feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
22 | 04 | 2024

Αγρότες - Κτηνοτρόφοι

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εγχειρίδιο ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α. 29 Μαρτίου 2024
Α. 1037/2024. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2024, ποσοστό και κριτήρια της προκαταβολής, δικαιούχα προκαταβολής και επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για το 19 Μαρτίου 2024
KYA. 20264/2024. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/9-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφω 11 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ 5087/2024. Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις. 01 Μαρτίου 2024
ΕΦΚΑ: 10/2024. Καταβολή Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, των συνταξιούχων «εξ ιδίου δικαιώματος» οι οποίοι παράλληλα ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες. 29 Φεβρουαρίου 2024
ΚΥΑ. 20264/2024. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/9-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον 27 Φεβρουαρίου 2024
Α. 1017/2024. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1199/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της "Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης" - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α.» (Β΄ 4344). 02 Φεβρουαρίου 2024
ΚΥΑ. 25871/2024. Λεπτομέρειες εφαρμογής του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων (L 180). 31 Ιανουαρίου 2024
Ε. 2067/2023. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση από 1.11.2023 της βεβαίωσης που έχει χορηγηθεί κατ΄ εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236), για την απόκτηση επενδυτικών αγαθών, για τα οποία μειώθηκε δυνάμει του άρθρου 31 του N .5057/2023 (Α΄ 164) ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην παράδοση ή εισαγωγή αυτών. 24 Νοεμβρίου 2023
Ε. 2063/2023. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31§2 του N . 5057/2023 (Α 164) -Παροχή οδηγιών, μετά την ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα αγαθά της παρ. 55 που προστίθεται στο Κεφάλαιο Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. 30 Οκτωβρίου 2023
Ε. 2059/2023. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.5057/2023 (Α΄164/6.10.2023) και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5057/2023 (Α΄164/6-10-23) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και τέσσερα τοις εκατό (4%) σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. 27 Οκτωβρίου 2023
ΕΦΚΑ: 42/2023. Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. - π. Ο.Γ.Α., αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW). 17 Ιουλίου 2023
ΚΥΑ. 80651/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/19-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον 25 Μαϊος 2023
ΚΥΑ. 132802/2023. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄ 1239). 11 Μαϊος 2023
ΚΥΑ. 1386/2023. Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 22 Μαρτίου 2023
ΚΥΑ. 25221/2023. Εγκύκλιος Οδηγία - Διευκρίνιση για την υπαγωγή των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών στη δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο. 20 Μαρτίου 2023
Α. 1029/2023. Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 21 Μαρτίου 2023
ΕΦΚΑ: 19/2023. Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ. 01 Μαρτίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 75110/2023. Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. 21 Φεβρουαρίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 65620/2023. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους απασχολούμενους πολίτες τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4783/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.4950/2022 και την απόδοση ΑΜΚΑ από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 09 Φεβρουαρίου 2023
ΕΦΚΑ: 9/2023. Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. Ο.Γ.Α.. 09 Φεβρουαρίου 2023
ΚΥΑ. 185340/20202. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο ει 19 Δεκεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 384441/2022. Χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του N . 4982/2022 (Α΄ 195). 22 Δεκεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 179570/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 154987 ΕΞ 2022/24.10.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που ε 12 Δεκεμβρίου 2022
Α. 1164/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22-08-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ « Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ ΄της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία 29 Νοεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 3563912/2022. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 635/321245/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του N . 4982/2022 (Α΄ 195) 01 Δεκεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 3148/2022. Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία». 23 Νοεμβρίου 2022
ΚΥΑ. 635/321245/2022. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4982/2022 (Α΄ 195). 01 Νοεμβρίου 2022
ΑΑΔΕ. 41855/2022. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α 181/23-9-2022). 13 Οκτωβρίου 2022
ΑΑΔΕ. 127754/2022. Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψ 12 Σεπτεμβρίου 2022
Α. 1118/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ « Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσ 31 Αυγούστου 2022
Α. 1115/2022. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 τουάρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το 31 Αυγούστου 2022
Α. 1115/2022. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για τ 25 Αυγούστου 2022
ΚΥΑ. 2878/2022. Παράταση έκτακτατων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 27 Ιουνίου 2022
Α. 1039/2022. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 24 Μαρτίου 2022
ΥΠΑΓΡΑΝ. 1/286/2022. Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. 09 Ιανουαρίου 2022
ΑΑΔΕ. 1109323/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021 (Α' 228) 11 Δεκεμβρίου 2021
NOMOΣ 4859/2021. Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. 29 Νοεμβρίου 2021
NOMOΣ 4859/2021. Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. 27 Νοεμβρίου 2021
Ε. 2200/2021. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφό 29 Οκτωβρίου 2021
ΚΥΑ. 127754/2022. Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας γι 24 Ιανουαρίου 2023
ΕΦΚΑ. 47/2021. Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ 31 Αυγούστου 2021
ΥΠΑΑΤ: Δάνεια έως €200.000 για κεφάλαια κίνησης από το Ταμείο Εγγυήσεων 03 Ιουνίου 2021
ΟΠΕΚΕΠΕ. 32153/2021. Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021. 29 Μαϊος 2021
Ε. 2114/2021. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν.4797/2021 (Α΄66), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.. 26 Μαϊος 2021
Ε. 2104/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) 24 Μαϊος 2021
ΥΠΑΓΡΑΝ. 220/93979/2021. Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 07 Απριλίου 2021
Ε. 2068/2021. Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για τους γεωργούς που εισέπραξαν την έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21. 01 Απριλίου 2021
Ε. 2046/2021. Κοινοποίηση των άρθρων 34 και 36 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. 26 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1032/2021. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών. 24 Φεβρουαρίου 2021
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm