Με το άρθρο 50 του Ν. 4172/2013, καθιερώνεται η υποχρέωση για ημεδαπή επιχείρηση, όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 ή μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή ίσων αποστάσεων), να περιλαμβάνονται στα κέρδη της επιχείρησης μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα του άρθρου 39 του παλαιού Κ.Φ.Ε. (2238/1994). Σύμφωνα με τον παλαιό Κ.Φ.Ε. δεν υπήρχε υποχρέωση για τήρηση φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών, αλλά η εξακρίβωση και ο προσδιορισμός των ανωτέρω συναλλαγών και κερδών γινόταν από τους ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης.

Τώρα στις περιπτώσεις των συναλλαγών μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις του ανωτέρου άρθρου, προκύπτει η υποχρέωση τήρησης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013. Επιπλέον, Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. Βέβαια στην υποχρέωση τήρησης φακέλου δεν υπάγονται όλες οι συναλλαγές, αλλά με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον:

(α) οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή

(β) οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ο καθορισμός του περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, των μεθόδων, των τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περιγράφεται αναλυτικά, αρχικά στην ΠΟΛ 1179/18.7.2013 και στην συνέχεια στην ΠΟΛ. 1144/15.5.2014 η οποία τροποποίησε την προηγούμενη. Σύμφωνα με τις προηγούμενες εγκυκλίους, ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, τον «Βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «Ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προς τεκμηρίωση συναλλαγές. Ο «Βασικός φάκελος» είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την υπόχρεη επιχείρηση, τις μόνιμες εγκαταστάσεις, και τα συνδεόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα περιέχει την περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, της οργανωτικής δομής σε περίπτωση ομίλου, της φύσης των συναλλαγών, του ύψους των συναλλαγών, της τιμολογιακής πολιτικής, και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται. Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών του φακέλου αυτού, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΟΙΚ. μέχρι την 30/4 του επόμενου έτους, για χρήσεις που κλείνουν στις 31/12. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τον Ελληνικό και τον Βασικό φάκελο τεκμηρίωσης. Οι φάκελοι αυτοί δεν υποβάλλονται στο ΥΠ.ΟΙΚ., αλλά τηρούνται στην έδρα του υπόχρεου και επιδεικνύονται στον φορολογικό έλεγχο όποτε ζητηθούν.

Αυτή η εικόνα είναι κρυμμένη για τους επισκέπτες.
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να τη δείτε.


Η τεκμηρίωση των συναλλαγών γίνεται στον «Ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος περιέχει λεπτομερώς :

1) Λεπτομερή περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία περιλαμβάνει :

-τη φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.),

-τη ροή των τιμολογίων

-το ύψος των συναλλαγών

2) Περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη μεταφορά λειτουργιών.

3) Ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης/αγοράς ή μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ή από συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες πληροφορίες (σχετικά με τις συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή την τιμή στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να πουλήσει ή μεταβιβάσει και την αξία στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να αποκτήσει το εν λόγω άυλο περιουσιακό στοιχείο υπό συγκρίσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επιχείρησή του.

4) Συγκριτική ανάλυση, ήτοι:

- χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, καθώς και συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και η σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως: τα αναμενόμενα οφέλη, γεωγραφικοί περιορισμοί, μεταβίβαση δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του αποκτώντος στις μελλοντικές εξελίξεις

- λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, επιχειρηματικοί κίνδυνοι),

- συμβατικοί όροι,

- οικονομικές συνθήκες και

- ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης

5) Επεξήγηση για την επιλογή και τον τρόπο εφαρμογής της/των μεθόδου/ων καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,

6) Περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του υπόχρεου σχετικά με το καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,

7) Δέσμευση του υπόχρεου να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με τις ενδοομιλικές συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης και εντός εύλογης προθεσμίας, ιδιαιτέρως στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου,

8 ) Δικαιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της αναπροσαρμογής, όταν ο υπόχρεος αναπροσαρμόζει τα φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να συμμορφωθεί με την αρχή των ίσων αποστάσεων,
9) Περιγραφή και λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν προσαρμογών που έχουν γίνει για την επίτευξη συγκρισιμότητας,
10) Πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται με συνδεδεμένα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, που σε περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως του/των συνδεδεμένου/ων προσώπου/ων,

11) Διάγραμμα ροής των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων,

12) Αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις υπό τεκμηρίωση συναλλαγές.

Στην ΠΟΛ. 1144/15.5.2014 επίσης, περιγράφονται και οι μέθοδοι καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών χρησιμοποιείται η «αρχή της ανοικτής αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων (Arm's Length Principle)», όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Ν. 4172/2013. Η αρχή αυτή αποτυπώνεται πλήρως στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων Εισοδήματος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ και έχει ως ακολούθως: «Εάν επικρατούν ή επιβάλλονται στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις των δύο (συνδεδεμένων) επιχειρήσεων όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε τα κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί από μια από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης αυτής και να φορολογηθούν ανάλογα».

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, οι μέθοδοι διακρίνονται ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν ως ακολούθως:


α. Στις παραδοσιακές ή κλασσικές μεθόδους:

αα. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής

ββ. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης

γγ. Μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους.


β. Στις συναλλακτικές μεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη (μικτά ή καθαρά):

αα. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής και

ββ. Μέθοδος επιμερισμού κερδών.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι προτιμώνται των άλλων μεθόδων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ή επαρκή στοιχεία για την εφαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων και συγκεκριμένα, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πλήρως συγκρίσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις μπορούν αιτιολογημένα να εφαρμόσουν τις συναλλακτικές μεθόδους. Για την εφαρμογή των ως άνω μεθόδων, χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία, τα οποία διακρίνονται σε: α) εσωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές της κρινόμενης επιχείρησης με μια ανεξάρτητη επιχείρηση ή συγκρίσιμες συναλλαγές μιας συνδεδεμένης με την κρινόμενη επιχείρηση με μια ανεξάρτητη επιχείρηση και β) εξωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων προς την κρινόμενη επιχείρηση.

Για την άντληση συγκριτικών στοιχείων οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν και οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών (π.χ. AMADEUS), με υποχρεωτική αναφορά στο φάκελο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτής (ονομασία, πάροχος, έκδοση, πλήθος στοιχείων κ.λπ.). Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων τιμών και το 25% των υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημόριων. Ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων γίνεται ως εξής:

Q1= πρώτο τεταρτημόριο= 25ο εκατοστιαίο σημείο

Q2= διάμεσος= 50ο εκατοστιαίο σημείο

Q3= τρίτο τεταρτημόριο= 75ο εκατοστιαίο σημείο

Ως συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (Arm's Length Principle), θεωρείται οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου (25ου εκατοστιαίου σημείου έως και του 75ου εκατοστιαίου σημείου), με επαρκή αιτιολόγηση της επιλογής H συνάρτηση του excel που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων των συναλλαγών και την ταξινόμηση τους σε τεταρτημόριο είναι η QUARTILE. Επομένως οποιεσδήποτε τιμές βρίσκονται εκτός του πρώτου και τρίτου τεταρτημορίου, λαμβάνονται υπ΄όψιν στον υπολογισμό των κερδών που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω εφαρμογής διαφορετικών όρων από αυτούς μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, και θα περιληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης και θα φορολογηθούν ανάλογα.


ΠΡΟΣΟΧΗ Spoiler! [Πατήστε για επέκταση]
Last edit: 4 Χρόνια 3 Ημέρες πριν by panos.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Δεν Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: panospanagos_65georgarelgeorgtzafergeorgantgeorgandriotelati4
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.848 δευτερόλεπτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm