29 | 03 | 2020

Αθήνα 23/7/2004

ΥΠΟΙΚ. ΣΔΟΕ 107244

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων

ΣΧΕΤ.: Η 106775/12.7.2004 εγκύκλιός μας

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας δόθηκαν οδηγίες ως προς τη διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα και παραληφθέντα βιβλία και στοιχεία με προτεραιότητα στις υποθέσεις της χρήσης 1998, που παραγράφονται στις 31.12.2004, οι οποίες πρέπει να περαιωθούν έως 15.10.2004.

Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου και ενόψει της κατάθεσης στις 15.7.2004 (ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις) και της συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων, του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών …», στις διατάξεις του οποίου ( άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 5) ορίζεται ότι, οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ., για τις χρήσεις που εμπίπτουν στην ρύθμιση επαυξάνουν τη βάση υπολογισμού του φόρου και τον συντελεστή αυτού, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, οι εκθέσεις ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα στην προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης (έκδοση Υ.Σ.Ε.). Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος των εκθέσεων ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων (σημειώνεται ότι με το σχέδιο νόμου περαιώνονται υποθέσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2002) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποσταλεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Για τις υπόλοιπες που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, παρακαλούμε για την άμεση σύνταξη και αποστολή των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, μέχρι και τις 31.8.2004, με ταυτόχρονη ενημέρωση της υπηρεσίας μας, για τη μη ύπαρξη πλέον σχετικών εκκρεμοτήτων.
2. Για Υ.Σ.Ε., που θα εκδοθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και θα αφορούν χρήσεις 2002 και παλαιότερες παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους.
3. Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 της εγκυκλίου μας 5404/10.11.1997, υπάρχει ρητή αναφορά για άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης ή παραλαβής ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων. Αν παρόλα αυτά υπάρχει κάποια σχετική υπόθεση χωρίς να έχει ενημερωθεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή της, καθόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ως άνω αναφερόμενου σχεδίου νόμου, εξαιρούνται της ρύθμισης «οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπήρχαν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία…».
4. Ακόμη, με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 (περί συστήματος επιλογής ελέγχου υποθέσεων) του ν.3220/04. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η μη αναφορά πλέον , κατά την σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν την χρήση 2004, των συγκεκριμένων διατάξεων. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι συνεχίζει να ισχύει ο πίνακας κωδικών παραβάσεων, που σας έχει αποσταλεί με την εγκύκλιό μας 101279/6.2.04. Για ενδεχόμενες τροποποιήσεις του θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφό μας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm