Open menu
27 | 09 | 2020

NOMOΣ 3955/2011

ΦΕΚ Α 89/20.04.2011

 

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ


Άρθρο 1
Ορισμοί


1. Ως αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα τα οποία παράγονται στη Χώρα και είναι προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
2. Ως αγροτικά εφόδια και εισροές θεωρούνται τα προϊόντα κάθε μορφής τα οποία παράγονται στη Χώρα ή εισάγονται σε αυτήν και χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων της παραγράφου 1.
3. Ως έμπορος αγροτικών προϊόντων θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (Α 297) και αγοράζει ή διαμεσολαβεί στην αγορά εγχώρια παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 ( Α 151) ή από συλλογικές οργανώσεις των ανωτέρω προσώπων, με σκοπό την πώληση, μεταπώληση, μεταποίηση ή και διάθεση τους στην αγορά με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
4. Ως έμπορος εφοδίων και εισροών θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 και προμηθεύει τα εγγεγραμμένα στο Μ.Α.Α.Ε. πρόσωπα ή τις συλλογικές οργανώσεις τους με τα προϊόντα της παραγράφου 2.

 

 

 

Άρθρο 2
Ίδρυση Μητρώου


Στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ιδρύεται και λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τίτλο «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών», (στο εξής Μητρώο), το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με την ηλεκτρονική βάση του Γ.Ε.ΜΗ..»

 

 

Άρθρο 3
Εγγραφή στο Μητρώο


1. Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι έμποροι αγροτικών προϊόντων και οι έμποροι εφοδίων και εισροών του άρθρου 1, οι οποίοι έχουν λάβει αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Η μη εγγραφή στο Μητρώο επιφέρει τις συνέπειες της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 6. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Α.Α.Ε. δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και στο Μητρώο, εφόσον εμπορεύονται αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής.

2. Με την εγγραφή του στο Μητρώο ο ενδιαφερόμενος έμπορος αποκτά Ειδικό Αριθμό Εγγραφής (Ε.Α.Ε.), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε εγγεγραμμένο και πρέπει να αναγράφεται σε κάθε συναφή με τους σκοπούς του νόμου αυτού συναλλαγή του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Ε.Α.Ε. αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε εμπορική πράξη, συναφή με αγροτικά προϊόντα, εφόδια και εισροές.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εμπόρου, σχετικό πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, το οποίο έχει ετήσια διάρκεια.
4. Η εμπορία των αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων και εισροών διενεργείται μόνο ως προς το είδος της δραστηριότητας και τα αγροτικά προϊόντα και εφόδια και εισροές για τα οποία ο έμπορος έχει καταχωριστεί στο Μητρώο.

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο


1. Για την εγγραφή στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.

α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α 75), (στο εξής αίτηση - υπεύθυνη δήλωση), μόνο ηλεκτρονικά, σε βάση πληροφοριών που τηρείται και ενημερώνεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω ψηφιακής υπηρεσίας αναρτημένης στον επίσημο ιστότοπο του ίδιου Υπουργείου.
β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).

3. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι:

α) αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων τους,
β) παρέχουν άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δημοσιοποιήσει, δια του Μητρώου, την ταυτότητα, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, τον τομέα εμπορικής δραστηριότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Κ.Α.Δ.,
γ) βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α 153). Αν υπάρχει εκκρεμής αίτηση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν άμεσα για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης,
δ) αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση,
ε) αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση,
στ) βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά ενήμεροι,
ζ) βεβαιώνουν ότι οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα, καθώς και για αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 (Α 282), όπως ισχύει,
η) βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ή των έννομων καταστάσεων τους, που βεβαιώνονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης επαληθεύονται ηλεκτρονικά από τους εγγεγραμμένους εμπόρους σε ετήσια βάση.

4. Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων καταθέτουν επιπρόσθετα εγγυητική επιστολή, ετήσιας διάρκειας, από αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τα οποία ορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο επαναπροσδιορισμός και η αντικατάσταση της, η αποδέσμευση της, τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, ειδικά θέματα για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων, στην εγγραφή των αιτούντων, στο ακριβές περιεχόμενο του Μητρώου, στα δεδομένα που καταγράφονται σε αυτό, στους ελέγχους που ασκούνται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο εμπόρους και κάθε σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.

 

 

 

Άρθρο 5
Δημοσιότητα Μητρώου


Η πρόσβαση στο Μητρώο είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Για το σκοπό αυτόν το Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τρόπο εμφανή και ευχερώς προσβάσιμο.

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλεφωνική υπηρεσία, η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες για τα στοιχεία που αναγράφονται στο Μητρώο.

Το Μητρώο παρέχει στη δημοσιότητα στοιχεία μόνο για την ταυτότητα και τον Τομέα Εμπορικής Δραστηριότητας των εγγεγραμμένων εμπόρων, συμπεριλαμβανομένων του Α.Φ.Μ. και του Κ.Α.Δ.

 

 

Άρθρο 6
Διοικητικές κυρώσεις


1. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλονται οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:

α) Προσωρινή διαγραφή του εγγεγραμμένου εμπόρου από το Μητρώο, αν:

αα) ο έμπορος δεν επαληθεύσει εμπρόθεσμα τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4, και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η σχετική εκκρεμότητα,

ββ) ο έμπορος παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης,

γγ) ο έμπορος έχει κάνει ανακριβή ή ψευδή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και έως ότου, ανάλογα με το στοιχείο ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ψευδώς ή ανακριβώς, διαγραφεί οριστικά ή επανεγγραφεί στο Μητρώο, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

δδ) ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης για τη μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, όπως ορίζεται στην περίπτωση η της παραγράφου 3 του άρθρου 4, και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η σχετική εκκρεμότητα,

εε) δεν γίνει επαναπροσδιορισμός του ύψους και αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και μέχρι την προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής,

στστ) γίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η οικονομική απαίτηση που αναφέρεται στην καταγγελία.

β) Οριστική διαγραφή του εγγεγραμμένου εμπόρου από το Μητρώο, αν:

αα) ο έμπορος καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει,

ββ) διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή και ο έμπορος δεν δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, με βάση τα πραγματικά του στοιχεία,

γγ) ο έμπορος διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ.,

δδ) διαπιστωθεί η άσκηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων από τον έμπορο ή από παρένθετο πρόσωπο ή από συνδεδεμένο με αυτόν έμπορο ή από επιχείρηση συμφερόντων του, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαγραφής του εμπόρου από το Μητρώο.

2. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, ζητά από την εκδούσα τράπεζα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, εφόσον έμπορος αγροτικών προϊόντων καταστεί υπερήμερος, ως προς την εγγράφως συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής αγρότη ή συλλογικής οργάνωσης αγροτών ή, αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, καθυστερήσει την πληρωμή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν των προϊόντων.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, στην οποία υποβάλλει την καταγγελία ο ενδιαφερόμενος, καλεί εγγράφως σε ακρόαση τον καταγγελθέντα έμπορο, προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα με τις απόψεις του, το οποίο μπορεί να αναπτύξει και προφορικά ενώπιον του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης εισηγείται αιτιολογημένα την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής.

Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορεί να αναζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 982 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, αν:

α) Πραγματοποιηθούν εμπορικές πράξεις συναφείς με τα αγροτικά προϊόντα, εφόδια και εισροές χωρίς να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Μητρώο ή χωρίς να γίνει αναγραφή του Ειδικού Αριθμού Εγγραφής (Ε.Α.Ε.). Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ο έμπορος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως όφειλε ή στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποίησε χωρίς αναγραφή του Ε.Α.Ε..
β) Διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος έμπορος πραγματοποίησε την εγγραφή του με ψευδή στοιχεία ενώ, σύμφωνα με τα πραγματικά του στοιχεία, δεν δικαιούται να εγγραφεί. Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ο έμπορος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο.
γ) Διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος έμπορος δήλωσε στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ψευδή στοιχεία αναφορικά με τον προσδιορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής ή την απαλλαγή από αυτήν.

Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που είχε κατατεθεί εγγυητική επιστολή του εμπόρου βασιζόμενη σε ψευδή στοιχεία ή κατά το χρονικό διάστημα που ο έμπορος είχε απαλλαγεί από την κατάθεση της χωρίς να το δικαιούται. Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, το ύψος του προστίμου, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β και γ, καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

4. Κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, με τις οποίες επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο και κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των κυρωτικών αποφάσεων στον ενδιαφερόμενο.

Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τριμελής επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης τομέα ζωϊκής παραγωγής, έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης τομέα φυτικής παραγωγής και έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης τομέα κτηνιατρικής, που αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.
Αν ο ενιστάμενος ασκεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς εμπόριο προϊόντων της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων ή της υδατοκαλλιέργειας, στην τριμελή επιτροπή ενστάσεων συμμετέχει, αντί του προϊσταμένου Διεύθυνσης τομέα φυτικής παραγωγής, προϊστάμενος Διεύθυνσης τομέα αλιείας, που αναπληρώνεται από τον κατά νόμο αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, με τον αναπληρωτή του.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η ως άνω τριμελής επιτροπή ενστάσεων, ορίζονται τα μέλη της και ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέμα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής, η οποία εξετάζει τη νομιμότητα και την ουσία των ενστάσεων. Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

 

 

 

Άρθρο 7
Σύνδεση του Μητρώου με το Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων


1. Με σκοπό τον καλύτερο εντοπισμό των υπευθύνων για φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία του Μητρώου με το Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του Μητρώου με άλλα δημόσια Μητρώα και την πρόσβαση σε αυτό δημόσιων υπηρεσιών και φορέων.
3. Τα τηρούμενα από:

α) τη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου,
β) τη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής,
γ) τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας,

δ) τη Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ε) τον Ε.Φ.Ε.Τ., Μητρώα Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (κ.υ.α. 257543/2003, Β` 1122), Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών (κ.υ.α. 34668/2008, Β` 2422), Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (κ.υ.α. 278701/2005, Β` 726) Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του (κ.υ.α. 15523/2006, Β` 1187), Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων (κ.υ.α. 394199/5224/1999, Β` 1939), Επιχειρήσεων Εμπορίας Σπόρων (υ.α. 404186/1986, Β` 683) και Επιχειρήσεων Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού (υ.α. 303206/1997, Β` 461), μεταφέρονται, ενοποιούνται και αποτελούν μέρος του Μητρώου, ως κλαδικά μητρώα. Στο Μητρώο μεταφέρονται και εφεξής τηρούνται όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω μητρώα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 8
Ίδρυση κτηνιατρείων σε Ο.Τ.Α. και στον Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.


Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Α` 163), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3170/2003 (Α` 191) και την παράγραφο 14α του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α` 255), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται μόνο από κτηνιάτρους. Κατ` εξαίρεση κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές μπορούν να ιδρύουν και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου βαθμού, για αδέσποτα ζώα, καθώς και ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε., για τα άλογα του ιπποδρόμου και για αδέσποτα ζώα και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο για τη λειτουργία τους.

Τα ενδιαιτήματα ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα."

 


Άρθρο 9
Μισθώσεις βοσκήσιμων τόπων από Ο.Τ.Α.


Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α` 171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Οι βοσκήσιμοι τόποι, που ευρίσκονται στην περιφέρεια οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχουν οι συγκεκριμένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται στους δημότες για τη βοσκή των ζώων αυτών. Το περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρεις κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές."

 

 

 

Άρθρο 10
Δικαιούχοι αδειών πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων


1. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2538/1997 (Α` 242) καταργείται.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες), σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος υπεύθυνο επιστήμονα, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α` 216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α` 47) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου."

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 2538/1997, η οποία αναριθμήθηκε σε παράγραφο 9 με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 2945/2001 (Α` 223), αντικαθίσταται ως εξής:

"9. Ο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και είναι υπεύθυνος αυτός ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας του, για την κανονική λειτουργία του.

Η αναπλήρωση του υπεύθυνου επιστήμονα γίνεται ύστερα από άδεια αναπλήρωσης που χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.
Η άδεια αναπλήρωσης χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες σε περίπτωση απουσίας του για λόγους επιμόρφωσης, υγείας ή άλλους εξαιρετικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος αναπληρωτής του δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α` 216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α` 47) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, η σχετική αίτηση υπογράφεται και από τον προτεινόμενο αναπληρωτή."

 

 

Άρθρο 11
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.


1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του π.δ. 79/2007 (Α` 95) και οι οποίες με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3752/2009 (Α` 40) είχαν μεταφερθεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. και αφορούν στην υγειονομική ασφάλεια της κτηνοτροφικής παραγωγής, ανατίθεται εφεξής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού του ν. 3852/2010 (Α` 87).
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν την κατανομή και άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου.

 

 

 

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2520/1997


Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 2520/1997 (Α` 173), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του ν. 2637/1998 (Α` 200) και αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/2001 (Α` 223), αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/2001 (Α` 223) στις σχολικές μονάδες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τοποθετείται και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτές και μετά τη μεταφορά τους στον ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ" και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας. Το προσωπικό αυτό για το πιο πάνω χρονικό διάστημα θεωρείται αποσπασμένο στον ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ"."

 

 

 

Άρθρο 13
Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Σταυλισμού


1.

α) Στο πρώτο εδάφιο, καθώς και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α` 217), απαλείφονται οι λέξεις "σταυλισμού και".

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α` 217) απαλείφονται οι λέξεις "σταυλισμού ζώων και".

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α` 217), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται ως εξής:

"3.

α) Για τον έλεγχο σταυλισμού συγκροτείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πρωτοβάθμια επιτροπή που αποτελείται από:

αα) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας, ως Πρόεδρο.

ββ) Έναν ιατρό - υγιεινολόγο ή επόπτη δημόσιας υγείας των Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας.

γγ) Έναν υπάλληλο των Υπηρεσιών του Τομέα Εργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας.

Ολα τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία με το αντίστοιχο τακτικό μέλος. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας.

Η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα σταυλισμού, ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2540/1940 και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

Η επιτροπή για κάθε γνωμοδότηση της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας.

β) Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή για τον έλεγχο σταυλισμού ζώων, η οποία αποτελείται από:

αα) Τον προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της οικείας περιφέρειας, ως Πρόεδρο.

ββ) Εναν προϊστάμενο Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας της οικείας περιφέρειας.

γγ) Εναν προϊστάμενο Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του Τομέα Εργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας.

Όλα τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία με το αντίστοιχο τακτικό μέλος.

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας.

Η δευτεροβάθμια επιτροπή είναι αρμόδια για την παροχή γνωμοδοτήσεων επί προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων.

Η δευτεροβάθμια επιτροπή γνωμοδοτεί για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2540/1940 και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Η επιτροπή για κάθε περίπτωση γνωμοδότησης συντάσσει και υποβάλλει πρακτικό στον οικείο περιφερειάρχη."

 

 

Άρθρο 14
Ζητήματα Γ.Ο.Ε.Β. η Τ.Ο.Ε.Β.


Για απαιτήσεις τρίτων που δημιουργούνται από τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ν.Π.Ι.Δ., ευθύνεται μόνο το νομικό πρόσωπο του Γ.Ο.Ε.Β. ή Τ.Ο.Ε.Β..

Τα διοικητικά όργανα ή οι υπάλληλοι του ευθύνονται έναντι του Γ.Ο.Ε.Β. ή Τ.Ο.Ε.Β. για την αποζημίωση που κατέβαλαν σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια.

 

 

 

Άρθρο 15
Ισχύς του νόμου


Ο νόμος αυτός ισχύει με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm